Parenteel van Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\DRESDEN
Datum:28-12-2009
Selectie:'Personen in parenteel van Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN [323]'
Sortering:Per tak

I.1    Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor), geboren 1759<>1766 te Amsterdam. Het parenteel van Elias Blindeman is samengesteld door Lydia Hoogland en wordt getoond op www.genpage.nl. Het ongevraagd overnemen of importeren en elders presenteren hiervan is a) een typisch geval van pronken met andermans veren, b) onrechtmatig (zie www.auteursrecht.nl, websites).

Als Elias in 1821 sterft, meldt de aangifte een leeftijd van 55 jaar. Dan zou je zeggen: geboren in 1766. (Bron: GAA overlijdensakte). Maar op de lijst van gealimenteerde hoogduitse joden van 1809 in Amsterdam staat dat hij dan 50 jaar is. Dat doet het geboortejaar 1759 vermoeden. (Bron: Moshe Mossel). Vooralsnog is het antwoord op de vraag wanneer hij geboren is dus nog onduidelijk! Overleden op 20-03-1821 te Amsterdam. Hij is een voorvader van MOEDERSzijde en zijn overlijden wordt aangegeven door zijn goede buur Jesajas Dresden. De nakomelingen van Jesajas zouden zich grotendeels blijvend in Amsterdam vestigen, terwijl de kinderen van Elias meer toekomst zagen in Friesland. Grappig detail daarbij is, dat meer dan 200 jaar later een nazaat van zowel Elias als een nakomeling van Jesajas elkaar toch weer zouden vinden en in Amsterdam zouden trouwen, namelijk Sem Dresden en Racheltje Levit. In de vernoeming van de kinderen van Elias Blindeman zit lichte twijfel opgesloten omtrent de juiste vader- en grootvader connectie tussen Elias en zijn voorvaderen. Vooral de naamgeving van oudste zoon Machiel zorgt voor onzekerheid.

In 1809 behoort Elias tot de gealimenteerde hoogduitse joden, genoemd onder nr. 42.13 (Bron: Moshe Mossel). In de aktes van naamsaanneming staat dat hij in 1812 op Marken 22 (later Valkenburgerstraat geheten) in Amsterdam woont.

Als Elias de geboorte van zijn dochter Judith/Grietje aangeeft staat er als bijzonderheid bij: Sagi nahor (=de blinde), de Blinde en Blinder. (Bron: Gaa). Moshe Mossel (mossel_gen@iname.com) vertelde dat Sagi-Nahor een eufemisme is voor blinde.

Waar de naam Blindeman vandaan komt is daarmee nog niet duidelijk. Juist de mogelijkheid van een diepere betekenis creëert vragen. Was hij - of was één van zijn voorvaders - werkelijk blind? Of heeft het te maken met een ander optie: de naam Sagi-Nahor wordt namelijk ook in verband gebracht met een vervloeking die tegelijkertijd een zegening inhoudt. Achter de juiste interpretatie hiervan ben ik nog niet, of het zou gezocht moeten worden in de joodse gewoonte - om het lot niet te tarten! - het tegenovergestelde te wensen. Zoiets als iemand met de beste bedoelingen 'Hals und Beinbruch' toewensen.

Een derde optie - een beknopte vertaling uit het engels - volgt hier: "Sagi-Nahor, een uitdrukking in het Aramees die letterlijk 'groot licht' betekent, is verrassend genoeg in feite een uitdrukking voor iemand die niet kan zien, een blinde dus. Echter (referend aan deze uitdrukking, maar dan uit andere bron) kan het ook betekenen: iemand die slechts eenzijdig blind is. Sagi-Nahor kan dus in meerdere betekenissen gebruikt worden: voor iemand die totaal blind is, of juist voor iemand die blind is aan één oog. Door iemand die blind is te presenteren als een 'groot licht' wil men voorkomen te hard of pijnlijk over te komen." (bron: www.jafi.org.il)

Ook las ik een vertaling van Sagi-Nahor als "Veel Licht" en "Vol van Licht", waarin verondersteld werd dat de persoon teveel (innerlijk) licht zou hebben voor deze wereld en daarom blind is. Tegelijkertijd werd de gewoonte aangehaald tijdens een gebed de ogen te sluiten om als het ware God beter te kunnen zien, anders gezegd 'het grote licht te zoeken'.

Ten slotte: Er komt in de 13e eeuw in Girona (ten noorden van Barcelona) een Rabbi Yithchak Sagi Nahor voor (Posquiers, 1160-1234), die blind werd geboren. Hij had vele briljante studenten en men noemde hem ook wel "Yossi Sagi-Nahor", wat vertaald werd als "Rabbi Yossi, vol van licht"; aan zijn woorden hoefde niemand te twijfelen. Yithchak, zoon van Abraham van Posquires (Ravad III), was de meest vooraanstaande Kabbalist van de Provence en Spanje en schreef het eerste commentaar op Sefer Yetsirah. Door zijn tijdgenoten werd hij de "Vader van de Kabbalah genoemd". (bron: Roel Blindeman).

Of iedereen met de vernederlandste naam Blindeman deze zeer geziene Rabbi tot z'n voorouders mag rekenen of dat één van de andere opties aan de naam ten grondslag ligt staat nog te bezien. Zoon van Chaim Wolf SAGI-NAHOR (Hijman/Chaim ben Wolf Sagi-Nahor), kleermaker, en Vrouw van HIJMAN WOLF SG"N.
Gehuwd 1791 te Amsterdam met Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks), koopvrouw, geboren voor 1776 te Amsterdam ? Overleden > 09051830 te Amsterdam ? Dochter van Jacob IZAAKS. Napoleon, die het in deze periode in Nederland voor het zeggen heeft, bedacht dat iedereen een achternaam moest laten vastleggen. Op 28 januari 1812 verklaart Elias officieel de naam Blindeman te voeren. Het gezin woont dan op Marken 22.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doodgeboren kindje BLINDEMAN, geboren 1790 te Amsterdam, overleden 1790 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Zijn of haar vader staat hier vermeld als Eli' Hijman SG"N[=Sagi-Nahor].
   2.  Kaatje Eliasdr. BLINDEMAN (Klaartje) (zie II.2).
   3.  Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3).
   4.  Jacob Eliasz. BLINDEMAN, geboren ca. 1803 te Amsterdam, overleden op 05-07-1812 te Amsterdam. Gegevens betreffende Jacob kreeg ik via Moshe Mossel, mossel_gen@iname.com.
   5.  Judith/Grietje, Eliasdr. BLINDEMAN (zie II.7).
   6.  Izaäk Eliasz. BLINDEMAN (Itzik), geboren op 18-07-1809 te Amsterdam. Vader staat hier vermeld als Eli Blinder (de Blinde).
   7.  Boele/Beletje, Eliasdr. BLINDEMAN, geboren op 28-03-1811 te Amsterdam. Ouders staan hier vermeld als "de Blinde de Heiman (Chajjiem) en Rachel dochter van Izaäk (Jitschak)".
   8.  Kindje van Elias BLINDEMAN, overleden 1800 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Gegevens via Moshe Mossel.
   9.  Kindje van Elias BLINDEMAN, overleden 1805 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Gegevens via Moshe Mossel.
   10.  Kindje van Elias BLINDEMAN, overleden 1810 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Gegevens via Moshe Mossel.

II.2    Kaatje Eliasdr. BLINDEMAN (Klaartje), dienstbaar, geboren ca. 1791 te Amsterdam, overleden te Leeuwarden ? Harlingen ? Woont bij de geboorte van haar dochter op 02-02-1814 op de Marken, op Steenwerf 2. Getuigen bij die gelegenheid waren haar huisgenoten Levie Wolf (22 jaar) en Mozes Jasajas Root (24 jaar). Dochter van Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor) (zie I.1) en Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks), koopvrouw.
Kind:
   1.  Rebecca Betje, Kaatjesdr. BLINDEMAN (zie III.2).

III.2    Rebecca Betje, Kaatjesdr. BLINDEMAN, koloniste, geboren op 02-02-1814 om 20.00 uur te Amsterdam, http://shum.huji.ac.il geeft als geboortejaar 1812, wat naar mijn idee niet correct is. Getuigen bij deze in Amsterdam getraceerde geboorte waren Levie Wolf Vet 22 jaar, oude kleerkoper van beroep en Mozes Jesajas Root, 24 jaar, sjouwerman, wonende op hetzelfde adres als Rebecca's moeder: de Marken, op de Steenwerf 2. Vroedvrouw bij de bevalling was de 50-jarige Kaatje Heijman van de Rapenburgerstraat. Overleden op 26-01-1865 te Harlingen op 50-jarige leeftijd. Bij haar overlijden staat aangetekend dat zij gehuwd was. Zij komt op 13 april 1854 aan in Leeuwarden (JDL). Dochter van Kaatje Eliasdr. BLINDEMAN (Klaartje) (zie II.2).
Gehuwd (1) op 40-jarige leeftijd op 13-07-1854 te Harlingen met Elkan Arons SPEIJER (Spijer), 60 jaar oud, koopman, geboren op 13-03-1794 te Amsterdam, overleden op 11-03-1877 te Harlingen op 82-jarige leeftijd, 26 adar 5637. Zoon van Aron Eliasz. SPEIJER. Volgens gegevens in Leeuwarden (JDL) woonde Elkan Speijer tussen 1851 en 1859 te "Harlingen, wijk: G (Typelstegen), Huisnr: 166".
Gehuwd (2) met Levie RUBENSZ. Geboren ca. 1812 te Amsterdam, dutchjewry.huji.ac.il.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Duifje Levies RUBENS (Toib) (zie IV.2).
Kinderen:
   2.  Kaatje BLINDEMAN, geboren op 02-05-1844 te Veenhuizen (Norg). Vader onbekend. Overleden op 04-05-1844 te Veenhuizen (Norg), 2 dagen oud.

IV.2    Duifje Levies RUBENS (Toib), geboren op 02-06-1842 te Amsterdam, overleden op 22-06-1903 te Harlingen op 61-jarige leeftijd, 27 sivan 5663. Grafschrift nr. 0027. Dochter van Levie RUBENSZ. en Rebecca Betje, Kaatjesdr. BLINDEMAN (zie III.2).
Gehuwd met Joseph Leendert, Eliazers KAT, geboren te Amsterdam, overleden op 16-05-1887 te Harlingen, zoon van Eliazer KAT en Klaartje WIJNSCHINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaartje Josephs KAT, geboren op 16-07-1864 te Harlingen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-05-1884 te Harlingen met Isaac GRISHAVER.
   2.  Leendert Eliazer, Josephs KAT (zie V.3).
   3.  Bettje Josephs KAT, geboren op 17-08-1868 te Harlingen.
   4.  Rachel Josephs KAT, geboren op 03-07-1870 te Harlingen.
   5.  Grietje Josephs KAT (zie V.8).
   6.  Salomon Josephs KAT, geboren op 10-11-1873 te Harlingen, overleden op 11-11-1873 te Harlingen, 1 dag oud.

V.3    Leendert Eliazer, Josephs KAT, geboren op 24-06-1866 te Harlingen, zoon van Joseph Leendert, Eliazers KAT en Duifje Levies RUBENS (Toib) (zie IV.2).
Gehuwd met Regina SIMMEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Leenderts KAT, geboren op 19-04-1898 te Harlingen.
   2.  Benjamin Leenderts KAT, geboren op 19-04-1898 te Harlingen.
   3.  Levi Leenderts KAT, geboren in 1901 te Harlingen.

V.8    Grietje Josephs KAT, geboren op 02-06-1872 te Harlingen, dochter van Joseph Leendert, Eliazers KAT en Duifje Levies RUBENS (Toib) (zie IV.2).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1894 te Harlingen met Mozes Eliasz. PAIS, 25 jaar oud, geboren op 15-07-1868 te Harlingen, zoon van Elias PAIS en Zwaantje TURKSMA (Schoontje).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Mozesz. PAIS, geboren op 10-02-1898 te Harlingen.
   2.  Duifje Mozesdr. PAIS, geboren in 1901 te Harlingen.

II.3    Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael), koopman, kleerkoper, geboren op 12-02-1795 te Amsterdam (gezindte: Israëlitische Godsdienst), overleden op 25-04-1861 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, dinsdag 17 tamuz 5621. Begraven te Leeuwarden. In 1809 komt hij - dan 14 jaar - samen met zijn vader voor op de lijst van gealimenteerde hoogduitse joden in Amsterdam. Machiel werd later als dienstplichtige opgeroepen en kreeg bij loting voor de Nationale Militie nummer 26 toegewezen. Tot het moment van zijn huwelijk werd hij niet opgeroepen. Op het Certificaat van de Gouverneur van Noord-Holland ontbreekt zijn handtekening omdat hij - zoals velen met hem - niet kon schrijven. Wel vond ik daar zijn signalement:

Lengte 1 El. 5 Pm. 5 Dm. 5 St.
Aangezigt: Ovaal
Voorhoofd: Hoog
Oogen: Blaauw
Neus: Ordinair
Kin: Plat
Haar en Wenkbraauwen: Bruin.

