Kwartierstaat van Sara DRESDEN


 
Generatie I

 
1    Sara DRESDEN (Sonja Dresden/Maria Venselaar), geboren in 1943 te Amsterdam. Deze kwartierstaat is samengesteld door Lydia Hoogland en wordt getoond op www.genpage.nl. Het ongevraagd overnemen of importeren en elders presenteren hiervan is a) een typisch geval van pronken met andermans veren, b) onrechtmatig (zie www.auteursrecht.nl, websites).

In een telegram van de Rijkstelegraaf te Amsterdam, dd. 22-01-1943:
"Koosje bevallen met een dochter / alles goed". Afzender: haar vader S. Dresden, Lepelkruisstraat te Amsterdam. De achtergrond van haar biologische familie was Liberaal Joods. Haar pleegouders lieten haar op 6 juni 1943 Rooms Katholiek dopen en gaven haar de namen Maria Jozina Wilhelmina Antonia Francisca Helena. 06-06-1943 te Delft. R.K., Doopbewijs HH Nicolaus en Gezellen. Voor haar moeder was SONJA de favoriete naam om aan dit dochtertje te geven, maar om onduidelijke redenen gaf haar vader haar bij de Burgelijke Stand aan als SARA. Toch blijft haar moeder in de bewaard gebleven correspondentie steeds de naam Sonja hanteren. Uit een brief van 02-02-1943 o.a.: "Jettie (koosnaampje voor Judicje) is dolgelukkig met haar zusje. Ze heet feitelijk Sara Dresden. Maar we noemen haar Sonja. Ik wist niet beter of Sem had haar ook als Sonja aangegeven. Het is precies een grote pop".

Zes weken na haar geboorte werden haar ouders 's nachts van bed gelicht en weggevoerd naar doorvoerkamp Westerbork. Hoe zij het voor elkaar kregen zal wel een raadsel blijven, maar ze zagen eerst nog kans de kleine Sara bij de buren af te geven. Een daad die van inzicht, grote moed en dito liefde getuigd. Helaas bleek dit een 'niet erg betrouwbaar' pleeggezin. Na ongeveer zes weken vonden deze mensen het te gevaarlijk worden en stuurde een verzoek aan Oom Mozes in Dokkum, om Sara weg te komen halen.

Nu waren Mozes en zijn vrouw Martje bevriend met het predikanten-gezin Wrevel van de Mennonistenkerk. Die bewoonden de pastorie aan de Langeweg in Dokkum en hadden op hun beurt een huishoudster, Mejuffrouw Steenbergen, die in het verzet zat. Eens per maand ging zij met de boot Stavoren - Enkhuizen naar Amsterdam. Aan haar gaven haar oom en tante de helft van een in tweeën gescheurde kaart mee, waarop ze 'de buren' vroegen de baby nog even bij zich te houden tot er een oplossing was gevonden. De andere helft van de kaart stuurden ze op. Deze delen moesten aan elkaar passen, zodat de echtheid kon worden gecontroleerd.

Sara zelf opnemen in Dokkum kon de familie niet, omdat ze - naast hun dochter en pasgeboren zoon Michiel - ook 5 onderduikers in huis hadden. Het zou te gevaarlijk zijn en bovendien konden ze het zich niet veroorloven. Pas vanaf eind '43 begin '44 kreeg men per onderduikadres wat geld van 'het verzet'. Ironisch genoeg waren het ook meestal niet de rijksten die hulp boden.

Ondertussen wilden de buren, waar Sara nog steeds ondergebracht was, niet op een oplossing wachten. Ze brachten haar weg, hoogstwaarschijnlijk naar de uiterst gevaarlijke Amsterdamse Joodsche Crèche, t.o. de Hollandsche Schouwburg. Dat was de plek waar veel joodse baby's en kleuters terechtkwamen 'die doorgezonden werden om niet meer terug te keeren'. Door hulp van derden - o.a. door de bemoeienissen van eerder genoemde Mej. Steenbergen (de huishoudster van de dominee) én dankzij de zoektocht van Mevrouw M. Knuttel (die zichzelf later "slechts een schakel in de ketting" noemde) is zij in veiligheid gebracht.

Een beproefde manier voor het redden van deze kinderen uit de Joodsche Crèche op de Plantage Middenlaan werkte als volgt: Er tegenover stonden Duitse soldaten op wacht, een situatie die de acties extra compliceerde. Als er bij de halte - die recht voor de deur was - een tram stopte, stonden er mensen verdekt opgesteld met één van de kinderen onder de arm. De ingeseinde trambestuurder reed dan extra rustig naar de volgende halte, zodat de vrijwilligers, samen met hun waardevolle schat en met de tram als dekking, mee konden lopen tot bij de volgende halte, waar zij dan 'veilig' konden instappen. Verder zijn er die via een koffer, jute zak, vuilnisbak of kinderwagen naar buiten werden gesmokkeld. Zo moeten er vele kinderen, waaronder wellicht Sara als baby, naar de vrijheid geholpen zijn.

Volgens haar nichtje Wil Ten Kate-Levit, die toen ongeveer 16 jaar was, is Sara - mede dankzij eerder genoemde Mejuffrouw Steenbergen - eerst bij een kinderloos echtpaar in de Wieringermeer terechtgekomen. De familie in Dokkum werd van haar wel en wee op de hoogte gehouden via de huishoudster, die de baby in de Wieringermeer opzocht en doorgaf dat alles goed ging en "dat de kleine gezond en wel in den wagen lag". De dijken van de Wieringermeerpolder, waar Sara tijdelijk woonde, werden overigens in 1945 bij een wraakaktie voor de aldaar geboden hulp aan joodse Nederlanders door de Duitsers doorgestoken, waardoor de polder blank kwam te staan. Die gebeurtenis is nog steeds terug te vinden in de naam van het bos dat er later is aangeplant: het Dijkgatsbos.

