Familie De Koe 1

 
Parenteel Cornelis Jellesz [de Koe]

Een stevig aantal nazaten van het echtpaar Cornelis Jelles en Bauckjen Jurjens Nauta - zowel die van de zoons, als die van hun dochters - zijn hier te traceren. Dat levert een respectabel rijtje namen op. Want zal ik je eens iets vertellen? Er zijn er heel wat meer "wien Koeienbloed door d'adren vloeit" dan je denkt!

Verhalende Stamreeks Hessel Hiddes de Koe

Hoe verdienden zij de kost? Hoe zag hun wereld er uit, hun dorp? Dat is te lezen in deze stamreeks. Daarnaast het wel en wee van koopvaarders vanuit Friesland naar de Oostzee, verweven in verhalen over de drie oudste generatie van deze Woudsender schippers familie.
Een index van de hierin genoemde dorpsgenoten is aanwezig!

Kwartierstaat De Koe-Andriessen

Kwartierstaat De Koe-van Brug

Kwartierstaat De Koe-De Vries

Kwartierstaat De Koe-Krijts

Kwartierstaat De Koe- Andriessen in tekst

Nog veel meer namen!

Woudsend

Wat ik tegenkwam aan interessante en/of grappige informatie. Het Woudsend-van-toen verder onder de loep.
Woudsend in beeld  
   
Deze Pagina is onderdeel van www.Genpage.nl