Voor alle duidelijkheid: in deze Napoleontische en op Frankrijk gerichte tijd betekent 'ordinair' gewoon 'gewoon'. Na zijn huwelijk woont Machiel volgens het Leeuwarder Bevolkings Register 1848-1859 blad 337 met zijn gezin in Wijk I, Wabbewissesdwinger nr. 241 A te Leeuwarden. Hij staat in Leeuwarden als stemgerechtigde vermeld in 1824. Een en ander werd ingeschreven in 1825. Zijn beroep is dan koopman, met als adres K 292*. Zijn huisbaas is Lourens Harskamp en de huurwaarde van zijn woning bedraagt fl. 45,25. LBN-koh, 1825 (www.gemeentearchief.nl). Zoon van Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor) (zie I.1) en Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks), koopvrouw.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-05-1830 te Leeuwarden (getuige(n): Hendrik Smeding, oude 59 jaar, Hette Heins van Dijk, oud 31 jaren, Klerken ten Stadssecretarij, Wijbe Bolman, oud 59 jaren en Jacobus Doekes Smeding, 53 jaren, stadsboden.). In de trouwakte: "huwelijk waarvan afkondiging voor de deur van ons huis der gemeente zijn geschied ten eerste op den 3e zondag en de tweede op den 4e zondag van february deses jaars, telkens ten twaalf uren des middags."
Direkt na de huwelijksvoltrekking verklaarden Machiel en Feikje "dat van hun twee kinderen zijn geboren in 1825 en 1827, welke zij voor hunne Dochters erkennen. Bij ondertekening hebben de "Bruidegom, de Bruid en hare Moeder verklaard niet te kunnen schrijven." Hij trouwde met Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), 22 jaar oud, koopvrouw, baker, geboren op 08-10-1807 te Leeuwarden (gezindte: Israelische Godsdienst), overleden op 01-05-1899 om 02.00 uur te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, 21 ijar 5659. Haar overlijden werd gemeld door Emanuel van der Kaars 59 jaar en Nathan Velleman 53 jaar, beiden in Leeuwarden woonachtig. Soms werd de achternaam van Feikje als "Speelman" aangegeven. Zo werd ook haar vader genoemd, die mogelijk betrokken was bij het verjagen van de troepen van Napoleon. Wellicht als speelman (trompetter/trommelaar etc.). Hij stierf in 1813 op de Citadel, een bolwerk bij Antwerpen waar druk is gevochten. Dochter van Mozes Wolf SPEELMAN (Mozes Wolf) en Zwaantje Salomons TURKSMA (Schoontje Turksma, Zwaantje Friksma, Swaantje), koopvrouw. Uit: Notariële archieven Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn, Inv. nr. 078016 repertoire nr. 111 d.d. 19 april 1830. Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Machiel Elias Blindeman, koopman te Leeuwarden, zoon van Rachel Izaaks, weduwe van Elias Blindeman, bruidegom; moeder woonachtig te Amsterdam.
- Feike Mozes Wolf, koopvrouw te Leeuwarden, bruid.

Op vertoon van een bewijs van onvermogen, afgegeven te Leeuwarden werd de acte van bekendheid aangaande hun huwelijk gratis gepasseerd. Omdat zij "van Israelitische Godsdienst zijnde gevolgelijk bij hunne geboorte niet gedoopt zijn, noch een geboorteacte kunnen produceren" moesten een aantal oude bekenden verklaren dat zij zich de moeder van de bruidegom nog wel konden herinneren en dat zij wisten dat hij uit deze moeder geboren was. Zelfs de datum wist men zich nog te herinneren.

Enkele namen van hun vrienden, allen koopman- of vrouw: Menkus Levi Frank, Marcus Salomon Kleef, Chrisje Mozes Bouman, Simon Matthijs Keizer, Zipporah Joel, Baardina Elias Keizer en Feikje Machiels voor de kant van FEIKJE. En voor MACHIEL getuigden: Menkus Levi Frank, Levi Meijer de Groot, Chrisje Mozes Bouman, Heijman Barends Cohen, Abraham Hartog, Hendrikje Izaak Cohen en Feikje Machiels, "allen van genoegzamen ouderdom en te Leeuwarden wonende, gevende voor redenen van wetenschap, dat zij allen te Amsterdam gewoond hadden en zich requirants geboorte wel herinnerden".
Uit dit huwelijk:
   1.  Elias Machiels BLINDEMAN, geboren op 17-07-1824 te Leeuwarden. Elias was een buitenechtelijk kind. Overleden < 04081830 te Leeuwarden. Zijn moeder staat hier vermeld als Feikje Mozes SPEELMAN.
   2.  Schoontje Machiels BLINDEMAN (Sjeina) (zie III.6).
   3.  Grietje Machiels BLINDEMAN (zie III.8).
   4.  Elias Machiels Machielsz. BLINDEMAN (Eliahoe), taxateur, koopman, geboren op 04-08-1830 te Leeuwarden, overleden op 18-01-1880 te Harlingen op 49-jarige leeftijd. Grafschriftnr. 57. Hebreeuwse datum 05sj 5640. Begraven te Harlingen. Elias woonde volgens het Harlinger Bevolkings Reg. 1848 bldz. 156 in Wijk B (Liemerdijk) huisnummer 150. Hij was daar vanuit Leeuwarden gearriveerd op 14 september 1857.

Notariële akte 1874 Harlingen, notaris J.A.Z. Stroband: Inv. nr. 049072 repertoire nr. 59 d.d. 8 april 1874, betreft Inventaris
- Heinrich Franz Wehberg te Harlingen, voor zich in kwaliteit
- Hermanus Bernardus Hoogmolen te Harlingen, in kwaliteit
- Elias Blindeman te Harlingen, taxateur.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1857 te Harlingen met Pietje Benjamins de VRIES, 29 jaar oud, geboren op 15-09-1827 te Harlingen, overleden >>18011880, dochter van Benjamin Wolf Liepman de VRIES en Jansje Izaaks van der SLUIS.
   5.  Izak Machiels BLINDEMAN (Isaak), koopman, geboren op 26-08-1832 te Leeuwarden, overleden op 26-02-1906 te Groningen op 73-jarige leeftijd. Volgens Leeuwarder Bevolkings Register 1848-1859 bladzijde 517, woonde hij op de Wabbewissersdwinger nr. 241a met zijn vrouw.

Hij kwam van Groningen op 28 mei 1854 en vertrok daar weer heen op 21-10-1855.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-05-1854 te Groningen met Lea Levies de VRIES, 31 jaar oud, koopvrouw, geboren op 15-09-1822 te Groningen, overleden op 03-01-1894 te Groningen op 71-jarige leeftijd, begraven te Groningen, plaatsnr. 120661, op de Joodse begraafplaats aan de Mpesstraat te Groningen. Dochter van Levie Levie de VRIES (Levi Levi), koopman, en Sara ISRAELS (Saartje). Uit: Notariële archieven, notaris J. Albarda Hzn.Inv. nr. 078064 repertoire nr. 95 d.d. 29 april 1854. Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Izakje Blindeman te Groningen, dochter van Macgiel Elias Blindeman en Feikje Mozes Wolf; ouders woonachtig te Leeuwarden.

(Ik denk dat het hier handelt om IZAK, zoon van Machiel en Feikje en niet - zoals in de papieren werd vermeld - IZAKJE, dochter van dit ouderpaar. Een maand later trouwt hij te Groningen met Lea de Vries.)

Wel bijzonder dat kort daarna weer een akte werd opgemaakt, nu onder Inv. nr. 078064, repertoire nr. 147 d.d. 16 mei 1854. Het gaat hier nogmaals om een Huwelijkstoestemming.
   6.  Heiman Machiels BLINDEMAN (Hijman, Heijman) (zie III.13).
   7.  Salomon Machiels BLINDEMAN (zie III.15).
   8.  Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie III.18).
   9.  Markus Machiels BLINDEMAN, geboren op 03-05-1841 te Leeuwarden, overleden op 05-11-1843 te Leeuwarden op 2-jarige leeftijd.
   10.  Aaltje Machiels BLINDEMAN, geboren op 18-08-1843 te Leeuwarden, overleden op 10-09-1843 te Leeuwarden, 23 dagen oud.
   11.  Johanna Machiels BLINDEMAN (Channa), geboren op 09-10-1844 te Leeuwarden, overleden op 27-11-1909 te Franeker op 65-jarige leeftijd. Mede aangifte gedaan te Leeuwarden (haar woonplaats) onder aktenr. 541, begraven te Harlingen. Ongehuwd bij overlijden.
   12.  Marcus Machiels BLINDEMAN, geboren op 09-10-1844 te Leeuwarden.
   13.  Levy Machiels BLINDEMAN (Levi), geboren op 05-06-1847 te Leeuwarden, overleden op 03-09-1865 te Sneek op 18-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
   14.  Levenloos zoontje BLINDEMAN, geboren op 19-06-1850 te Leeuwarden, overleden op 19-06-1850 te Leeuwarden, 0 dagen oud. Bij de geboorte van deze zoon staat als moeder: Feitje Mozes SPEELMAN, dus geen Wolf.
   15.  Betje Machiels BLINDEMAN (zie III.26).

III.6    Schoontje Machiels BLINDEMAN (Sjeina), geboren op 14-12-1825 te Leeuwarden. Direkt na het huwelijk van haar ouders staat vermeld: "...... en hebben terstond verklaard dat van hen twee kinderen zijn geboren, welke zij voor hunne dochters erkennen". Overleden op 10-12-1911 te Harlingen op 85-jarige leeftijd, zondag 19 kislev 5672. Begraven te Harlingen, grafschrift nr. 14. Dochter van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-07-1849 te Harlingen met Aron Elkans SPEIJER (Arend), 24 jaar oud, koopman, geboren op 19-06-1825 te Harlingen. Werd bij huwelijk ouders in 1835 erkend. Overleden op 03-01-1902 te Harlingen op 76-jarige leeftijd, sabbat 25 tevet 5662. Begraven te Harlingen, grafschrift nr. 28. Zoon van Elkan Arons SPEIJER (Spijer), koopman, en Judith Jacobs of Jans de BOER (Judickje Jans). Woonden in wijk G, Landwandersteeg, nr. 40.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judik Arons SPEIJER (Speyer) (zie IV.5).
   2.  Machiel Arons SPEIJER (Speyer), geboren op 27-08-1853 te Harlingen.
   3.  Klaartje Arons SPEIJER, geboren op 29-01-1856 te Harlingen, in database ten onrechte vermeld 29-06-1856. Overleden op 24-08-1857 te Harlingen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Elkan Aron, Arons SPEIJER (Elchanan) (zie IV.8).
   5.  Eliaser Aron, Arons SPEIJER (zie IV.10).
   6.  Joseph Arons SPEIJER, borstelmaker, geboren op 02-05-1862 te Harlingen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-01-1883 te Hoorn met Keetje Isaacs POLAK, geboren ca. 1857 te Hoorn, dochter van Isaac Jacobs POLAK en Klaartje Hartogs van HOUTEN.
   7.  Salomon Arons SPEIJER, geboren op 19-02-1864 te Harlingen, overleden op 06-04-1864 te Harlingen, 47 dagen oud.

IV.5    Judik Arons SPEIJER (Speyer), geboren op 19-09-1851 te Harlingen, dochter van Aron Elkans SPEIJER (Arend), koopman, en Schoontje Machiels BLINDEMAN (Sjeina) (zie III.6).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-12-1872 te Harlingen met Hartog POLAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Schoontje Hartogs POLAK, geboren op 19-11-1873 te Harlingen.
   2.  Heyman Hartogs POLAK, geboren op 02-07-1875 te Harlingen.

IV.8    Elkan Aron, Arons SPEIJER (Elchanan), koopman, parnas en manhieg (bestuurder en leider van de joodse gemeenschap), geboren op 18-12-1857 te Harlingen, in database vermeld als geboren 07-12-1857. Overleden op 13-07-1925 te Harlingen op 67-jarige leeftijd, dinsdag 22 tammuz 5685. Begraven te Harlingen, grafschrift nr. 110. Zoon van Aron Elkans SPEIJER (Arend), koopman, en Schoontje Machiels BLINDEMAN (Sjeina) (zie III.6).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-04-1880 te Harlingen met Saartje Izaaks de VRIES, 19 jaar oud, geboren op 04-10-1860 te Harlingen, overleden op 08-07-1938 te Harlingen op 77-jarige leeftijd, sabbat 09ta 5698. Begraven te Harlingen, grafschrift nr. 111. Dochter van Izaak de VRIES en Klara SPEIJER (Speyer).
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaartje Elkans SPEIJER, geboren op 03-05-1881 te Harlingen, overleden op 05-02-1882 te Harlingen, 278 dagen oud.
   2.  Schoontje Elkans SPEIJER, geboren op 06-07-1882 te Harlingen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-07-1910 te Harlingen met Meyard Jozef COHEN.
   3.  Aron Elkansz. SPEIJER, koopman, geboren op 26-08-1883 te Harlingen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-07-1912 te Delfzijl met Racheltje Levies PAIS, geboren ca. 1890 te Delfzijl, dochter van Levie Raphaëls PAIS, tagrijnhouder, en Jette Josephs COHEN.
   4.  Klaartje Elkans SPEIJER, geboren op 06-04-1885 te Harlingen, overleden op 22-10-1890 te Harlingen op 5-jarige leeftijd.
   5.  Levenloos kind SPEIJER, geboren op 04-09-1886 te Harlingen, overleden op 04-09-1886 te Harlingen, 0 dagen oud.
   6.  Izaak Elkans SPEIJER, geboren op 20-07-1887 te Harlingen, overleden ..-07-1942 te Auschwitz (waarschijnlijk).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-06-1913 te Hengelo met Bertha Samsons FRANKENHUIS, geboren ca. 1884 te Hengelo, dochter van Samson FRANKENHUIS en Rebecca ZILVERSMIT.
   7.  Judik Elkans SPEIJER, geboren op 17-09-1888 te Harlingen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-12-1915 te Harlingen met Louis ITALIE.
   8.  Klaartje Eva Elkans SPEIJER (zie V.24).
   9.  Jansje Elkans SPEIJER, geboren op 12-08-1897 te Harlingen.
   10.  Pietje Elkans SPEIJER, geboren op 05-09-1899 te Harlingen.
   11.  Mietje Elkans SPEIJER, geboren op 31-10-1900 te Harlingen.
   12.  Michiel Elkans SPEIJER, geboren in 1902 te Harlingen.