Wie de baby daarna geholpen heeft om dwars door vijandelijk gebied in Delft terecht te komen zal waarschijnlijk altijd een vraagteken blijven. Wel is duidelijk dat er - eenmaal in Delft aangekomen - belangrijke hulp is geboden door de familie Chardon die joodse onderduikers in hun huis opnamen tot er een meer definitieve oplossing voor hen was gevonden. Meer specifiek was de jonge Delftenaar Kees Chardon de motor achter deze verzetsdaden en daarom mede verantwoordelijk voor de redding van Sara. Zij werd gedurende twee nachten, samen met nog twee andere kinderen (Rob Hompes en een meisje, mogelijk Rebecca Piller), bij deze familie ondergebracht. Op 3 juni 1943 kwam Sara bij familie Venselaar terecht, de pleegouders waarbij zij haar jeugdjaren zou doorbrengen.

Na de oorlog is er door kennissen en door de familie in Dokkum en Amsterdam (Engeltje Sluyters-Dresden, zus van haar vader) aan Mevrouw Knuttel gevraagd of zij te weten kon komen waar 'Sonja' gebleven was. (Is te lezen in een brief dd. 28-11-1945 van mevrouw Knuttel aan de familie Venselaar).

Uit een brief van het Bureau voor oorlogspleegkinderen dd. 2 october 1945:
Personen die naar haar hebben geïnformeerd;
1. Mevrouw E. Sluyters-Dresden, Kaaipanstraat 49 hs, Amsterdam
2. Hr. Levit, Hoogepol, Dokkum
3. Mejuffrouw Steenbergen, Pastorie Langeweg Dokkum (vriendin van de ouders van Sara)
4. Mejuffrouw A. de Waard, Volksherstel Utrecht, Kamer 7-8, Drift 10-12, Utrecht
5. Mejuffrouw Knuttel, Beethovenstraat 38 II Amsterdam.

De laatste 2 dames waren eerder behulpzaam geweest bij het laten onderduiken van Sara. Verder werden er na de oorlog door de Dokkumse familieleden advertenties geplaatst om de verblijfplaats van Sara te achterhalen.

Uit een bericht uit Amsterdam van 20 september 1945 van het Bureau voor oorlogspleegkinderen, blijkt dat men tot op dat moment nog niet zeker wist welk kind er bij de familie Venselaar woonde: Rebecca Piller of "Sonja" Dresden. "Sonja" Dresden had een scheef voetje en zou dus makkelijk te herkennen zijn. Dit bleek het geval.

Bij beschikking van de Arr. Rechtbank, Amsterdam dd. 17-10-1947 werd in de voogdij als volgt voorzien: Voogd: H. Venselaar, te Delft, Hugo de Grootstraat 25, toeziend voogd: Mozes Levit te Dokkum, Hoogepol C. 225

Zo kreeg Sara het kinderloze echtpaar Wilhelmus Hendrik Karel Venselaar (geb. 14-02-1909 te Delft, RK, Machineleider, Regisseur en Conferancier) en Josina Elisabeth van der Valk (geb. 03-03-1916 te Delft, RK) - wonende op de Hugo de Grootstraat 25 te Delft - als pleegouders.

Kees Chardon - één van haar belangrijke redders - werd nog tijdens de oorlog verraden door een ca. 17-jarige jongen en vanwege zijn hulp aan Joodse onderduikers door de Duitsers vermoord. Hij was nog maar 25 jaar.

Tijdens een bijeenkomst die eind september 2005 plaatsvond tussen de jongste zus van deze Kees Chardon, Rob Hompes en Sara, bleek dat de eerste zich de kleintjes, en vooral het meisje met het klompvoetje - Sara! - goed kon herinneren. "Haar gaf ik een schone luier en Rob de fles" wist ze nog. De bijzondere en ontroerende ontmoeting met de baby's van toen, 60 jaar na de oorlog, ontlokte haar de opmerking: "Nu weet ik dat Kees z'n sterven niet voor niets is geweest". Dochter van Samuel DRESDEN (Sem) (zie 2) en Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje) (zie 3).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1964 te Amsterdam met Alfred (Fred) BRIX, 24 jaar oud, geboren in 1940 te Amsterdam, zoon van Heinrich Edmund Johann BRIX en Lucia Hildegard KRÜGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olaf BRIX, geboren in 1967 te Amsterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd in 1997, gehuwd voor de kerk in 1997 met Mandy van der LAAN, geboren 11-12-196?
   2.  Rachel BRIX, geboren in 1970 te Hoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1992 te Avenhorn, gehuwd voor de kerk in 1992 te de Goorn. Bij het huwelijk werd door moeder Maria (Sara) voor haar pasgetrouwde dochter het volgende gedichtje gemaakt. Ze vond het op het hoofdkussen na haar stralende huwelijksdag:

