Introductie familie De Koe

Fam. De Koe I vindt z'n oorsprong in Woudsend (Friesland). Hier vindt u o.a. gegevens betreffende Oostzeevaarders
Fam. De Koe II van oudsher uit Hindeloopen (Friesland).
Fam. De Koe III begint in Joure (Friesland).
Fam. De Koe IV van origine uit Vlaardingen (Zuid-Holland).
Fam. De Koe V oudste gegevens gevonden in Poortvliet (Zeeland).
Fam. De Koe VI verste voorvader uit Oegstgeest.

 

Aan het begin van het onderzoek naar de naam DE KOE veronderstelde ik dat iedereen die zo heette wel tot dezelfde familie zou behoren. Bij het kiezen van deze achternaam zou het immers geen dringen geblazen geweest zijn. Daar zat ik dan knap naast. Meer dan 900 personen met deze naam ben ik inmiddels tegengekomen. Om daar enige orde in te scheppen, zijn ze voorlopig verdeeld in 6 families.

Een 7e groep, bestaande uit personen die in de Noord Hollandse kuststreek werd aangetroffen is in voorbereiding. Tenslotte is er nog een aantal De Koeien waarvoor nog nauwelijks aansluiting werd gevonden bij één van de genoemde families, die met als werktitel 'Loslopende Koeien' - nog op stapel staat.

Het is misschien vreemd iedereen te zien staan met zijn/haar patroniem (vadersnaam), maar een duidelijker manier om een gerichte keus mogelijk te maken uit b.v. de meer dan 35 Cornelia's en Cornelissen heb ik nog even niet voorhanden. Denk de toevoeging "Jansz." etc. gewoon weg en u hebt de naam zoals hij moet zijn.