V.24    Klaartje Eva Elkans SPEIJER, geboren op 30-03-1892 te Harlingen, dochter van Elkan Aron, Arons SPEIJER (Elchanan) (zie IV.8) en Saartje Izaaks de VRIES.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-12-1912 te Harlingen met Lion PAGRACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Lions PAGRACH, geboren op 25-02-1917 te Holten, overleden op 23-07-1943 te Sobibor (Polen) op 26-jarige leeftijd. Bij beschikking van de rechtbank te Assen werd op 8 februari 1949 haar overlijden vastgesteld, waarna de akte op 24-02-1949 passeerde.
Gehuwd met Nathan Hartog FRANK.

IV.10    Eliaser Aron, Arons SPEIJER, koopman, geboren op 19-10-1859 te Harlingen, zoon van Aron Elkans SPEIJER (Arend), koopman, en Schoontje Machiels BLINDEMAN (Sjeina) (zie III.6).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-06-1884 te Groningen met Henderina Lazarusdr. van der HOVE, 26 jaar oud, geboren op 20-12-1857 te Groningen, dochter van Lazarus Filippusz. van der HOVE, koopman, en Grietje Freerks de HARTOGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aron Eliasers SPEIJER, geboren op 24-07-1885 te Harlingen.
   2.  Mietje Eliasers SPEIJER, geboren op 28-08-1887 te Harlingen.

III.8    Grietje Machiels BLINDEMAN, geboren op 02-01-1827 te Leeuwarden. Direkt na het huwelijk van haar ouders staat vermeld: "....en hebben de voorzeide Gehuwden terstond daarop verklaard dat van hen twee kinderen zijn geboren, welke zij voor hunne Dochters erkennen.", overleden op 18-11-1903 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1852 te Harlingen met Jacob Elkans SPEIJER (Spijer), 24 jaar oud, koopman, geboren op 28-06-1828 te Harlingen. Hij werd bij het huwelijk van zijn ouders in 1835 erkend. Overleden op 27-06-1863 te Harlingen op 34-jarige leeftijd, zoon van Elkan Arons SPEIJER (Spijer), koopman, en Judith Jacobs of Jans de BOER (Judickje Jans). Jacob en Grietje woonden 1851-1859 in Harlingen, wijk G, (Typelstegen), huisnummer 135.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elkan Jacobs SPEIJER (Spijer), geboren op 30-06-1850 te Harlingen. Elkan werd bij het huwelijk van zijn ouders in 1852 officieel erkend.
   2.  Fettje Jacobs SPEIJER (Tettje/Fijtje Spijer), dienstbaar, koopvrouw, geboren op 14-06-1852 te Harlingen, overleden op 13-03-1927 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd. Fettje werd bij het huwelijk van haar ouders in 1852 officieel erkend.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-02-1874 te Amsterdam met Machiel Abrahams GROENTEMAN, 19 jaar oud, geboren op 14-05-1854 te Amsterdam, overleden op 02-09-1917 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd. Zoon van Abraham Mozes Groenteman (van West) en Grietje Levie Loonstijn. (Bron: http://huizen.dds.nl).
   3.  Klaartje Jacobs SPEIJER (Spijer), geboren op 25-04-1855 te Harlingen.
   4.  Mozes Jacobs SPEIJER (Spijer), geboren op 28-09-1858 te Harlingen.
   5.  Jacob Jacobs SPEIJER (Spijer), geboren op 06-08-1863 te Harlingen. Heeft zijn vader nooit gekend, omdat deze kort daarvoor was overleden.

III.13    Heiman Machiels BLINDEMAN (Hijman, Heijman), koopman, inlands kramer, geboren op 04-10-1834 te Leeuwarden, overleden op 04-04-1866 te Hoorn op 31-jarige leeftijd. Heiman vertrekt 23 augustus 1858 naar Harlingen en komt op 26 september 1859 weer retour naar Leeuwarden. (Bron: Bev. Reg. Leeuwarden). Zoon van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1862 te Hoorn met Rozetje Philips BOSMAN, 20 jaar oud, geboren op 30-06-1842 te Hoorn, overleden op 19-07-1915 te Hoorn op 73-jarige leeftijd, dochter van Philip Jacobs BOSMAN, vleeschhouwer, staatsloterijdebitant, en Rijntje Abrahams du MOSCH (Reintje).
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel Heijmans BLINDEMAN (zie IV.21).
   2.  Levenloos dochtertje BLINDEMAN, geboren op 07-10-1864 te Hoorn, overleden op 07-10-1864 te Hoorn, 0 dagen oud.
   3.  Reintje Heijmans BLINDEMAN, geboren op 12-11-1865 te Hoorn, overleden op 25-03-1868 te Hoorn op 2-jarige leeftijd.

IV.21    Machiel Heijmans BLINDEMAN, koopman, geboren op 29-03-1863 te Hoorn, overleden op 13-01-1937 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Heiman Machiels BLINDEMAN (Hijman, Heijman) (zie III.13) en Rozetje Philips BOSMAN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-03-1884 te Amsterdam met Leentje Marcusdr. GRISHAAVER, 17 jaar oud, geboren op 19-07-1866 te Amsterdam, overleden op 02-04-1943 te Sobibor op 76-jarige leeftijd, dochter van Marcus Isaac GRISHAAVER en Vrouwtje Mozes ROOD. In 1911 wonende te Hoorn (N.H).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hijman Machiels BLINDEMAN (zie V.31).
   2.  Marcus Machiels BLINDEMAN (zie V.33).
   3.  Benjamin Machiels BLINDEMAN, geboren op 11-02-1890 te Amsterdam, overleden op 04-06-1891 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   4.  Vrouwtje Machiels BLINDEMAN (zie V.37).

V.31    Hijman Machiels BLINDEMAN, sergeant der infanterie (1910), geboren op 17-06-1885 te Amsterdam, overleden op 11-02-1958 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Machiel Heijmans BLINDEMAN (zie IV.21) en Leentje Marcusdr. GRISHAAVER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-08-1911 te Haarlem. Bij deze gelegenheid erkennen zij hun in 1910 geboren dochter. Echtgenote is Margaretha Gerardusdr. FRENCKEN (Franken), 30 jaar oud, geboren op 20-05-1881 te Haarlem, dochter van Gerardus FRENCKEN, koopman, en Catharina Maria van WIENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Hendrika Helena Catharina BLINDEMAN, geboren in 1910 te Haarlem.
Gehuwd met Petrus Antonius BUISE.

V.33    Marcus Machiels BLINDEMAN, vertaler, geboren op 16-03-1887 te Amsterdam, overleden op 09-07-1942 te Mauthausen op 55-jarige leeftijd, zoon van Machiel Heijmans BLINDEMAN (zie IV.21) en Leentje Marcusdr. GRISHAAVER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-09-1909 te Amsterdam met Etje Andriesdr. FRANK (Ettje), 19 jaar oud, geboren op 06-01-1890 te Amsterdam (gezindte: N.I.), overleden op 26-02-1943 te Auschwitz op 53-jarige leeftijd, dochter van Andries FRANK en Rachel de VRIES. Dit gezin woonde in februari 1941 in de G. van Aemstelstraat 15 huis te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Machiel Marcusz. BLINDEMAN (zie VI.10).
   2.  Rachel Marcusdr. BLINDEMAN, geboren op 01-07-1912 te Amsterdam, overleden op 10-01-1998 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-03-1933 te Amsterdam met Haijo KRABBENBOSCH, 26 jaar oud, geboren op 07-07-1906 te Harlingen, overleden op 23-09-1965 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
   3.  Helena Marcusdr. BLINDEMAN, geboren op 17-10-1918 te Hoorn, overleden op 26-02-1943 te Auschwitz op 24-jarige leeftijd.

VI.10    Machiel Marcusz. BLINDEMAN, vertaler, geboren op 27-12-1909 te Amsterdam, overleden op 10-07-1942 te Mauthausen op 32-jarige leeftijd, zoon van Marcus Machiels BLINDEMAN (zie V.33) en Etje Andriesdr. FRANK (Ettje).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-08-1936 te Amsterdam met Anna BONTE, 23 jaar oud, geboren op 23-09-1912 te Amsterdam, overleden op 11-06-1943 te Sobibor op 30-jarige leeftijd. Dit gezin woonde in februari 1941 in bij de ouders van Machiel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcus Alexander, Machiels BLINDEMAN, geboren op 10-08-1939 te Amsterdam, overleden op 11-06-1943 te Sobibor op 3-jarige leeftijd. Marcus Alexander Blindeman werd in juni 1943 met het zogenoemde kindertransport uit Vught via Westerbork op transport gesteld naarSobibor. Hij bereikte de leeftijd van 3 jaar. Bron: J. de Moei, Joodse kinderen in kamp Vught (Vught 1999) 18.

V.37    Vrouwtje Machiels BLINDEMAN, geboren op 05-08-1892 te Amsterdam, overleden op 30-04-1943 te Sobibor op 50-jarige leeftijd, dochter van Machiel Heijmans BLINDEMAN (zie IV.21) en Leentje Marcusdr. GRISHAAVER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-03-1921 te Hoorn met David Heimans POLAK, 36 jaar oud, koopman, lampenhandelaar, geboren op 04-06-1884 te Hoorn. Of 6 juni? Overleden op 30-04-1943 te Sobibor op 58-jarige leeftijd, zoon van Heiman David POLAK (Hijman) en Rozetje Philips BOSMAN. Het gezin woonde in maart 1942 an de Italiaansche Zeedijk 46 in Hoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hijman David POLAK, geboren op 29-12-1921 te Hoorn, overleden op 31-03-1944 te Auschwitz op 22-jarige leeftijd.

III.15    Salomon Machiels BLINDEMAN, koopman, geboren op 03-11-1836 te Leeuwarden, overleden op 01-12-1895 te Sneek op 59-jarige leeftijd. Was lid van Gmilut Chassadim. (Bron: RAL jdb), begraven te Sneek. Salomon vertrekt 1 december 1860 naar Sneek. Bron: RAL Bev. Reg. Zoon van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-11-1860 te Sneek met Mietje Marcusdr. MENDELS, 29 jaar oud, geboren op 29-05-1831 te Lemmer, overleden op 05-12-1897 te Sneek op 66-jarige leeftijd, begraven te Sneek. Zij woonde met haar eerste man Salomon Velleman op de Pol 947 te Sneek. Bij hen woonden in: Salomon Blindeman (*1836 Leeuwarden) en zijn vrouw Feikje Blindeman (*1861 te Sneek). Na de dood van Salomon Velleman, zou Salomon Blindeman Mietjes man worden. Dochter van Marcus Emanuels MENDELS, venter, en Froukjen Mozes BLOG (Vroukje Moses), koopmansvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Feikje Salomons BLINDEMAN (zie IV.26).
   2.  Emanuel Salomons BLINDEMAN, geboren op 04-01-1864 te Sneek, overleden op 03-01-1866 te Sneek op 1-jarige leeftijd.
   3.  Machiel Salomons BLINDEMAN (zie IV.29).
   4.  Emanuel Salomons BLINDEMAN (zie IV.31).
   5.  Elisabeth Salomons BLINDEMAN, geboren op 23-03-1870 te Sneek. Uit: Notariële archieven, Roordahuizum, notaris D. Burgij
Inv. nr. 115107 repertoire nr. 7049 d.d. 6 juni 1923. Testament.
- Elisabeth Blindeman te Sneek
Inv. nr. 115110 repertoire nr. 7838 d.d. 27 oktober 1925. Testament.
- Elizabeth Blindeman te Sneek.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-06-1897 te Sneek met Joël VROMAN, 32 jaar oud, geboren op 11-04-1865 te Amsterdam. Uit: Notariële archieven
Roordahuizum, notaris D. Burgij. Inv. nr. 115076 repertoire nr. 1965 d.d. 21 september 1900. Koopakte. Betreft de verkoop van een huis en erf te Sneek, koopsom fl. 6800
- Klaas Everts de Vries te Sneek, verkoper
- Jacob Velleman te Sneek, koper
- Joel Vroman te Sneek, koper

Inv. nr. 115076 repertoire nr. 1973 d.d. 2 oktober 1900. Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 4500
- Jacob Velleman te Sneek, debiteur
- Joel Vroman te Sneek, debiteur
- Baikje Gaastra te Sneek, weduwe van Wiebren Reinouts van Haga, crediteur

Inv. nr. 115087 repertoire nr. 3551 d.d. 27 april 1909. Hypoytheek. Betreft een kapitaal van fl. 5000
- Jacob Salomon Velleman te Sneek, debiteur
- Joel Vroman te Sneek, debiteur
- Friesch-Groningsche Hypotheekbank te Groningen, crediteur

Inv. nr. 115087 repertoire nr. 3607, d.d. 4 juli 1909. Vennootschap onder firma
- Joel Vroman te Sneek
- Jacob Velleman te Sneek
- Hartog Salomon de Reeder te Rotterdam. Toestemming voor dit huwelijk werd genoteerd bij notaris Burgij, inv. nr. 115073 repertoire nr. 1460 d.d. 8 juni 1897 en gegeven door de moeder van de bruidegom "Mietje Mendels te Sneek, weduwe van Salomons Blindemans".
   6.  Schoontje Salomons BLINDEMAN, geboren op 07-12-1874 te Sneek.