Lieve Rachel,

Heel diep in mij zaten er zinnen
die ik heel graag zeggen zou.
Maar ik weet niet goed hoe te beginnen
tegen een kersverse "mevrouw".
Heel diep in mij groeide een eitje
wat een mensje worden zou.
"God geef me alsjeblieft een meisje
dat lijkt me zo gezellig voor een vrouw".
Heel diep in mij intense vreugde
dat je een meisje bleek te zijn.
Rachel, zo moest het kindje heten
Al deed de naam me een beetje pijn.
Heel diep vandaag, moet ik aan haar denken.
Aan de vrouw wier naam jij met ere draagt.
Ook zij moest eens haar dochter afstaan,
al had zij daar niet om gevraagd.
Heel diep vandaag een stille terugblik
naar je prilste kindertijd.
Als je ouder wordt dan kijk je terug,
maar ik ben nog lang niet oud hoor meid.
Heel diep in mij intense vreugde:
mijn kind als stralend jonge bruid !
Ontroering maakt zich van mij meester.
Opvoedend is mijn verhaal nu uit.
Heel diep in mij een jaloezietje,
dat je nu met iemand anders je leven deelt.
Maar weet dat ik er altijd voor je ben.
Dat je mijn liefde nooit verspeelt.
Heel diep in mij zaten deze zinnen.
Maar ik zei ze niet hardop.
Ik leg ze met liefde op je kussen,
en druk er een kusje bovenop.
Heel diep in mij, mijn lieve Koosje,
heb ik nu nog maar een wens:
Blijf zoals je bent, verander niet
dan ben je een parel van een mens !

Mamma. Nu de verdere persoonlijke gegevens van Rachel, getrouwd met Peter PATER, 29 jaar oud, geboren in 1963.

Generatie II

 
2    Samuel DRESDEN (Sem), [zie FODOC|D19] fruitventer en koopman in vodden en metalen, geboren in 1901 te Amsterdam (gezindte: LI), overleden op 21-05-1943 te Sobibor, Polen op 42-jarige leeftijd. Deportatiedatum vanuit Westerbork (Dr.) 18-05-1943. Nederlandse Rode Kruis geeft aan ca. 21-05-1943 gestorven. Esther@kampwesterbork.nl geeft deze datum als stellige sterfdatum. Met zijn eerste vrouw, die géén joodse was, woonde Samuel in Amsterdam in de Blasiusstraat op nr. 59 1-hoog/achter (inschrijfdatum 13-06-1927, op nr. 89 (inschrijfdatum 14-01-1935) en op nr. 41 (inschrijfdatum 29-11-1937). Ze krijgen er twee dochters. Hij is dan fruitventer van beroep.

De crisisjaren hadden al voor krapte gezorgd, maar toen in de veertiger jaren van de 20e eeuw de Duitsers hem verboden zijn volgende beroep, dat van voddenman, uit te oefenen werden de financiële problemen alleen maar groter. Als hij in 1941 met zijn tweede vrouw Racheltje trouwt, heeft zij al een dochtertje uit een eerdere relatie, genaamd Judicje, die als koosnaampje JETTIE kreeg. In januari 1943 krijgen Sem en Racheltje samen een dochtertje, die ze Sonja wilden noemen, maar die Sem per ongeluk als SARA laat inschrijven. Kort daarna werden Sem en Racheltje, samen met Judicje opgepakt en naar doorvoerkamp Westerbork gebracht. Zij zouden nooit meer thuis komen. Hun baby Sara werd in de 'vertrouwde handen' van de buren achtergelaten.

In welk licht moet je het meevoeren van Sem nu zien. De situatie was als volgt: Als een man met een niet joodse vrouw getrouwd was - of getrouwd was gewéést, zoals in het geval van Sem - bestond er een kans dat je niet zomaar werd meegenomen naar Westerbork. Sommigen, waaronder Sem's zwager Mozes, ontliepen op deze manier deportatie. Zij hadden dan een z.g. 'Sperre', wat je zou kunnen vertalen als een "verzachtende omstandigheid". Ook kon je als gemengd- of ex-gemengd gehuwde man mogelijk weer terug naar huis als je je liet steriliseren. In het dagboek van Philip Mechanicus "In Depot" wordt een discussie tussen gehuwde mannen hierover beschreven.

De inhoud van onderstaande stukken zijn van eminent belang, omdat zij het gewicht aangeven van Sem's houding ten opzichte van deze beide mogelijkheden en ons daarnaast een uniek kijkje gunnen in de gevoelens van Samuel voor zijn vrouw.

Wonderlijk genoeg bestaat er nog een brief, gedateerd 2 februari 1943, die Racheltje kort na de geboorte van haar tweede kindje schreef aan haar broer Mo(zes). In deze brief wordt o.a. melding gemaakt van de 'Groene Politzei'- : "Sem kwam naar huis gevlogen want ze hadden hem op straat gezegd dat ze bij ons in de straat bezig waren". En op een briefkaart die Racheltje op 15 april 1943 vanuit Kamp Westerbork stuurde staat: "Sem is vrijwillig met ons meegegaan".

Tenslotte bestaat er nog een brief van een Amsterdamse advocaat, waarin je de volgende tekst aantreft: "..... doch ik mag gezien het feit dat Dresden was gesperd wegens zijn eerste gemengde huwelijk aannemen dat hij niet is doorgezonden".

Ergo: Sem bleef vrijwillig bij zijn vrouw en koekoekskind en heeft van de genoemde ontsnappingsclausules bewust geen gebruik gemaakt. Uit zijn houding blijkt dan ook duidelijk, hoe groot de liefde vóór en de solidariteit mét zijn tweede vrouw Racheltje wel geweest moet zijn.

Vanuit Nederland zouden tussen maart en juli 1943 in totaal 19 transporten met in totaal circa 35.000 mensen naar Sobibor in Polen vertrekken. Een bijzonderheid voor de transporten naar Sobibor was dat er een enkele keer ook mensen werden vervoerd met normale passagierstreinen. Of dat ook met het transport van Sem, Racheltje en Judicje het geval is geweest kun je alleen maar hopen. Dit nagaan bleek helaas niet meer mogelijk.

