Bronnen

Ik las en citeerde* uit:

 1. “Een blik op Frieslands koopvaardij in ’t midden der 18e eeuw”, door S. Haagsma, PBF signatuur A 1528 bis.
 2. “Woudsender verhalen van vroeger”, verteld door Klaas Knobbe. Uitgever H. van Veen, Woudsend.
 3. “Goud uit Graan”, Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850, ISBN 90-400-9247-8.
 4. “Lopen met van Lennep”, door Geert Mak en Marita Mathijsen, ISBN 90-400-9513-2.
 5. “Dorpsgezicht Heeg”. Ondertitel: Palingvissers, door S. ten Hoeve, FSM nr. H625.
 6. Jaarboek CBG 1998, deel 52 “Het bevolkingsregister voor de Scheepsbewoners”, De Waterschout van Amsterdam en de monsterrol, door Jan van Zijverden.
 7. “De Woudsenders en hun zeeverzekeringen 1705-1803”, door C. de Graaf in het Jaarboek 1998 van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
 8. Ned. Tijdschrift voor de Geneeskunde, jg. 99. No. 22, 1955 “De Landschaps medici en operateurs van Friesland in de 18e eeuw”, door Dr. M.E. Kulsdom te Leeuwarden.
 9. “Het Aardrijkskundig woordenboek 1849”, door Van der Aa. Prov. Bibl, Leeuwarden.
 10. Cultuurhistorische Wandelroute Woudsend (VVV Woudsend).
 11. The Maritime History Archives, lars.bruzelius@udac.se
 12. Handboek der Nederlandse Taal, Deel II, “De sociologische structuur onzer taal II” door Jac. Van Ginniken, www.dbnl.org.
 13. Het XYZ van Amsterdam, ISBN 90-74891-29-2.
 14. “Genealogische gevolgen van de watersnood van 1825”, door H. Oosterhof. Artikel in NGV- blad afd. Friesland.
 15. “Sneon en Snein”, 8 mei 1958, zaterdagbijlage Leeuwarder Courant.
 16. http://www.home.zonnet.nl/rampenpublicaties
 17. Prov. Bibl. Leeuwarden V=329 1967/68.
 18. “De Historie gaat door het eigen dorp”door A. Algra 1955, PBF, Sinatuur C 12536.
 19. De Telegraaf 10-02-2001, Prof. Dr. B. Smalhout.

Verder diverse artikelen uit “De nieuste tydingen, Leeuwarder Courant 250 jaar”. E.e.a. verzameld door Marcel Broersma en Gitte Brugman, uitgegeven door de Leeuwarder Courant ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan.

*Natuurlijk is het mijn bedoeling in de teksten te verwijzen naar geciteerde bronnen. Mocht ik dat toch ergens vergeten zijn of heb ik de regels niet juist geïnterpreteerd, wijst u me daar dan alstublieft even op? Bij de eerstvolgende update zal dit dan worden gecorrigeerd.

Ik bezocht de archieven van het:

CBG             : Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag

FSM            : Fries Scheepvaart Museum, Sneek

GAA            : Gemeentearchief Amsterdam

GAL            : Gemeentearchief Leeuwarden

GAN            : Gemeentearchief Naarden

GAV            : Gemeentearchief Vlaardingen

GAIJ          : Gemeentearchief IJlst

GAZ            : Gemeentearchief Zaandam

NGV            : Nederlandse Genealogische Vereniging, Naarden/Weesp

PBF             : Provinciale Bibliotheek Friesland (Tresoar)

NA              : Nationaal Archief Den Haag v/h ARA

RAG            : Rijksarchief Groningen                                                      

RAL+RAF    : Rijksarchief Leeuwarden, nu Tresoar

SMA           : Scheepvaartmuseum Amsterdam

SAW           : Streekarchief Waterland, Purmerend (Waterlandarchief)

SWF           : Streekarchief West Friesland, Hoorn

Thuispagina’s waarop verwanten van de hier omschreven families:

http://homepage.ntlworld.com/spindle10     Judith Henstra (De Koe)

http://home.planet.nl/~bobbe000/bobbe-home_eng.htm    Reinier en Dirkje Bobbe (Dresden)

http://home.planet.nl/~champaubert/nicky/nickywieis.htm   Nicky Huisman champaubert(Dresden)

http://members.home.nl/kees.de.boer/tineke  Kees en Tineke de Boer (De Koe)

http://members.home.nl/mh.tempel/             Bollegraaf & M.H. Tempel (Dresden)

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~tonplane/  Tonny Plane (De Koe)

http://members.homel.nl/jeroen.vd.brink/       Jeroen van den Brink (De Koe) http://www.xs4all.nl/~jozo/main.htm              John Zoethout (De Koe)          

Net zoals het ontvangen van informatie langs persoonlijke weg een cadeautje is, is het via internet kunnen inzien van de bergen aan werk van collega-genealogen van grote waarde voor verificatie, aanvulling en het verkrijgen van inzichten gebleken, die heel veel dank verdient. De genoemde websites zijn stuk voor stuk een bezoekje meer dan waard!

 

Websites die nog meer interessante en/of belangrijke informatie bleken te bevatten:

www.cbg.nl   De website van het Centraal Bureau Genealogie.
www.zeeuwsarchief.nl Zeeuws Archief ISIS, Genealogie on line.
www.dbnl.org Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren.
http://dutchjewry.huji.ac.il Centrum voor onderzoek naar de Geschiedenis der Nederlandse Joden.
www.familysearch.org Door de Mormonen in Utah vastgelegde informatie.
www.geneaknowhow.net Ter ondersteuning van digitaal genealogisch onderzoek.
www.genealogy-yn-fryslan.tk Vermeldt naar welke friese voorouders al onderzoek werd gedaan. Verder kun je er o.a. terecht met vragen over friese families.
www.geneanet.org  Universeel Repertorium van alle bestaande genealogische gegevens.
www.genlias.nl Gegevens uit de Burgerlijk Stand vanaf 1811. Vooral inzake huwelijken is er al veel te vinden. Een samenwerkingsverband tussen diverse Rijksarchieven.
www.historischcentrumoverijssel.nl Een samengaan van het Rijksarchief Overijssel en het Gemeentearchief Zwolle.
www.nationaalarchief.nl    Voor vooronderzoek naar bronnen.
www.ngv.nl      Homepage van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
www.pro-gen.nl   De makers van mijn genealogisch computerprogramma.
www.tresoar.nl Rijke bron aan genealogische informatie betreffende friese geslachten.
www.stamboomsurfpagina.nl Overzicht van families in Nederland waar onderzoek naar loopt.
www.nationaalarchief.nl/sont/ Koopvaarders en schippers die de Sont passeerden.

Terug naar Homepage