IV.26    Feikje Salomons BLINDEMAN, geboren op 01-11-1861 te Sneek, overleden >>21121920 te 's Gravenhage? Uit: Notariële archieven, Roordahuizum, notaris D. Burgij.
Inv. nr. 115092 repertoire nr. 4507 d.d. 29 september 1914. Testament. FEIKJE BLINDEMAN te Sneek.
Inv. nr. 115095 repertoire nr. 4713 d.d. 21 maart 1916. Inventaris. FEIKJE BLINDEMAN te Sneek, weduwe van Jacob Vroman.
Inv. nr. 115095 repertoire nr. 4794 d.d. 25 juli 1916. Boedelscheiding.
- Feikje Blindeman te Sneek, weduwe van Jacob Vroman
- Jacob Velleman te Sneek
Inv. nr. 115096 repertoire nr. 4880 d.d. 2 januari 1917. Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 4000
- Jacob Velleman te Sneek, debiteur
- Joël Vroman te Sneek, debiteur
- Feikje Blindeman te Sneek, weduwe van Jacob Vroman, debiteur
- Gooitzen Hoites Nijdam te Irnsum, crediteur
- Tjitte Hommes Dijkstra te Grouw, crediteur
Sneek, notaris Boshuyer, Inv. nr. 119124 repertoire nr. 135 d.d. 31 juli 1917. Koopakte.
- Rintje Jongbloed te Sneek, verkoper
- Feikje Blindeman te Sneek, weduwe van Jacob Vroman, koper
Roordahuizum, notaris Burgij, Inv. nr. 115101 repertoire nr. 6126 d.d. 21 december 1920. Herroeping. Betreft een testament.
- Feikje Blindeman te 's Gravenhage, gehuwd met Samuël van Emmen, dochter van Salomon Machiels BLINDEMAN (zie III.15) en Mietje Marcusdr. MENDELS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 30-08-1885 te Sneek met Jacob VROMAN, geboren ca. 1863, overleden op 26-10-1915 te Sneek. Uit: Notariële archieven

Inv. nr. 115087 repertoire nr. 3595, d.d. 25 mei 1909. Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 5000
- Joel Vroman te Sneek, debiteur
- Jacob Salomon Velleman te Sneek, debiteur
- Jacob Vroman te Rotterdam, debiteur
- Salomon Vroman te Rotterdam, debiteur
- Baukje Gaastra te Sneek, weduwe van Wybren Reinouts van Haga, crediteur

Inv. nr. 115088 repertoire nr. 3837 d.d. 8 november 1910. Hypotheek. Betreft een kapitaal van fl. 5000
- Jacob Velleman te sneek, debiteur
- Joel Vroman te Sneek, debiteur
- Salomon Vroman, debiteur
- Cornelis Vroman te Rotterdam, debiteur
- Jacob Vroman te Rotterdam, debiteur
- Gooitzen Hoites Nijdam te airnsum, crediteur
- Tjitte Hommes Dijkstra te Grouw, crediteur.
Gehuwd (2) << 1920 met Samuël Levi's van EMMEN, geboren op 29-05-1863 te Meppel, zoon van Levi EMMEN en Alida MEIJER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachel Jacobs VROMAN, geboren op 20-03-1886 te Sneek, overleden ..-09-1942 te Duitsland (waarschijnlijk).
   2.  Salomon Jacobs VROMAN, geboren op 13-06-1887 te Sneek.

IV.29    Machiel Salomons BLINDEMAN, koopman, geboren op 27-01-1866 te Sneek, overleden op 03-12-1918 te Sneek op 52-jarige leeftijd, woensdag 01te 5680. De Hebreeuwse datum wordt omgerekend 04-12-1918. Nog nazien of hier de juiste ouders/zoon combinatie is vermeld! grafschrift nr.57. Uit: Notariële archieven 1894 Roordahuizum, notaris D. Burgij, Inv. nr. 115070 repertoirenrs. 947 en 963 d.d. 27 december 1894: Veiling en finale toewijzing. Betreft de verkoop van huizen en erven te Sneek, diverse koopsommen:
- Carel Christiaan Pachlig te Sneek, verkoper
- Ids de Jong te Sneek, provisioneel koper
- Cornelis Feikema te Sneek, koper
- Rintje Tjeerds Jongbloed te Sneek, koper
- Pietr van Haga te Sneek, koper
- Bernardus Jelgersma te Sneek, koper
- Arend Bijvoets te Sneek, koper
- MACHIEL BLINDEMAN te Sneek, koper
- Thomas Giliam te Sneek, koper, zoon van Salomon Machiels BLINDEMAN (zie III.15) en Mietje Marcusdr. MENDELS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1893 te Steenwijkerwold met Elizabeth Roelofs FRANK, 23 jaar oud, geboren op 05-11-1869 te Ooststellingwerf, overleden >>03121918, dochter van Roelof Izaks FRANK, veearts, en Feitje Joachims ELTE (Feitje Eltje).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje Machiels BLINDEMAN (Meta), geboren op 18-10-1897 te Sneek, overleden op 28-01-1944 te Auschwitz op 46-jarige leeftijd. Laatstelijk woonachtig in de Achillesstraat 84 huis in Amsterdam. (bron 20).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 14-08-1918 te Sneek met Abraham KLEIN.
Gehuwd (2) met Regnerus Josephus Ignatius VISSER, geboren op 14-01-1894 te Sneek (gezindte: R.K.), zoon van Rudrikus Sjouke Hendrikus VISSER en Johanna Gerarda Bernarda MEDDENS.
   2.  Salomon Machiel, Machiels BLINDEMAN, koopman, geboren op 15-03-1899 te Sneek.
   3.  Roelof Machiels BLINDEMAN (zie V.44).
   4.  Sophie Machiels BLINDEMAN (Sonja) (zie V.47).

V.44    Roelof Machiels BLINDEMAN, geboren in 1910 te Sneek. Tweeling! Roelof ontving in 1945 het kruis van erkenning uit handen van Koningin Wilhelmina. Hij was Engelandvaarder en maakte deel uit van de Irenebrigade waarmee hij heeft deelgenomen aan D-Day. (bron: kleinzoon Roel Blindeman). Zoon van Machiel Salomons BLINDEMAN (zie IV.29) en Elizabeth Roelofs FRANK.
Gehuwd >> 1945 met Maria Helene Theodorien STOSSBERG, geboren op 25-09-1915 te Maastricht, overleden op 03-09-2000 op 84-jarige leeftijd, dochter van Johann Josef STOSSBERG en Maria Antoinette Hubertine Gertrude PIETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrude Elisabeth Sophie (Truke) BLINDEMAN (zie VI.17).

VI.17    Gertrude Elisabeth Sophie (Truke) BLINDEMAN, geboren in 1951 te Maastricht, dochter van Roelof Machiels BLINDEMAN (zie V.44) en Maria Helene Theodorien STOSSBERG.
Gehuwd ca. 1970 te Amsterdam met Jan Willem KLINK, geboren 1950 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilja Elena KLINK, geboren in 1976 te Amsterdam.
   2.  Roelof Jan BLINDEMAN, geboren in 1979 te Amsterdam. Bij Koninklijk Besluit werd op 18 oktober 2007 zijn achternaam gewijzigd van Klink naar Blindeman. "Een heugelijk feit, gezien mijn moeder de laatste Blindeman in Nederland was", aldus Roelof zelf. Van hem ontving ik een aantal wijzigingen, waarvoor ik zeer erkentelijk ben!

V.47    Sophie Machiels BLINDEMAN (Sonja), geboren in 1910 te Sneek, dochter van Machiel Salomons BLINDEMAN (zie IV.29) en Elizabeth Roelofs FRANK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd in 1935 met Max Arnold SOUGET, 30 jaar oud, huisarts, geboren in 1904 te Amsterdam, zoon van Aron SOUGET, huisarts. Nadere informatie betreffende hun nakomelingen ontving ik van de familie Reiss-Souget.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alfred SOUGET (Frits) (zie VI.18).
   2.  Elsje SOUGET (zie VI.22).

VI.18    Alfred SOUGET (Frits), geboren op 17-03-1937 te Amsterdam, overleden op 23-10-2003 op 66-jarige leeftijd, zoon van Max Arnold SOUGET, huisarts, en Sophie Machiels BLINDEMAN (Sonja) (zie V.47).
Gehuwd (1) met Margaret van der GOES.
Gehuwd (2) met Iny HUYSMANS, overleden 1988.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Yael SOUGET, geboren in 1973.
   2.  Saul SOUGET, geboren in 1975.
   3.  Naomi SOUGET, geboren in 1978.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Judith SOUGET, geboren in 1990.

VI.22    Elsje SOUGET, geboren in 1950 te Amsterdam, dochter van Max Arnold SOUGET, huisarts, en Sophie Machiels BLINDEMAN (Sonja) (zie V.47).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd in 1977 met Michael REISS, internist/oncoloog. Het echtpaar Reiss-Souget woont sinds 1982 in New Haven, Connecticut, Amerika. Van Elsje Reiss-Souget mocht ik diverse aanvullingen ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank!
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniël Jacob REISS, geboren in 1982.
   2.  Kim Anna REISS.

IV.31    Emanuel Salomons BLINDEMAN, koopman, winkeleier, handelsreiziger, geboren op 04-04-1868 te Sneek. Uit: Notariële archieven Sneek

IJlst, notaris W. Wierda, Inv. nr. 147092 repertoirenrs. 99 en 102 d.d. 19 oktober 1907. Veiling en finale toewijzing. Betreft de koop van een huis te Bolsward, koopsom fl. 1410
- Pieter Hylarides te Bolsward, koper
- Emmanuel Blindeman te Bolsward, koper

Sneek, notaris Boshuyer. Inv. nr. 119123 repertoire nr. 17 d.d. 28 januari 1916. Koopakte. Betreft de verkoop van twee huizen met erven, koopsom fl. 7000
- Cornelis Faber te Sneek, verkoper
- Emanuel Blindeman te Bolsward, koper, zoon van Salomon Machiels BLINDEMAN (zie III.15) en Mietje Marcusdr. MENDELS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1894 te Oldenzaal met Juda Salomons MINCO, 28 jaar oud, geboren op 02-07-1865 te Oldenzaal, dochter van Salomon Mannes MINCO, koopman, en Elizabeth NATHANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje Emanuels BLINDEMAN, geboren op 01-03-1895 te Sneek.
   2.  Elisabeth Emanuels BLINDEMAN, geboren op 27-01-1896 te Sneek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-08-1918 te Sneek met Benjamin KAN.
   3.  Salomon Emanuels BLINDEMAN (zie V.51).

V.51    Salomon Emanuels BLINDEMAN, winkelier, importeur & koopman, geboren op 26-01-1898 te Sneek, overleden op 02-07-1943 te Sobibor op 45-jarige leeftijd, zoon van Emanuel Salomons BLINDEMAN (zie IV.31) en Juda Salomons MINCO.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-03-1922 te Hilversum met Helena Levies SONDERVAN, 21 jaar oud, geboren op 02-07-1900 te Amsterdam, overleden op 02-07-1943 te Sobibor op 43-jarige leeftijd, dochter van Levie SONDERVAN, diamantslijper, en Hanna COHEN. Salomon woonde met zijn familie in februari 1941 in de Corellistraat 22 huis in Amsterdam. Hij moet tot de gegoede burgers hebben behoord. Tot zijn bezittingen behoorden volgens de op 3 augustus 1942 opgemaakte Inboedellijst o.a. de volgende zaken:

GARAGE:
auto (Buick", no. 923998), trap (2), tuinkast etc.
GANG:
parket, wandplaat (3), loper, wandkast
SLAAPKAMER:
o.a. spiegelkast, 2-persoons bed en 2 nachtkastjes, staande klok, Verto, kruk en stropdas
HUISKAMER:
tafel, leunstoel (2), zitbank, rooktafel, theewagen, tafeltje met aquarium, olieverfschilderij (3), tapijtjes, kussen, sierschip, parket, radiotafel met luidspreker, buffet, etc.
KEUKEN:
kruidenrek, tafel, keuken- en poetsgerei, huishoudelijk gerei, loper, vloermat, gasstel (Junker&Ruh) etc.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gonda Salomons BLINDEMAN, geboren op 13-02-1930 te Amsterdam, overleden op 02-07-1943 te Sobibor op 13-jarige leeftijd.