Het verblijf van Sem in Sobibor zou slechts enkele uren duren. De uitlaatgassen uit een 200-PS-motor lieten hem in de ruimte waarin hij met vele anderen gedreven was in een diepe slaap vallen waaruit geen ontwaken meer mogelijk was. Verder nu met de andere feiten omtrent Samuel Dresden, zoon van Barend Samsons DRESDEN (zie 4) en Grietje Abrahams BAS (zie 5).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd in 1927 te Amsterdam met Catharina LEDOE, 21 jaar oud, geboren in 1906 te Amsterdam (gezindte: r.k.). Gegevens o.a. via rapport HvT, dd. 21.08.4?, waarin zij steeds vermeld werd als Ledoux. Niet joodse vrouw. Op persoonskaart van het GAA staat haar naam als Ledoe. Haar vader was hoogstwaarschijnlijk Andries Wilhelmus Ledoe.

Met hun gezin woonden Catharina en Samuel in de Blasiusstraat op nr. 59 1-hoog achter (inschrijfdatum 13-06-1927), op nr. 89 (inschrijfdatum 14-01-1935) en op nr. 41 (inschrijfdatum 29-11-1937) te Amsterdam. Dochter van Andries Wilhelmus LEDOE. De beide kinderen uit dit huwelijk werden bij de scheiding toegewezen aan de moeder. Wel hielden zij een uitstekend contact met hun vader, die dol op al zijn meiden was. Elke week aten ze bij hun vader, zijn tweede vrouw Racheltje en hun dochters. Dankzij de inspanningen van hun vader werden zij uit de administratie van de joodse gemeenschap verwijderd, omdat hun moeder niet joods was. Hun hele leven hebben zij geweten en verkondigd dat zij hier hun leven aan te danken hadden.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd in 1941 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk ..-04-1941 te Amsterdam, - 'kerkelijk ingezegend' staat in rode kruisrapport - Echtgenote is Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje), 30 jaar oud (zie 3).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Samuels DRESDEN, geboren in 1928 te Amsterdam.
   2.  Anna Maria, Samuels (Annie) DRESDEN, geboren in 1929 te Amsterdam. Was getrouwd met niet-jood.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Sara DRESDEN (Sonja Dresden/Maria Venselaar) (zie 1).
3    Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje), [zie FODOC|D3] strijkster 01-01-1931, 02-07-1936 zonder, 1938 huishoudster, geboren in 1911 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 21-05-1943 te Sobibor, Polen op 32-jarige leeftijd. Deportatiedatum: 18-05-1943 Westerbork. Ned. Rode kruis geeft aan ca. 21-05-1943. Zowel Esther@kampwesterbork.nl als http://dutchjewry.huji.ac.il geven deze datum als stellige overlijdensdatum. Racheltje werd geboren op de Kostersgang 11 in Groningen en droeg als koosnaam "Koosje". Zij was de altijd goedlachse oogappel van haar ouders en van haar broers Mozes en Benjamin.

Op zeker moment verhuisde zij naar Amsterdam. Van daaruit heeft ze ook nog korte tijd in Rotterdam gewoond, op het adres van Oldebarneveldstrat 58B. Volgens haar persoonskaart komt ze op 2 juli 1938 vanuit Rotterdam retour naar Amsterdam. (pers. krt. GAA)

Haar eerste huwelijk met Rudolf de Metz, in 1936 voltrokken, duurde maar tot 1939 en was dus kennelijk geen succes. Een aantal adressen van Racheltje die op de Amsterdamse persoonskaart staan vermeld:

Gelderschekade no. 77,
3e Oosterparkstraat 86,
Nieuwe Prinsengracht 104 [20-02-1939] en
1ste van der Helstraat 70 [17-04-1939].

Verder trof ik nog een adres aan waar zij in februari 1941 woonachtig moet zijn geweest: Weesperstraat 4 II te Amsterdam (bron 20).

In 1939 werd in Amsterdam haar eerste dochter Judicje geboren, die zij steevast Jettie noemde. In 1941 trouwde zij met Samuel Dresden, een huwelijk dat werd bekroond met de geboorte van hun dochter Sara (Sonja).

Alhoewel de familie sceptisch was over haar nieuwe echtgenoot, is zij altijd achter hem blijven staan. Daar zal zij goeie redenen voor gehad hebben. Zij kende hem tenslotte het best. Toen kwam de nacht dat ze met gebonk op de deuren gewekt werden en het verzoek kregen om mee te gaan. Kleding hoefden ze niet mee te nemen, de volgende dag zouden ze teruggebracht worden.

Ze moeten het naderend onheil hebben gevoeld. Op welk moment, en hoe ze het voor elkaar kregen zal wel altijd een raadsel blijven, maar Racheltje en Sem hadden, ondanks de dreigende aanwezigheid van de Duitsers, de moed hun baby Sara te overhandigen aan de buren. Vanaf dat moment konden ze slechts hopen dat het vertrouwde handen waren.

Veel mensen vroegen zich na de oorlog af: "Waarom is de Joodse bevolking eigenlijk niet gewoon gevlucht? Of ergens ondergedoken?". Volgens ervaringsdeskundigen moeten deze vragen met wedervragen beantwoord worden: Vluchten? Maar waarheen dan? En naar wie? Je kon toch niet zomaar bij een iemand aanbellen? Trouwens, mocht je wel verwachten dat anderen je gratis onderdak boden? Oh, natuurlijk zou je er dolgraag voor betalen, maar waar haal je - zonder werk! - in vredesnaam geld vandaan? En dan nog iets: wie kon je zomaar vertrouwen en wie mocht je vragen zo'n - letterlijk levensgroot - risico voor jou te nemen?