III.18    Racheltje Machiels BLINDEMAN, koopvrouw, geboren op 02-02-1839 te Leeuwarden, overleden op 03-01-1911 te Groningen op 71-jarige leeftijd. In de overlijdensadvertentie: "Heden overleed, in den ouderdom van bijna 72 jaar, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Rachel Levit, geb. Blindeman. Groningen, 3 Jan. 1911. Uit aller naam B. Levit". Zij ligt begraven op plaatsnr. 030516, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan aldaar. Haar drie eerste kinderen stierven binnen 5 dagen in december 1868. Hoogstwaarschijnlijk was een besmettelijke ziekte daar de oorzaak van. Dochter van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-03-1868 te Groningen (getuige(n): Abraham Salomon Trompetter 50 jr.oom echtgen., Salomon Hartog Nort 59 jr., Izak Salomon Nort 28 jr., Jonas Drukker 45 jr koopman, aanverwanten van de echtgenote, allen wonende te Groningen.) met Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, 28 jaar oud, koopman, geboren op 10-09-1839 te Groningen, overleden op 28-01-1912 te Groningen op 72-jarige leeftijd. Uiteindelijk werd hij begraven op plaatsnr. 030613, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan aldaar, waar zijn laatste rustplaats nog steeds is te vinden. De eerste drie kinderen werden gewettigd bij huwelijk. Heeft 'tot op het tijdstip der huwelijksaangifte zijne pligten ten aanzien van de Militie voldaan'. Zoon van Calmer Benjamins LEVIT (Karel Benjamins Leviet), vleeschhouwer, slager, koopman, en Rebekka Salomons TROMPETTER, koopvrouw. Bij het huwelijk werden certificaten van onvermogen afgegeven door de Burgemeesters van Leeuwarden en Groningen. Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca Benjamins LEVIT (Rebecca Blindeman), geboren op 27-02-1864 te Leeuwarden. Kind erkend bij huwelijk ouders op 22 maart 1868 in de gemeente Groningen. Overleden op 07-12-1868 te Groningen op 4-jarige leeftijd.
   2.  Fytje Benjamins LEVIT (Pytje Blindeman), geboren op 28-11-1865 te Groningen. Geëcht bij het huwelijk van haar moeder. Overleden op 03-12-1868 te Groningen op 3-jarige leeftijd.
   3.  Karel Benjamins Benjaminsz. LEVIT, geboren op 19-11-1867 te Groningen. Geëcht bij het huwelijk van zijn moeder. Overleden op 11-12-1868 te Groningen op 1-jarige leeftijd. Vlgs. CVO: 'ongehuwd, vroeger overleden, verdere gegevens ontbreken'. Achternaam sinds huwelijk moeder met Benjamin Levit.
   4.  Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT (zie IV.39).
   5.  Betje Benjamins LEVIT (zie IV.42).
   6.  Carel Benjamins LEVIT (Karel Benjamin Levit), koopman, geboren op 27-12-1873 te Groningen, overleden op 18-08-1932 te Zuidwolde (gem. Bedum) op 58-jarige leeftijd. Carel is begraven op plaatsnr. 070906, op de Joodse Begraafplaats aan de Iepenlaan in Groningen.
   7.  Izaäc Benjamins LEVIT (Izak) (zie IV.44).
   8.  Leentje Benjamins LEVIT (zie IV.47).
   9.  Eliazer Benjamins LEVIT (Elias/Eli) (zie IV.48).
   10.  Salomon Benjamins LEVIT, geboren op 16-01-1883 te Groningen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-06-1913 te Rotterdam met Hendrina Jozephs DENNEBOOM, geboren ca. 1884 te Zwolle, dochter van Jozeph Mozes DENNEBOOM en Ester BOLLEGRAAF.

IV.39    Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT, pakhuisknecht, koopman, geboren op 16-12-1869 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 72-jarige leeftijd. Gedeporteerd vanuit Westerbork op 08-12-1942. Na aankomst vergast. Er staat een stempel "Invaliditeitswet" achter zijn naam in de Burgelijke Stand. Heeft Sara van hem haar 'scheve voetje'geërfd ? Wil (zijn kleindochter) kon zich overigens niets van invaliditeit herinneren.

De joodse bevolking van de Pekela's groeide in de 19e eeuw sterk. In die periode en in de 20ste eeuw verdienden de meeste van hen hun brood als koopman, winkelier of slager. Op het hoogtepunt in 1870 telden beide dorpen (Oude- en Nieuwe Pekela) 401 joden, waarvan Michiel er inmiddels één was. Er was sprake van een uitgebreid verenigingsleven. Daarna nam het aantal joden als gevolg van de veranderende sociale omstandigheden snel af. In 1942 telden beide dorpen 150 joden. Deze werden tussen augustus en december 1942 gedeporteerd. Van hen overleefden slechts 12 de oorlog. Daar hoorde Michiel helaas niet bij. (Bron: www.martinistad.net), zoon van Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, koopman, en Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie III.18).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-08-1900 te Groningen (getuige(n): Mozes Eliazer Frank - 50 jr., Jacob Mozes - 46 jr., beiden koopman, aangehuwde oom van de echtgenoot. Levie van Coevorden, borstelmaker - 24 jaar, Abraham Polak, koopmansknecht - 23 jaar.) met Judicje Mozesdr. van HASSELT, 26 jaar oud, [zie FODOC|D7], geboren op 12-11-1873 te Groningen. Rode Kruis papieren zeggen onterecht 1874. (gezindte: N.I.), overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 69-jarige leeftijd. Gedeporteerd vanuit Westerbork (Dr.) op 08-12-1942. Na aankomst vergast. Zie ook brief 26-09-1946. Judicje had erge last van ischias. "ISCHIAS; pijn in het verloop van de grote beenzenuw, beginnend in de bil en uitstralend aan de achterkant van het been tot aan de voet." En: "Ischias berust veelal op een aandoening die de druk op de zenuw(wortel) veroorzaakt (bijv. onstekingen van de zenuw, hernia of hogere druk van bovenliggende spieren." Zo staat in Encarta '98.
Beetje familieprobleempje, die ruggetjes? Dochter van Mozes Hartogs van HASSELT (Moshe), vleeschhouwer, slager, en Henderika Izaks JOOSTEN (Hinderika, Hendrina, Hendle), Z.b. In juni 1941 woonde dit echtpaar op de Tweede Drift A in Groningen (bron 20).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin Michiels (Ben) LEVIT (zie V.53).
   2.  Mozes Michiels LEVIT (zie V.55).
   3.  Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje) (zie V.58).

V.53    Benjamin Michiels (Ben) LEVIT, [zie FODOC|D4] artist 01-01-1931, costumier 25-06-1934, geboren op 13-08-1904 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 29-10-1942 te Auschwitz op 38-jarige leeftijd. Deportatiedatum 08-10-1942 Auschwitz (Rode Kruis papieren). CVO papieren zeggen 09-10-1942. Op 23 januari 1922 kwam hij vanuit Groningen naar Amsterdam. Later retour gegaan, want in Groningen krijgt hij 2 kinderen. "Oom Ben" doorliep de toneelschool, was regisseur bij diverse toneelgezelschappen en verhuurde daarnaast toneelkleding. Veel van die kleding was op z'n zolder opgeborgen, waardoor het een fantastische speelplaats voor z'n nichtje Wil Levit betekende.

Oom Ben woonde in juni 1941 (vlgs. bron 20) in de Gelkingestraat 36A te Groningen. Zoon van Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT (zie IV.39) en Judicje Mozesdr. van HASSELT, [zie FODOC|D7].
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-06-1934 te Groningen met Mina Salomons WIJNBERG (Mietje Weinberg), 29 jaar oud, geboren op 26-06-1905 te Groningen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 37-jarige leeftijd, dochter van Salomon WIJNBERG en Klaartje BEHR. Volgens de Commissie voor OOrlogspleegkinderen betrof het hier een Joods huwelijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT, geboren op 27-09-1935 te Groningen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 7-jarige leeftijd.
   2.  Clara Benjamins LEVIT, geboren op 16-05-1939 te Groningen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 3-jarige leeftijd.

V.55    Mozes Michiels LEVIT, [zie FODOC|D5] loopjongen, 28-05-1925 pakhuisknecht vlgs. BS, ca. 1950 koopman in lompen en metalen (Rode Kruisrapport), Vlgs. Persoonskaart:pensionhouder, adm. ambt. Geboren op 04-02-1906 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 05-06-1974 te Delft op 68-jarige leeftijd. Mozes werd tijdens de oorlog naar een werkkamp in Havelte gestuurd. Hij is hier vandaan gevlucht en vervolgens in 1,5 dag op blote voeten naar zijn huis in Dokkum gelopen. Daar heeft hij ondergedoken gezeten, samen met nog 5 anderen. (Bron: zijn dochter Wil ten Cate-Levit). In een Rode Kruis rapport staat dat zijn jaarinkomen (we hebben het over 1950) fl. 2.500,-- is. In een brief aan fam. Venselaar geeft hij aan wat last van ischias te hebben. Kennelijk dezelfde problemen als zijn moeder Judicje!

Volgens zijn persoonskaart woonde hij op onderstaande adressen, na vertrek uit Groningen:
29-06-1938: Hogepol C 225, Dokkum
04-10-1941, Persoons Bewijs nr. 1975
05-08-1953, Oude Delft 178, Delft
01-06-1960, Oude Delft 184, Delft
01-11-1968, Debussystraat 13, Delft, zoon van Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT (zie IV.39) en Judicje Mozesdr. van HASSELT, [zie FODOC|D7].
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-05-1925 te Groningen met Martje Sjoukelina (Mat) TELLING, 19 jaar oud, geboren op 16-09-1905 te Oldehove (Gr.), overleden op 18-08-1982 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd. Martje kreeg, na de geboorte van haar dochter Wil, te horen dat ze geen kinderen meer zou krijgen. Er waren nog wel buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Toen haar dochter Wil 16 was bleek Martje toch weer in verwachting te zijn. Deze keer ging het goed en werd zoon Michiel geboren. Martje was nogal een bezige bij die zich graag in allerlei dingen stortte. Ze heeft zich o.a. - samen met haar man - bezig gehouden met toneelspelen. Ze wordt omschreven als een vrolijke vrouw die op een open manier met haar kinderen omging. E.e.a. volgens dochter Wil ten Cate - Levit. December 2002.

Adressen na vertrek uit Groningen, volgens persoonskaart:
29-06-1938, Hoogepol C 225, Dokkum
17-11-1941, Persoonsbewijs 3009
Wijziging per 01-01-1951 in Hogepol C 225, Dokkum
05-08-1953, Oude Delft 178
01-06-1960, Oude Delft 1801-11-1968, Debussystraat 13. Delft
09-07-1982, Aart van der Leeuwlaan 540 Delft. Dochter van Johan Herman Jansz. TELLING, arbeider, loopknecht, en Wilhelmina Jacobs NOTENBOMER, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judicje Mozesdr. LEVIT, geboren op 04-10-1925 te Groningen, overleden op 01-12-1925 te Groningen, 58 dagen oud.
   2.  Wil Mozesdr. LEVIT, geboren in 1926 te Groningen. Wil is 16 jaar lang enig kind geweest. In oorlogstijd was zij verantwoordelijk voor de onderduikers die in hun huis woonden. Zij was degene die bij nachtelijke onraad voor een vluchtroute moest zorgen. Gehuwd op 20-jarige leeftijd in 1947 te Sneek met Wim ten CATE.
   3.  Michiel Benjamin, Mozesz. LEVIT, geboren in 1942 te Dokkum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1970 te te Gv ? Gescheiden 2002 van M. BEEKHUIZEN.
   4.  Judicje Mozesdr. (Judith) LEVIT, geboren in 1944 te Dokkum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1967 te Delft ? Echtgenoot is K.F. KLOK.

V.58    Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje), [zie FODOC|D3] strijkster 01-01-1931, 02-07-1936 zonder, 1938 huishoudster, geboren op 08-03-1911 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 21-05-1943 te Sobibor, Polen op 32-jarige leeftijd. Deportatiedatum: 18-05-1943 Westerbork. Ned. Rode kruis geeft aan ca. 21-05-1943. Zowel Esther@kampwesterbork.nl als http://dutchjewry.huji.ac.il geven deze datum als stellige overlijdensdatum. Racheltje werd geboren op de Kostersgang 11 in Groningen en droeg als koosnaam "Koosje". Zij was de altijd goedlachse oogappel van haar ouders en van haar broers Mozes en Benjamin.

Op zeker moment verhuisde zij naar Amsterdam. Van daaruit heeft ze ook nog korte tijd in Rotterdam gewoond, op het adres van Oldebarneveldstrat 58B. Volgens haar persoonskaart komt ze op 2 juli 1938 vanuit Rotterdam retour naar Amsterdam. (pers. krt. GAA)

Haar eerste huwelijk met Rudolf de Metz, in 1936 voltrokken, duurde maar tot 1939 en was dus kennelijk geen succes. Een aantal adressen van Racheltje die op de Amsterdamse persoonskaart staan vermeld:

Gelderschekade no. 77,
3e Oosterparkstraat 86,
Nieuwe Prinsengracht 104 [20-02-1939] en
1ste van der Helstraat 70 [17-04-1939].

Verder trof ik nog een adres aan waar zij in februari 1941 woonachtig moet zijn geweest: Weesperstraat 4 II te Amsterdam (bron 20).

In 1939 werd in Amsterdam haar eerste dochter Judicje geboren, die zij steevast Jettie noemde. In 1941 trouwde zij met Samuel Dresden, een huwelijk dat werd bekroond met de geboorte van hun dochter Sara (Sonja).

Alhoewel de familie sceptisch was over haar nieuwe echtgenoot, is zij altijd achter hem blijven staan. Daar zal zij goeie redenen voor gehad hebben. Zij kende hem tenslotte het best. Toen kwam de nacht dat ze met gebonk op de deuren gewekt werden en het verzoek kregen om mee te gaan. Kleding hoefden ze niet mee te nemen, de volgende dag zouden ze teruggebracht worden.

Ze moeten het naderend onheil hebben gevoeld. Op welk moment, en hoe ze het voor elkaar kregen zal wel altijd een raadsel blijven, maar Racheltje en Sem hadden, ondanks de dreigende aanwezigheid van de Duitsers, de moed hun baby Sara te overhandigen aan de buren. Vanaf dat moment konden ze slechts hopen dat het vertrouwde handen waren.

Veel mensen vroegen zich na de oorlog af: "Waarom is de Joodse bevolking eigenlijk niet gewoon gevlucht? Of ergens ondergedoken?". Volgens ervaringsdeskundigen moeten deze vragen met wedervragen beantwoord worden: Vluchten? Maar waarheen dan? En naar wie? Je kon toch niet zomaar bij een iemand aanbellen? Trouwens, mocht je wel verwachten dat anderen je gratis onderdak boden? Oh, natuurlijk zou je er dolgraag voor betalen, maar waar haal je - zonder werk! - in vredesnaam geld vandaan? En dan nog iets: wie kon je zomaar vertrouwen en wie mocht je vragen zo'n - letterlijk levensgroot - risico voor jou te nemen?

Omdat ook zij het antwoord op deze vragen niet kenden, werden Racheltje, Sem en Judicje naar Kamp Westerbork overgebracht, waar hun een onzekere toekomst wachtte. Racheltje is tijdens haar verblijf in dit doorvoerkamp nog opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het ene moment borstvoeding geven en dat plotseling moeten staken bezorgde haar een behoorlijk borstontsteking. Dat vertelde ze op een briefkaart die zij op 23 april 1943 aan haar broer en schoonzusje in Dokkum schreef. Sem en Judicje hadden haar de dag ervoor zelfs nog in het hospitaal mogen bezoeken.

Deze ziekenopvang, met operatiekamer en al, werd bemand door zeer kundige joodse artsen, die door hier te werken deportatie wisten uit te stellen. Het ziekenhuis stond zelfs bekend als een van de besten van het noorden.

In Kamp Westerbork konden gevangenen gewoon post en pakketjes ontvangen. Zelf mochten ze maar een keer in de twee weken een berichtje naar buiten sturen. Daar heeft Racheltje in die periode ook dankbaar gebruik van gemaakt.

De toentertijd gestroomlijnde administratie van de nazi's is vergaan door waterschade. Veel is er dus niet bekend over het leven in Westerbork.
Bedenk daarbij, dat de vanuit het kamp gestuurde correspondentie meestal bestemd was voor hun Joodse familieleden, die in een later stadium zelf ook vaak werden 'opgeroepen'. Vrijwel al hun persoonlijke bezittingen - waaronder de post - verdwenen. Dat maakt de bewaard gebleven briefkaarten die Racheltje schreef vanuit Westerbork tot heel bijzondere documenten. Dankzij die briefkaarten weten we ondermeer dat zij ondergebracht is geweest in Barak 55 bed 179 en Barak 81 bed a113.

Op 18 juni werd zij met man en 4-jarig dochtertje op één van de 19 transporten gezet die vanuit Nederland tussen maart en juli 1943 zouden vertrekken richting Sobibor in Polen. In deze korte periode van 5 maanden zouden 35.000 Nederlandse mensen zo een laatste reis maken, die ze vanuit Westerbork naar dichtbij de Oekraïnse grens zou voeren.

Na drie dagen reizen werd de bestemming bereikt. Eenmaal gearriveerd werden ze hoffelijk begroet en uitgenodigd een briefje naar huis te schrijven, met daarin de mededeling dat ze in een werkkamp aangekomen waren. De "mazzel" van Kamp Sobibor was dat het juist géén werkkamp was. Racheltje en haar man hebben dus hoogstwaarschijnlijk niet voor de Duitsers hoeven te werken, zijn niet wekenlang gemarteld en zijn niet blootgesteld aan medische experimenten. Maar een kans zich uit de uitzichtloze ellende van hun gevangenschap te bevrijden was er niet. Koele cijfers zeggen dat de meesten binnen 7 uur na aankomst naar de ruimten gebracht werden vanwaar ze niet zouden terugkeren. Alleen al in dit kamp Sobibor is het 250.000 mensen zo vergaan.

Nu verder met de andere gegevens van Rachel (Koosje) Levit, dochter van Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT (zie IV.39) en Judicje Mozesdr. van HASSELT, [zie FODOC|D7].
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 02-07-1936 te Groningen, gescheiden na 1 jaar op 24-05-1938 te Groningen. Aan de scheiding ging een proces vooraf, dat door Rudolf de Metz werd gewonnen. Dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met de geboorte van Judicje, de dochter van Racheltje. Echtgenoot is Rudolf de METZ, marktkoopman gloeilampen, handelsreiziger, geboren op 04-05-1902 te Amsterdam, overleden op 25-11-1987 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Herman Levy de METZ en Leentje Abrahams COHEN.
Samenwonend (2) ca. 1938 met N.N.
Gehuwd (3) op 30-jarige leeftijd op 09-04-1941 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk ..-04-1941 te Amsterdam, - 'kerkelijk ingezegend' staat in rode kruisrapport - Echtgenoot is Samuel DRESDEN (Sem), 40 jaar oud, [zie FODOC|D19] fruitventer en koopman in vodden en metalen, geboren op 08-02-1901 om 18.00 uur te Amsterdam (gezindte: LI), overleden op 21-05-1943 te Sobibor, Polen op 42-jarige leeftijd. Deportatiedatum vanuit Westerbork (Dr.) 18-05-1943. Nederlandse Rode Kruis geeft aan ca. 21-05-1943 gestorven. Esther@kampwesterbork.nl geeft deze datum als stellige sterfdatum. Met zijn eerste vrouw, die géén joodse was, woonde Samuel in Amsterdam in de Blasiusstraat op nr. 59 1-hoog/achter (inschrijfdatum 13-06-1927, op nr. 89 (inschrijfdatum 14-01-1935) en op nr. 41 (inschrijfdatum 29-11-1937). Ze krijgen er twee dochters. Hij is dan fruitventer van beroep.

De crisisjaren hadden al voor krapte gezorgd, maar toen in de veertiger jaren van de 20e eeuw de Duitsers hem verboden zijn volgende beroep, dat van voddenman, uit te oefenen werden de financiële problemen alleen maar groter. Als hij in 1941 met zijn tweede vrouw Racheltje trouwt, heeft zij al een dochtertje uit een eerdere relatie, genaamd Judicje, die als koosnaampje JETTIE kreeg. In januari 1943 krijgen Sem en Racheltje samen een dochtertje, die ze Sonja wilden noemen, maar die Sem per ongeluk als SARA laat inschrijven. Kort daarna werden Sem en Racheltje, samen met Judicje opgepakt en naar doorvoerkamp Westerbork gebracht. Zij zouden nooit meer thuis komen. Hun baby Sara werd in de 'vertrouwde handen' van de buren achtergelaten.

In welk licht moet je het meevoeren van Sem nu zien. De situatie was als volgt: Als een man met een niet joodse vrouw getrouwd was - of getrouwd was gewéést, zoals in het geval van Sem - bestond er een kans dat je niet zomaar werd meegenomen naar Westerbork. Sommigen, waaronder Sem's zwager Mozes, ontliepen op deze manier deportatie. Zij hadden dan een z.g. 'Sperre', wat je zou kunnen vertalen als een "verzachtende omstandigheid". Ook kon je als gemengd- of ex-gemengd gehuwde man mogelijk weer terug naar huis als je je liet steriliseren. In het dagboek van Philip Mechanicus "In Depot" wordt een discussie tussen gehuwde mannen hierover beschreven.

De inhoud van onderstaande stukken zijn van eminent belang, omdat zij het gewicht aangeven van Sem's houding ten opzichte van deze beide mogelijkheden en ons daarnaast een uniek kijkje gunnen in de gevoelens van Samuel voor zijn vrouw.

Wonderlijk genoeg bestaat er nog een brief, gedateerd 2 februari 1943, die Racheltje kort na de geboorte van haar tweede kindje schreef aan haar broer Mo(zes). In deze brief wordt o.a. melding gemaakt van de 'Groene Politzei'- : "Sem kwam naar huis gevlogen want ze hadden hem op straat gezegd dat ze bij ons in de straat bezig waren". En op een briefkaart die Racheltje op 15 april 1943 vanuit Kamp Westerbork stuurde staat: "Sem is vrijwillig met ons meegegaan".

Tenslotte bestaat er nog een brief van een Amsterdamse advocaat, waarin je de volgende tekst aantreft: "..... doch ik mag gezien het feit dat Dresden was gesperd wegens zijn eerste gemengde huwelijk aannemen dat hij niet is doorgezonden".

Ergo: Sem bleef vrijwillig bij zijn vrouw en koekoekskind en heeft van de genoemde ontsnappingsclausules bewust geen gebruik gemaakt. Uit zijn houding blijkt dan ook duidelijk, hoe groot de liefde vóór en de solidariteit mét zijn tweede vrouw Racheltje wel geweest moet zijn.

Vanuit Nederland zouden tussen maart en juli 1943 in totaal 19 transporten met in totaal circa 35.000 mensen naar Sobibor in Polen vertrekken. Een bijzonderheid voor de transporten naar Sobibor was dat er een enkele keer ook mensen werden vervoerd met normale passagierstreinen. Of dat ook met het transport van Sem, Racheltje en Judicje het geval is geweest kun je alleen maar hopen. Dit nagaan bleek helaas niet meer mogelijk.

Het verblijf van Sem in Sobibor zou slechts enkele uren duren. De uitlaatgassen uit een 200-PS-motor lieten hem in de ruimte waarin hij met vele anderen gedreven was in een diepe slaap vallen waaruit geen ontwaken meer mogelijk was. Verder nu met de andere feiten omtrent Samuel Dresden, zoon van Barend Samsons DRESDEN, diamantslijper, diamantbewerker, en Grietje Abrahams BAS, zonder beroep.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levenloos geboren kindje de METZ, geboren op 26-10-1936 te Groningen, overleden op 26-10-1936 te Groningen, 0 dagen oud.
Uit de tweede relatie:
   2.  Judicje Racheltjesdr. LEVIT (Judocje/Jettie), geboren op 08-02-1939 te Amsterdam. Geboren in het RIZ te Amsterdam. (brief 27-04-1943), overleden op 21-05-1943 te Sobibor, Polen op 4-jarige leeftijd. Deportatiedatum: 18-05-1943. Commissie voor Oorlogspleegkinderen brief dd. 27 februari 1946. In februari 1941 woonachtig in de Weesperstraat 4 II te Amsterdam (bron: 20).
Uit het derde huwelijk:
   3.  Sara DRESDEN (Sonja Dresden/Maria Venselaar) (zie VI.36).

VI.36    Sara DRESDEN (Sonja Dresden/Maria Venselaar), geboren in 1943 te Amsterdam. Deze kwartierstaat is samengesteld door Lydia Hoogland en wordt getoond op www.genpage.nl. Het ongevraagd overnemen of importeren en elders presenteren hiervan is a) een typisch geval van pronken met andermans veren, b) onrechtmatig (zie www.auteursrecht.nl, websites).

In een telegram van de Rijkstelegraaf te Amsterdam, dd. 22-01-1943:
"Koosje bevallen met een dochter / alles goed". Afzender: haar vader S. Dresden, Lepelkruisstraat te Amsterdam. De achtergrond van haar biologische familie was Liberaal Joods. Haar pleegouders lieten haar op 6 juni 1943 Rooms Katholiek dopen en gaven haar de namen Maria Jozina Wilhelmina Antonia Francisca Helena. 06-06-1943 te Delft. R.K., Doopbewijs HH Nicolaus en Gezellen. Voor haar moeder was SONJA de favoriete naam om aan dit dochtertje te geven, maar om onduidelijke redenen gaf haar vader haar bij de Burgelijke Stand aan als SARA. Toch blijft haar moeder in de bewaard gebleven correspondentie steeds de naam Sonja hanteren. Uit een brief van 02-02-1943 o.a.: "Jettie (koosnaampje voor Judicje) is dolgelukkig met haar zusje. Ze heet feitelijk Sara Dresden. Maar we noemen haar Sonja. Ik wist niet beter of Sem had haar ook als Sonja aangegeven. Het is precies een grote pop".