Omdat ook zij het antwoord op deze vragen niet kenden, werden Racheltje, Sem en Judicje naar Kamp Westerbork overgebracht, waar hun een onzekere toekomst wachtte. Racheltje is tijdens haar verblijf in dit doorvoerkamp nog opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het ene moment borstvoeding geven en dat plotseling moeten staken bezorgde haar een behoorlijk borstontsteking. Dat vertelde ze op een briefkaart die zij op 23 april 1943 aan haar broer en schoonzusje in Dokkum schreef. Sem en Judicje hadden haar de dag ervoor zelfs nog in het hospitaal mogen bezoeken.

Deze ziekenopvang, met operatiekamer en al, werd bemand door zeer kundige joodse artsen, die door hier te werken deportatie wisten uit te stellen. Het ziekenhuis stond zelfs bekend als een van de besten van het noorden.

In Kamp Westerbork konden gevangenen gewoon post en pakketjes ontvangen. Zelf mochten ze maar een keer in de twee weken een berichtje naar buiten sturen. Daar heeft Racheltje in die periode ook dankbaar gebruik van gemaakt.

De toentertijd gestroomlijnde administratie van de nazi's is vergaan door waterschade. Veel is er dus niet bekend over het leven in Westerbork.
Bedenk daarbij, dat de vanuit het kamp gestuurde correspondentie meestal bestemd was voor hun Joodse familieleden, die in een later stadium zelf ook vaak werden 'opgeroepen'. Vrijwel al hun persoonlijke bezittingen - waaronder de post - verdwenen. Dat maakt de bewaard gebleven briefkaarten die Racheltje schreef vanuit Westerbork tot heel bijzondere documenten. Dankzij die briefkaarten weten we ondermeer dat zij ondergebracht is geweest in Barak 55 bed 179 en Barak 81 bed a113.

Op 18 juni werd zij met man en 4-jarig dochtertje op één van de 19 transporten gezet die vanuit Nederland tussen maart en juli 1943 zouden vertrekken richting Sobibor in Polen. In deze korte periode van 5 maanden zouden 35.000 Nederlandse mensen zo een laatste reis maken, die ze vanuit Westerbork naar dichtbij de Oekraïnse grens zou voeren.

Na drie dagen reizen werd de bestemming bereikt. Eenmaal gearriveerd werden ze hoffelijk begroet en uitgenodigd een briefje naar huis te schrijven, met daarin de mededeling dat ze in een werkkamp aangekomen waren. De "mazzel" van Kamp Sobibor was dat het juist géén werkkamp was. Racheltje en haar man hebben dus hoogstwaarschijnlijk niet voor de Duitsers hoeven te werken, zijn niet wekenlang gemarteld en zijn niet blootgesteld aan medische experimenten. Maar een kans zich uit de uitzichtloze ellende van hun gevangenschap te bevrijden was er niet. Koele cijfers zeggen dat de meesten binnen 7 uur na aankomst naar de ruimten gebracht werden vanwaar ze niet zouden terugkeren. Alleen al in dit kamp Sobibor is het 250.000 mensen zo vergaan.

Nu verder met de andere gegevens van Rachel (Koosje) Levit, dochter van Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT (zie 6) en Judicje Mozesdr. van HASSELT (zie 7).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd in 1936 te Groningen, gescheiden na 1 jaar in 1938 te Groningen. Aan de scheiding ging een proces vooraf, dat door Rudolf de Metz werd gewonnen. Dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met de geboorte van Judicje, de dochter van Racheltje. Echtgenoot is Rudolf de METZ, marktkoopman gloeilampen, handelsreiziger, geboren in 1902 te Amsterdam, overleden in 1987 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, zoon van Herman Levy de METZ en Leentje Abrahams COHEN.
Samenwonend (2) ca. 1938 met N.N.
Gehuwd (3) op 30-jarige leeftijd in 1941 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk ..-04-1941 te Amsterdam, - 'kerkelijk ingezegend' staat in rode kruisrapport - Echtgenoot is Samuel DRESDEN (Sem), 40 jaar oud (zie 2).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Levenloos geboren kindje de METZ, geboren in 1936 te Groningen, overleden op 26-10-1936 te Groningen, 0 dagen oud.
Uit de tweede relatie:
   2.  Judicje Racheltjesdr. LEVIT (Judocje/Jettie), geboren in 1939 te Amsterdam. Geboren in het RIZ te Amsterdam. (brief 27-04-1943), overleden op 21-05-1943 te Sobibor, Polen op 4-jarige leeftijd. Deportatiedatum: 18-05-1943. Commissie voor Oorlogspleegkinderen brief dd. 27 februari 1946. In februari 1941 woonachtig in de Weesperstraat 4 II te Amsterdam (bron: 20).
Uit het derde huwelijk: 1 kind (zie onder 2).
 
Generatie III

 
4    Barend Samsons DRESDEN, diamantslijper, diamantbewerker, geboren op 15-07-1871 om 16.00 uur te Amsterdam. Aangifte werd gedaan door: Calman Dresden 26 jaar, kenter, wonende te Marken S102 en Abraham Dresden, 29 jaar, sjouwer, wonende te Marken S155. "Wegens Sabbath niet mogen schrijven" staat er verder vermeld bij de geboorte-aangifte. Overleden op 05-03-1943 te Sobibor op 71-jarige leeftijd. Gedeporteerd 02-03-1943 vanuit Westerbork (Dr.). Adressen waar 'Man van Het Vak' Barend met zijn gezin heeft gewoond, gevonden op de persoonskaart in het Amsterdams Archief:

19-11-1901 N Ousestraat 18, 2 hoog (slecht te lezen)
05-07-1904 N. Rechtboomsloot 67, 3 hoog
06-11-1909 Rapenburg 2G, 2 hoog
1928 Rapenburg 22, 2 hoog
26-05-1934 's Gravesandestraat 12 I

"Kinderen pochen graag op hun ouders. 'Wat doet jouw vader?' Oh, die werkt aan de kaai.' 'MIJN vader werkt lekker in 't vak.' 't Vak, dat woord omvat alle beroepen van de uitgebreide diamantindustrie. Twintigduizend diamantbewerkers in Amsterdam, de stad van een goede zevenhonderduizend zielen. Ongerekend de belendende professies, de schijvenschuurders, de vervaardigers van gereedschappen, de winkeltjes die boezeroentjes verkopen, en verder de uitgebreide middenstand, die van en door het vak leeft. De kinderen kennen de groepstaal van het vak. Komt vader thuis: 'Van het personeel naast ons krijgt de helft gedaan.' Dan weten ze: er zijn mensen ontslagen. Het verrast geenszins wanneer moeder op een dag zegt: 'We moeten een beetje minizjéren met dit en dat, vader heeft áf.' Zeggen de kinderen tegen hun vriendjes 'Mijn vader heeft áf. 'Mijn vader heeft nog werk.'

Voor die diamantbewerkerswereld heeft het verbum 'werken' slechts één betekenis. Zwoegen, sloven, slaven, sjouwen, sappelen kun je in elk ander beroep. Werken doe je alleen maar in 't vak. Loopt een werkeloze diamantbewerker op een dag langs de Handelskade. Ziet hij een andere werkeloze slijper met een baal suiker van 50 kilo op zijn nek, doodop ploeteren, uit het ruim van een schip naar boven klimmen. Vraagt hij: 'Werk je niet?'
(Uit: "Hun lach klinkt van zover . . .", van Meyer Sluyser), zoon van Samson Jesajas DRESDEN (zie 8) en Engelina Barends GOUDSMIT (Engelina Knoop) (zie 9).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 11-06-1890 te Amsterdam (getuige(n): Izaak Ziekenoppasser (koopman, 40 jaar), Michiel Cohen (werkman, 36 jaar), Samuel Mulder (zonder beroep, 64 jaar), Simon Presser (werkman, 24 jaar).) met de 23-jarige
5    Grietje Abrahams BAS, zonder beroep, geboren op 05-04-1867 te Amsterdam, overleden op 05-03-1943 te Sobibor op 75-jarige leeftijd. Gedeporteerd op 02-03-1943 vanuit Westerbork (Dr.). Dochter van Abraham Eleazers BAS (zie 10) en Sara Hartogs AANDAGT (zie 11). Het laatst bekende adres van Barend en zijn vrouw in februari 1941 in Amsterdam is 's Gravenzandestrat 12 I.
Uit dit huwelijk:
   1.  Samson Barends DRESDEN, roosjesslijper, geboren ??21021891 te Amsterdam. Is getuige bij het eerste huwelijk van zijn zusje Engeltje.
   2.  Sara Barends DRESDEN, naaister, geboren op 26-05-1892 te Amsterdam. Trouwde zij met Zadok Peekel en woonde in de Kievitstraat in Antwerpen en trouwde vervolgens op 05-01-1919 met Michel van Praag ????? Amsterdam * 23-05-1892, + auschwitz 17-09-1942 vlgs. http://dutchjewry.huji.ac.il.
   3.  Abraham Barends DRESDEN, coiffeur/barbier, geboren op 09-08-1894 te Amsterdam.
   4.  Engelina Barends DRESDEN, [zie FODOC|D84] naaister bij Weiszmann, Zwanenburg, geboren ??18091896 te Amsterdam. Zij verdiende fl. 24,- per week en de huurprijs van haar kamertje voor dezelfde periode bedroeg fl. 2,--. Engeltje was bezorgd dat Mozes Levit, de overlevende zwager van haar geliefde broer, een eenzijdig en niet geheel juist beeld van Sem zou geven. (brief 22-08-1949 privegegevens).
Gehuwd (1) op 05-09-1917 te Amsterdam (getuige(n): Samson Dresden, broer, roosjesslijper (27), Michiel van Praag (25) zwager man, roosjesslijper.), gescheiden na 2 jaar op 21-05-1920 te Amsterdam van Hartog Abrahams GROENTEMAN, Vischkoopman, geboren op 06-12-1898 te Amsterdam, overleden op 31-03-1944 te Midden-Europa op 45-jarige leeftijd. Zoon van Abraham Groenteman en Sara Stodel. (Bron: heetp://huizen.dds.nl).
Gehuwd (2) met SLUIJTERS, geboren ca. 1896 te Amsterdam ? Overleden < 21081949 te Amsterdam ? Brief 22-08-1949 privegegevens. brief 22-08-1949, privegegevens.
   5.  Fietje Barends DRESDEN (Sietje), geboren ??17101898 te Amsterdam.
   6.  Samuel DRESDEN (Sem) (zie 2).
   7.  Marianne Barends DRESDEN, ling(erie ?) naaister, geboren in 1903 te Amsterdam, overleden op 15-10-1942 te Auschwitz op 39-jarige leeftijd. Trouwde zij ook met een Borgerhout ?
Gehuwd met Gerrit PEEPER, geboren in 1904 te Amsterdam, overleden op 25-11-1942 te Auschwitz op 38-jarige leeftijd. Het gezin woonde in februari 1941 in de Tweede Boerhaavestraat 59 II in Amsterdam.
   8.  Jacob Barends DRESDEN, kapper, geboren in 1905 te Amsterdam, overleden op 30-09-1942 te Auschwitz op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd 1934 te Amsterdam met Rebecca Josephs KROONENBERG, geboren in 1909 te Amsterdam, overleden op 12-08-1942 te Auschwitz op 32-jarige leeftijd, dochter van Joseph KROONENBERG en Mietje (Sprints b. Jehud) GROEN. Het adres in februari 1941 was Beethovenstraat 49 huis in Amsterdam, waar tevens hun kapperszaak was gevestigd. Van dit gezin is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen, ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 2725/7687).
   9.  Eliazer Barends DRESDEN, geboren in 1909 te Amsterdam.