Zes weken na haar geboorte werden haar ouders 's nachts van bed gelicht en weggevoerd naar doorvoerkamp Westerbork. Hoe zij het voor elkaar kregen zal wel een raadsel blijven, maar ze zagen eerst nog kans de kleine Sara bij de buren af te geven. Een daad die van inzicht, grote moed en dito liefde getuigd. Helaas bleek dit een 'niet erg betrouwbaar' pleeggezin. Na ongeveer zes weken vonden deze mensen het te gevaarlijk worden en stuurde een verzoek aan Oom Mozes in Dokkum, om Sara weg te komen halen.

Nu waren Mozes en zijn vrouw Martje bevriend met het predikanten-gezin Wrevel van de Mennonistenkerk. Die bewoonden de pastorie aan de Langeweg in Dokkum en hadden op hun beurt een huishoudster, Mejuffrouw Steenbergen, die in het verzet zat. Eens per maand ging zij met de boot Stavoren - Enkhuizen naar Amsterdam. Aan haar gaven haar oom en tante de helft van een in tweeën gescheurde kaart mee, waarop ze 'de buren' vroegen de baby nog even bij zich te houden tot er een oplossing was gevonden. De andere helft van de kaart stuurden ze op. Deze delen moesten aan elkaar passen, zodat de echtheid kon worden gecontroleerd.

Sara zelf opnemen in Dokkum kon de familie niet, omdat ze - naast hun dochter en pasgeboren zoon Michiel - ook 5 onderduikers in huis hadden. Het zou te gevaarlijk zijn en bovendien konden ze het zich niet veroorloven. Pas vanaf eind '43 begin '44 kreeg men per onderduikadres wat geld van 'het verzet'. Ironisch genoeg waren het ook meestal niet de rijksten die hulp boden.

Ondertussen wilden de buren, waar Sara nog steeds ondergebracht was, niet op een oplossing wachten. Ze brachten haar weg, hoogstwaarschijnlijk naar de uiterst gevaarlijke Amsterdamse Joodsche Crèche, t.o. de Hollandsche Schouwburg. Dat was de plek waar veel joodse baby's en kleuters terechtkwamen 'die doorgezonden werden om niet meer terug te keeren'. Door hulp van derden - o.a. door de bemoeienissen van eerder genoemde Mej. Steenbergen (de huishoudster van de dominee) én dankzij de zoektocht van Mevrouw M. Knuttel (die zichzelf later "slechts een schakel in de ketting" noemde) is zij in veiligheid gebracht.

Een beproefde manier voor het redden van deze kinderen uit de Joodsche Crèche op de Plantage Middenlaan werkte als volgt: Er tegenover stonden Duitse soldaten op wacht, een situatie die de acties extra compliceerde. Als er bij de halte - die recht voor de deur was - een tram stopte, stonden er mensen verdekt opgesteld met één van de kinderen onder de arm. De ingeseinde trambestuurder reed dan extra rustig naar de volgende halte, zodat de vrijwilligers, samen met hun waardevolle schat en met de tram als dekking, mee konden lopen tot bij de volgende halte, waar zij dan 'veilig' konden instappen. Verder zijn er die via een koffer, jute zak, vuilnisbak of kinderwagen naar buiten werden gesmokkeld. Zo moeten er vele kinderen, waaronder wellicht Sara als baby, naar de vrijheid geholpen zijn.

Volgens haar nichtje Wil Ten Kate-Levit, die toen ongeveer 16 jaar was, is Sara - mede dankzij eerder genoemde Mejuffrouw Steenbergen - eerst bij een kinderloos echtpaar in de Wieringermeer terechtgekomen. De familie in Dokkum werd van haar wel en wee op de hoogte gehouden via de huishoudster, die de baby in de Wieringermeer opzocht en doorgaf dat alles goed ging en "dat de kleine gezond en wel in den wagen lag". De dijken van de Wieringermeerpolder, waar Sara tijdelijk woonde, werden overigens in 1945 bij een wraakaktie voor de aldaar geboden hulp aan joodse Nederlanders door de Duitsers doorgestoken, waardoor de polder blank kwam te staan. Die gebeurtenis is nog steeds terug te vinden in de naam van het bos dat er later is aangeplant: het Dijkgatsbos.

Wie de baby daarna geholpen heeft om dwars door vijandelijk gebied in Delft terecht te komen zal waarschijnlijk altijd een vraagteken blijven. Wel is duidelijk dat er - eenmaal in Delft aangekomen - belangrijke hulp is geboden door de familie Chardon die joodse onderduikers in hun huis opnamen tot er een meer definitieve oplossing voor hen was gevonden. Meer specifiek was de jonge Delftenaar Kees Chardon de motor achter deze verzetsdaden en daarom mede verantwoordelijk voor de redding van Sara. Zij werd gedurende twee nachten, samen met nog twee andere kinderen (Rob Hompes en een meisje, mogelijk Rebecca Piller), bij deze familie ondergebracht. Op 3 juni 1943 kwam Sara bij familie Venselaar terecht, de pleegouders waarbij zij haar jeugdjaren zou doorbrengen.

Na de oorlog is er door kennissen en door de familie in Dokkum en Amsterdam (Engeltje Sluyters-Dresden, zus van haar vader) aan Mevrouw Knuttel gevraagd of zij te weten kon komen waar 'Sonja' gebleven was. (Is te lezen in een brief dd. 28-11-1945 van mevrouw Knuttel aan de familie Venselaar).

Uit een brief van het Bureau voor oorlogspleegkinderen dd. 2 october 1945:
Personen die naar haar hebben geïnformeerd;
1. Mevrouw E. Sluyters-Dresden, Kaaipanstraat 49 hs, Amsterdam
2. Hr. Levit, Hoogepol, Dokkum
3. Mejuffrouw Steenbergen, Pastorie Langeweg Dokkum (vriendin van de ouders van Sara)
4. Mejuffrouw A. de Waard, Volksherstel Utrecht, Kamer 7-8, Drift 10-12, Utrecht
5. Mejuffrouw Knuttel, Beethovenstraat 38 II Amsterdam.

De laatste 2 dames waren eerder behulpzaam geweest bij het laten onderduiken van Sara. Verder werden er na de oorlog door de Dokkumse familieleden advertenties geplaatst om de verblijfplaats van Sara te achterhalen.

Uit een bericht uit Amsterdam van 20 september 1945 van het Bureau voor oorlogspleegkinderen, blijkt dat men tot op dat moment nog niet zeker wist welk kind er bij de familie Venselaar woonde: Rebecca Piller of "Sonja" Dresden. "Sonja" Dresden had een scheef voetje en zou dus makkelijk te herkennen zijn. Dit bleek het geval.

Bij beschikking van de Arr. Rechtbank, Amsterdam dd. 17-10-1947 werd in de voogdij als volgt voorzien: Voogd: H. Venselaar, te Delft, Hugo de Grootstraat 25, toeziend voogd: Mozes Levit te Dokkum, Hoogepol C. 225

Zo kreeg Sara het kinderloze echtpaar Wilhelmus Hendrik Karel Venselaar (geb. 14-02-1909 te Delft, RK, Machineleider, Regisseur en Conferancier) en Josina Elisabeth van der Valk (geb. 03-03-1916 te Delft, RK) - wonende op de Hugo de Grootstraat 25 te Delft - als pleegouders.

Kees Chardon - één van haar belangrijke redders - werd nog tijdens de oorlog verraden door een ca. 17-jarige jongen en vanwege zijn hulp aan Joodse onderduikers door de Duitsers vermoord. Hij was nog maar 25 jaar.

Tijdens een bijeenkomst die eind september 2005 plaatsvond tussen de jongste zus van deze Kees Chardon, Rob Hompes en Sara, bleek dat de eerste zich de kleintjes, en vooral het meisje met het klompvoetje - Sara! - goed kon herinneren. "Haar gaf ik een schone luier en Rob de fles" wist ze nog. De bijzondere en ontroerende ontmoeting met de baby's van toen, 60 jaar na de oorlog, ontlokte haar de opmerking: "Nu weet ik dat Kees z'n sterven niet voor niets is geweest". Dochter van Samuel DRESDEN (Sem), [zie FODOC|D19] fruitventer en koopman in vodden en metalen, en Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje) (zie V.58).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1964 te Amsterdam met Alfred (Fred) BRIX, 24 jaar oud, geboren in 1940 te Amsterdam, zoon van Heinrich Edmund Johann BRIX en Lucia Hildegard KRÜGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olaf BRIX (zie VII.10).
   2.  Rachel BRIX (zie VII.13).

VII.10    Olaf BRIX, geboren in 1967 te Amsterdam, zoon van Alfred (Fred) BRIX en Sara DRESDEN (Sonja Dresden/Maria Venselaar) (zie VI.36).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd in 1997, gehuwd voor de kerk in 1997 met Mandy van der LAAN, geboren 11-12-196?
Uit dit huwelijk:
   1.  Max Alfred Hendrikus (Max) BRIX, geboren in 2000.
   2.  Boris BRIX, geboren 2002.
   3.  Guusje BRIX, geboren 2008.

VII.13    Rachel BRIX, geboren in 1970 te Hoorn, dochter van Alfred (Fred) BRIX en Sara DRESDEN (Sonja Dresden/Maria Venselaar) (zie VI.36).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1992 te Avenhorn, gehuwd voor de kerk in 1992 te de Goorn. Bij het huwelijk werd door moeder Maria (Sara) voor haar pasgetrouwde dochter het volgende gedichtje gemaakt. Ze vond het op het hoofdkussen na haar stralende huwelijksdag:

Lieve Rachel,

Heel diep in mij zaten er zinnen
die ik heel graag zeggen zou.
Maar ik weet niet goed hoe te beginnen
tegen een kersverse "mevrouw".
Heel diep in mij groeide een eitje
wat een mensje worden zou.
"God geef me alsjeblieft een meisje
dat lijkt me zo gezellig voor een vrouw".
Heel diep in mij intense vreugde
dat je een meisje bleek te zijn.
Rachel, zo moest het kindje heten
Al deed de naam me een beetje pijn.
Heel diep vandaag, moet ik aan haar denken.
Aan de vrouw wier naam jij met ere draagt.
Ook zij moest eens haar dochter afstaan,
al had zij daar niet om gevraagd.
Heel diep vandaag een stille terugblik
naar je prilste kindertijd.
Als je ouder wordt dan kijk je terug,
maar ik ben nog lang niet oud hoor meid.
Heel diep in mij intense vreugde:
mijn kind als stralend jonge bruid !
Ontroering maakt zich van mij meester.
Opvoedend is mijn verhaal nu uit.
Heel diep in mij een jaloezietje,
dat je nu met iemand anders je leven deelt.
Maar weet dat ik er altijd voor je ben.
Dat je mijn liefde nooit verspeelt.
Heel diep in mij zaten deze zinnen.
Maar ik zei ze niet hardop.
Ik leg ze met liefde op je kussen,
en druk er een kusje bovenop.
Heel diep in mij, mijn lieve Koosje,
heb ik nu nog maar een wens:
Blijf zoals je bent, verander niet
dan ben je een parel van een mens !

Mamma. Nu de verdere persoonlijke gegevens van Rachel, getrouwd met Peter PATER, 29 jaar oud, geboren in 1963.
Uit dit huwelijk:
   1.  Danique Naomi (Danique) PATER, geboren in 1996.
   2.  Levi Samuel (Levi) PATER, geboren in 1999. Om 22.30 geboren in het Westfries Gasthuis, lokatie St. Jans Gasthuis. Hij weegt dan bijna 6 pond.

Gedichtje van Oma Maria bij de geboorte van Levi:

Lieve Levi

Het boekje van jouw leven
daar staat nog niet veel in.
Het is nog onbeschreven,
een nieuw leven een nieuw begin.
Toch gaat er door jouw namen
een familienaam weer door.
Daar ben ik echt, geloof me maar,
ontroerd en dankbaar voor.

Oma Maria. Petekind van oom Jan en tante Mariëlle.