6    Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT, pakhuisknecht, koopman, geboren op 16-12-1869 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 72-jarige leeftijd. Gedeporteerd vanuit Westerbork op 08-12-1942. Na aankomst vergast. Er staat een stempel "Invaliditeitswet" achter zijn naam in de Burgelijke Stand. Heeft Sara van hem haar 'scheve voetje'geërfd ? Wil (zijn kleindochter) kon zich overigens niets van invaliditeit herinneren.

De joodse bevolking van de Pekela's groeide in de 19e eeuw sterk. In die periode en in de 20ste eeuw verdienden de meeste van hen hun brood als koopman, winkelier of slager. Op het hoogtepunt in 1870 telden beide dorpen (Oude- en Nieuwe Pekela) 401 joden, waarvan Michiel er inmiddels één was. Er was sprake van een uitgebreid verenigingsleven. Daarna nam het aantal joden als gevolg van de veranderende sociale omstandigheden snel af. In 1942 telden beide dorpen 150 joden. Deze werden tussen augustus en december 1942 gedeporteerd. Van hen overleefden slechts 12 de oorlog. Daar hoorde Michiel helaas niet bij. (Bron: www.martinistad.net), zoon van Benjamin Abraham, Calmers LEVIT (zie 12) en Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie 13).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-08-1900 te Groningen (getuige(n): Mozes Eliazer Frank - 50 jr., Jacob Mozes - 46 jr., beiden koopman, aangehuwde oom van de echtgenoot. Levie van Coevorden, borstelmaker - 24 jaar, Abraham Polak, koopmansknecht - 23 jaar.) met de 26-jarige
7    Judicje Mozesdr. van HASSELT, [zie FODOC|D7], geboren op 12-11-1873 te Groningen. Rode Kruis papieren zeggen onterecht 1874. (gezindte: N.I.), overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 69-jarige leeftijd. Gedeporteerd vanuit Westerbork (Dr.) op 08-12-1942. Na aankomst vergast. Zie ook brief 26-09-1946. Judicje had erge last van ischias. "ISCHIAS; pijn in het verloop van de grote beenzenuw, beginnend in de bil en uitstralend aan de achterkant van het been tot aan de voet." En: "Ischias berust veelal op een aandoening die de druk op de zenuw(wortel) veroorzaakt (bijv. onstekingen van de zenuw, hernia of hogere druk van bovenliggende spieren." Zo staat in Encarta '98.
Beetje familieprobleempje, die ruggetjes? Dochter van Mozes Hartogs van HASSELT (Moshe) (zie 14) en Henderika Izaks JOOSTEN (Hinderika, Hendrina, Hendle) (zie 15). In juni 1941 woonde dit echtpaar op de Tweede Drift A in Groningen (bron 20).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin Michiels (Ben) LEVIT, [zie FODOC|D4] artist 01-01-1931, costumier 25-06-1934, geboren in 1904 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden op 29-10-1942 te Auschwitz op 38-jarige leeftijd. Deportatiedatum 08-10-1942 Auschwitz (Rode Kruis papieren). CVO papieren zeggen 09-10-1942. Op 23 januari 1922 kwam hij vanuit Groningen naar Amsterdam. Later retour gegaan, want in Groningen krijgt hij 2 kinderen. "Oom Ben" doorliep de toneelschool, was regisseur bij diverse toneelgezelschappen en verhuurde daarnaast toneelkleding. Veel van die kleding was op z'n zolder opgeborgen, waardoor het een fantastische speelplaats voor z'n nichtje Wil Levit betekende.

Oom Ben woonde in juni 1941 (vlgs. bron 20) in de Gelkingestraat 36A te Groningen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd in 1934 te Groningen met Mina Salomons WIJNBERG (Mietje Weinberg), 29 jaar oud, geboren in 1905 te Groningen, overleden op 12-10-1942 te Auschwitz op 37-jarige leeftijd, dochter van Salomon WIJNBERG en Klaartje BEHR. Volgens de Commissie voor OOrlogspleegkinderen betrof het hier een Joods huwelijk.
   2.  Mozes Michiels LEVIT, [zie FODOC|D5] loopjongen, 28-05-1925 pakhuisknecht vlgs. BS, ca. 1950 koopman in lompen en metalen (Rode Kruisrapport), Vlgs. Persoonskaart:pensionhouder, adm. ambt. Geboren in 1906 te Groningen (gezindte: N.I.), overleden in 1974 te Delft op 68-jarige leeftijd. Mozes werd tijdens de oorlog naar een werkkamp in Havelte gestuurd. Hij is hier vandaan gevlucht en vervolgens in 1,5 dag op blote voeten naar zijn huis in Dokkum gelopen. Daar heeft hij ondergedoken gezeten, samen met nog 5 anderen. (Bron: zijn dochter Wil ten Cate-Levit). In een Rode Kruis rapport staat dat zijn jaarinkomen (we hebben het over 1950) fl. 2.500,-- is. In een brief aan fam. Venselaar geeft hij aan wat last van ischias te hebben. Kennelijk dezelfde problemen als zijn moeder Judicje!