IV.42    Betje Benjamins LEVIT, geboren op 04-02-1872 te Groningen, overleden op 16-01-1940 te Groningen op 67-jarige leeftijd, 'Normaal overleden' vlgs. brief Comm. voor Oorlogspleegkinderen. Begraven te Groningen, op plaatsnr. 071720, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan aldaar. Dochter van Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, koopman, en Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie III.18).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-06-1895 te Groningen met Philippus Mauritsz. van DAM, 20 jaar oud, koopman, geboren op 14-06-1875 te Groningen, overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 67-jarige leeftijd, zoon van Maurits Levies van DAM, koopman, en Saartje Israels ROZEVELT. Met aanvullingen betreffende een aantal (schoon)kinderen via http://members.home.nl/n.mulder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maurits Philippusz. van DAM, bakker, geboren op 24-01-1896 te Groningen, overleden op 30-11-1943 te Auschwitz op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-12-1915 te Hoogezand met Rika Benjamins NIJVEEN, 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 26-09-1890 te Foxhol (Gem. Hoogezand), overleden op 19-10-1943 te Auschwitz op 53-jarige leeftijd, dochter van Benjamin Jacobs NIJVEEN, koopman, en Rachel Hartogs LEVIT (Ragel Leviet).
   2.  Koosje Racheltje, Philippus van DAM, geboren op 11-05-1897 te Groningen, overleden op 08-12-1914 te Groningen op 17-jarige leeftijd.
   3.  Benjamin Philippusz. van DAM, kleermaker, geboren op 12-06-1899 te Groningen, overleden op 28-02-1943 te Auschwitz op 43-jarige leeftijd.
   4.  Hartog Philips van DAM, tabaksbewerker, geboren op 22-04-1901, overleden op 19-03-1971 te Groningen op 69-jarige leeftijd. Vlgs. Comm. voor Oorlogspleegkinderen: gehuwd met niet joodse vrouw, vermoedelijk Atjehstraat Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-11-1922 te Groningen met Gezina Eppes BRILSTRA, 22 jaar oud, geboren op 26-05-1900 te Vierverlaten (Gem. Hoogkerk), overleden op 11-09-1973 te Groningen op 73-jarige leeftijd, dochter van Eppe Jakobs BRILSTRA, scheepstimmerman, en Albertje Aukes ADEMA, dienstmeid.
   5.  Saartje Philippus van DAM, geboren op 28-10-1903 te Groningen, overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 39-jarige leeftijd.
   6.  Michiel Philips van DAM (zie V.68).
   7.  Karel Philips van DAM, geboren op 02-10-1908 te Groningen, overleden op 23-02-1989 te Groningen op 80-jarige leeftijd. Vlgs. Comm. voor Oorlogspleegkinderen: vermoedelijk Groningen.
Gehuwd met Korneliske de VRIES, geboren op 27-10-1905 te Groningen, overleden op 01-12-1988 te Groningen op 83-jarige leeftijd.
   8.  Leentje Philippus van DAM, geboren op 04-04-1910 te Groningen, overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 32-jarige leeftijd.
   9.  Salina Henderina, Philippus van DAM, kleermaakster, geboren op 26-08-1911 te Groningen, overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 31-jarige leeftijd.
   10.  Levenloos dochtertje van DAM, geboren op 11-02-1913 te Groningen, overleden op 11-02-1913 te Groningen, 0 dagen oud.

V.68    Michiel Philips van DAM, geboren op 02-08-1907 te Groningen, overleden 1986 te Amerika. Vlgs. Comm. voor Oorlogspleegkinderen: gehuwd met joodse vrouw, woonachtig te Groningen. Zoon van Philippus Mauritsz. van DAM, koopman, en Betje Benjamins LEVIT (zie IV.42).
Gehuwd met Sina Gelle, Meijersdr. SLEUTELBERG, geboren op 24-06-1918 te Appingedam, overleden na 1986 te Amerika, dochter van Meijer SLEUTELBERG en Ester GANS, http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levenloos kind van DAM, geboren in 1940 te Groningen.

IV.44    Izaäc Benjamins LEVIT (Izak), koopman, geboren op 14-01-1876 te Groningen, overleden op 23-11-1942 te Auschwitz op 66-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, zoon van Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, koopman, en Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie III.18).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-07-1903 te Groningen met Johanna Hartogs SMILDE, 24 jaar oud, geboren op 10-01-1879 te Groningen, overleden op 23-11-1942 te Auschwitz op 63-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, dochter van Hartog Benjamins SMILDE, koopman, en Mietje Hiskia's de POOL (de Poel). Met zijn vrouw en kinderen in juni 1941 woonachtig aan de Coehoornsingel 34 in Groningen. (www.joodsmonument.nl).
Uit dit huwelijk:
   1.  Koosje Racheltje Izaäcs LEVIT (zie V.76).
   2.  Mietje Izaäcs LEVIT, geboren op 10-07-1906 te Groningen, overleden op 30-07-1907 te Groningen op 1-jarige leeftijd.
   3.  Betje Izaäcs LEVIT, boekhouder, geboren op 28-06-1908 te Groningen, overleden op 23-11-1942 te Auschwitz op 34-jarige leeftijd. Was bij overlijden gehuwd met een De Vries.
   4.  Hartog Izak, Izaäcs LEVIT, geboren op 22-01-1910 te Groningen, overleden op 06-02-1911 te Groningen op 1-jarige leeftijd.
   5.  Benjamin Izaäcs LEVIT, reiziger, geboren op 25-06-1911 te Groningen, overleden op 31-01-1943 te Auschwitz op 31-jarige leeftijd.
   6.  Hartog Izaäcs LEVIT, handelsreiziger, geboren op 04-03-1913 te Groningen, overleden op 08-10-1941 te Mauthausen op 28-jarige leeftijd. Volgens bron 20 was Hartog in 1913 woonachtig aan de Nieuwe Achtergracht 39 I te Amsterdam.
   7.  Mietje Izaäcs LEVIT, naaister, geboren op 28-02-1916 te Groningen, overleden op 23-11-1942 te Auschwitz op 26-jarige leeftijd.
   8.  Levenloos kind LEVIT, geboren op 29-08-1919 te Groningen, overleden op 29-08-1919 te Groningen, 0 dagen oud.

V.76    Koosje Racheltje Izaäcs LEVIT, geboren op 08-03-1904 te Groningen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 38-jarige leeftijd, dochter van Izaäc Benjamins LEVIT (Izak) (zie IV.44) en Johanna Hartogs SMILDE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-03-1928 te Groningen met Benjamin Emanuels MARCUS, 24 jaar oud, koopman, geboren op 15-11-1903 te Groningen, overleden op 31-01-1943 te Monowitz/Oswiecim, Polen op 39-jarige leeftijd, zoon van Emanuel MARCUS en Roosje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emanuel Benjamins MARCUS, geboren in 1929 te Groningen.

IV.47    Leentje Benjamins LEVIT, geboren op 09-11-1877 te Groningen, overleden op 25-05-1940 op 62-jarige leeftijd. Vlgs. CVO: Normaal overleden, begraven te Rotterdam, "Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Rotterdam is bekend dat Lientje Levit aldaar is begraven". (bron 20), dochter van Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, koopman, en Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie III.18).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1900 te Groningen. Komen voor in de brieven van de Comm. voor Oorlogspleegkinderen. Echtgenoot is Abraham Mozes POLAK, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 16-10-1876 te Leeuwarden, overleden op 19-10-1942 te Auschwitz op 66-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, zoon van Mozes Abrahams POLAK, koopman, en Henderina Salomons BOERS (Henderika).
Uit dit huwelijk:
   1.  Henderina Abrahams POLAK, geboren op 02-01-1901 te Groningen, overleden op 09-11-1942 te Auschwitz op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-09-1924 te Rotterdam met Louis Barends BOUWMAN, geboren ca. 1901 te Gouda, zoon van Barend BOUWMAN en Helena SEIJFFERS.
   2.  Benjamin Abrahams POLAK, geboren in 1902 te Groningen (gezindte: Geen).
Gehuwd met Hendrika Maria van ANEN (Annie van Aanen), geboren in 1906 te Rotterdam. Brief CVO 26-09-1946 vermeld haar als Annie van Aanen, op die datum woonachtig Stationssingel 51A te Rotterdam.
   3.  Mozes Abrahams POLAK, geboren op 06-11-1903 te Groningen, overleden op 30-09-1942 te Auschwitz op 38-jarige leeftijd.

IV.48    Eliazer Benjamins LEVIT (Elias/Eli), koopman, geboren op 29-10-1879 te Groningen, overleden op 15-10-1942 te Auschwitz op 62-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, zoon van Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, koopman, en Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie III.18).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1901 te Groningen met Bertha Machiels NOORT (Bettie van Noord), 19 jaar oud, geboren op 08-06-1881 te Groningen, overleden op 15-10-1942 te Auschwitz op 61-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, http://shum.huji.ac.il geeft als geboortedatum 18-06-1881. Dochter van Machiel Hartogs NOORT, behanger, en Henderine Mozesdr. SIMMEREN. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen, ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, numer 7465/17023). Bron: 20.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel Eliasdr. (Sjellie) LEVIT (zie V.90).

V.90    Rachel Eliasdr. (Sjellie) LEVIT, geboren op 05-09-1901 te Groningen, overleden op 23-07-1943 te Sobibor op 41-jarige leeftijd. Racheltje Levit refereert op een briefkaart uit 1943 aan haar naamgenote: "Sjellie van oom Eli en haar man en zoon, die hier in de keuken zijn". Het gaat hier om de ziekenhuiskeuken van het doorgangskamp Westerbork. Sjellie had Racheltje direkt opgezocht toen ze hoorde dat zij er was opgenomen. Dochter van Eliazer Benjamins LEVIT (Elias/Eli) (zie IV.48) en Bertha Machiels NOORT (Bettie van Noord).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-08-1924 te Rotterdam met Marcus Isaacs KOSTER, 23 jaar oud, koopman, geboren op 27-11-1900 te Rotterdam, overleden op 23-07-1943 te Sobibor op 42-jarige leeftijd, zoon van Isaac Mozes KOSTER en Maria van LEEUWEN. In april 1942 woonde dit gezin in de Henegouwerstraat 39B te Rotterdam. (bron 20).
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Marcusz. KOSTER, geboren op 13-07-1925 te Rotterdam, overleden op 23-07-1943 te Sobibor op 18-jarige leeftijd.

III.26    Betje Machiels BLINDEMAN, dienstmeid, geboren op 16-02-1852 te Leeuwarden, overleden op 26-08-1911 te Groningen op 59-jarige leeftijd, dochter van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie II.3) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1877 te Groningen met Mozes Eliazer, Elkans FRANK, 27 jaar oud, koopman, geboren op 02-03-1850 te Amsterdam, overleden op 17-02-1937 te Assen op 86-jarige leeftijd, begraven te Groningen, en ligt begraven op plaatsnr. 071410 op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan te Groningen. Zoon van Elkan Isaak FRANK (Elchanan/Elkau), wetschrijver, en Ester Roosje van MINDEN (Ester Reisje/Deischa).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elkan Mozes FRANK, geboren op 24-04-1878 te Groningen, overleden <<20081881 te Groningen.
   2.  Feitje Mozesdr. FRANK, geboren op 24-11-1879 te Groningen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 62-jarige leeftijd. Bevestigd bij akte van het Ministerie van Justitie d.d. 10 augustus 1950.
Gehuwd met Meijer Levies LEIP, geboren op 28-09-1881 te Assen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 61-jarige leeftijd. Bevestiging via Ministerie van Justitie 10-08-1950. Zoon van Levie Salomons LEIP en Hinderika Meijers LEVIE (Henderika).
   3.  Elkan Mozesz. FRANK (zie IV.55).
   4.  Machiel Mozesz. FRANK, geboren op 20-01-1883 te Groningen, overleden op 20-08-1883 te Groningen, 212 dagen oud.
   5.  Esther Roosje Mozesdr. FRANK, geboren op 08-01-1885 te Groningen, overleden op 22-04-1885 te Groningen, 104 dagen oud.

IV.55    Elkan Mozesz. FRANK, koopman, handelaar in oude metalen, geboren op 20-08-1881 te Groningen, overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 61-jarige leeftijd. In juni 1941 met zijn dochter woonachtig in de Tuinstraat 46 in Groningen. Zoon van Mozes Eliazer, Elkans FRANK, koopman, en Betje Machiels BLINDEMAN (zie III.26).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-09-1906 te Groningen met Rosina Mirjam Israëls van der REIS, geboren ca. 1880 te Groningen, overleden op 11-04-1933 te Groningen, begraven te Groningen, plaatsnr. 071003, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan te Groningen. Dochter van Israël Johansz. van der REIS (Ezrieel), koopman, en Saartje Philipsdr. van ADELSBERGEN (van Adelsberg), koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saartje Elkans FRANK, geboren op 10-09-1910 te Groningen, overleden op 30-11-1943 te Auschwitz op 33-jarige leeftijd.

II.7    Judith/Grietje, Eliasdr. BLINDEMAN, geboren 1806 te Amsterdam, overleden te Leeuwarden ? Dochter van Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor) (zie I.1) en Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks), koopvrouw.
Gehuwd op 31-01-1827 te Amsterdam met Mozes Zadock de WIT (Zadok/Sadok).
Uit dit huwelijk:
   1.  Elias Mozesz. de WIT, geboren op 11-07-1831 te Leeuwarden.
   2.  Betje Mozesdr. de WIT, geboren op 21-08-1833 te Leeuwarden.
   3.  Heiman Mozesz. de WIT, geboren op 06-04-1836 te Leeuwarden.
   4.  Machiel Mozesz. de WIT, geboren op 24-03-1838 te Leeuwarden.
   5.  Levie Mozesz. de WIT, geboren op 17-03-1840 te Leeuwarden.
   6.  Andries Mozesz. de WIT, geboren op 26-11-1841 te Leeuwarden, overleden op 22-12-1841 te Leeuwarden, 26 dagen oud.
   7.  Rachel Mozesdr. de WIT, geboren op 31-12-1842 te Leeuwarden.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software