Volgens zijn persoonskaart woonde hij op onderstaande adressen, na vertrek uit Groningen:
29-06-1938: Hogepol C 225, Dokkum
04-10-1941, Persoons Bewijs nr. 1975
05-08-1953, Oude Delft 178, Delft
01-06-1960, Oude Delft 184, Delft
01-11-1968, Debussystraat 13, Delft.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-05-1925 te Groningen met Martje Sjoukelina (Mat) TELLING, 19 jaar oud, geboren in 1905 te Oldehove (Gr.), overleden in 1982 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd. Martje kreeg, na de geboorte van haar dochter Wil, te horen dat ze geen kinderen meer zou krijgen. Er waren nog wel buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Toen haar dochter Wil 16 was bleek Martje toch weer in verwachting te zijn. Deze keer ging het goed en werd zoon Michiel geboren. Martje was nogal een bezige bij die zich graag in allerlei dingen stortte. Ze heeft zich o.a. - samen met haar man - bezig gehouden met toneelspelen. Ze wordt omschreven als een vrolijke vrouw die op een open manier met haar kinderen omging. E.e.a. volgens dochter Wil ten Cate - Levit. December 2002.

Adressen na vertrek uit Groningen, volgens persoonskaart:
29-06-1938, Hoogepol C 225, Dokkum
17-11-1941, Persoonsbewijs 3009
Wijziging per 01-01-1951 in Hogepol C 225, Dokkum
05-08-1953, Oude Delft 178
01-06-1960, Oude Delft 1801-11-1968, Debussystraat 13. Delft
09-07-1982, Aart van der Leeuwlaan 540 Delft. Dochter van Johan Herman Jansz. TELLING, arbeider, loopknecht, en Wilhelmina Jacobs NOTENBOMER, dienstmeid.
   3.  Racheltje Hindrika LEVIT (Koosje) (zie 3).

Generatie IV

 
8    Samson Jesajas DRESDEN, sjouwer, kruier, geboren op 12-02-1840 te Amsterdam, overleden op 14-02-1915 om 14.00 uur te Amsterdam op 75-jarige leeftijd. Zijn zoon Barend geeft zijn overlijden aan, samen met ene Levie Branden, van beroep ziekenverpleger, oud 76 jaren. Samson woont volgens het bevolkingsregister 1851-1853 op de Koehoudersgang in Amsterdam. Zoon van Jesaja Samuels DRESDEN (Isaias Samuel, Jesjajahoe) (zie 16) en Rachel Jozephs VOS (zie 17).
Gehuwd (1) < 1867 met Heintje Hijmans van MAARSEN.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 16-06-1869 te Amsterdam (getuige(n): Samson z.b., 29 jaar, geb. en wonende te Amsterdam, Jesaja z.b.) met Engelina Barends GOUDSMIT (Engelina Knoop), 26 jaar oud (zie 9).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachel Samuels DRESDEN, geboren ca. 1866 te Amsterdam, overleden op 17-01-1937 te Apeldoorn.
Gehuwd met Isaac SALOMONS, overleden < 17011937 te Apeldoorn?
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Barend Samsons DRESDEN (zie 4).
   3.  Saartje Samsons DRESDEN, geboren op 30-04-1888 te Amsterdam.
Gehuwd met Marcus Josephs KROONENBERG, geboren op 22-10-1894 te Amsterdam, zoon van Joseph KROONENBERG en Mietje (Sprints b. Jehud) GROEN.
9    Engelina Barends GOUDSMIT (Engelina Knoop), werkster, geboren op 09-06-1843 om 13.00 uur te Amsterdam. Als haar moeder trouwt, wordt Engelina geëcht door Barend Goudsmit. Overleden op 23-12-1916 om 23.30 uur te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Zoon Barend Dresden en Abraham Montanhes (verpleger, 36 jaar) geven het overlijden van Engelina aan. Bij het huwelijk van zoon Barend verklaarde zij niet te kunnen schrijven. Dochter van Barend Jacobs GOUDSMIT (Berend) (zie 18) en Judicje Barends KNOOP (zie 19).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 8).
 
10    Abraham Eleazers BAS, kruier, geboren op 05-03-1835 om 06.00 uur te Amsterdam. Getuigen: Hartog Abraham Parsser 42 jaar, Batavierstraat 36, zonder beroep en Salomon Sak, 50 jaar, zonder beroep, Batavierstraat 42 (zelfde adres als Eleazer en Mietje. Kostganger ?), overleden op 14-11-1926 om 14.00 uur te Amsterdam op 91-jarige leeftijd. Het overlijden van Abraham werd aangegeven door zijn zoon Eliazer Bas en door Abraham Pauer, van beroep waker, 55 jaar oud. Abraham woonde samen met zijn vrouw Sara Aandagt op de Batavierstraat in Amsterdam. Later woonde het echtpaar een periode in bij zijn dochter en schoonzoon (Barend Dresden). Op 30-09-1907 werden zij daar uitgeschreven. Zoon van Eleazer Isaacs BAS (zie 20) en Mietje Hartogs KLARENBURG (Mietje Clarenburg) (zie 21).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-1859 te Amsterdam met de 24-jarige
11    Sara Hartogs AANDAGT, werkster, geboren op 06-09-1834 om 11.00 uur te Amsterdam, 1e getuige: Hartog Levie Aandagt (64 jaar, Uilenburg nr 112), 2e getuige: Juda Levie Gerritse (64 jaar, J. Breestraat 39), te Amsterdam. Overleden op 09-06-1911 om 02.00 uur te Amsterdam op 76-jarige leeftijd. Op dezelfde dag verschijnt voor de "Ambtenaar van den burgelijken stand van Amsterdam" Izaak Barend Frank, ziekenverpleger oud 37 jaar en Simon Wijnschenk, van beroep portier, oud 54 jaren, om het overlijden aan te geven van Sara, oud 76 jaren. Bij het huwelijk van haar dochter Grietje verklaarde zij niet te kunnen schrijven. Dochter van Hartog Levie, Arons AANDAGT (Hartog Levie Hartogsz., Hartog Hartog Levie) (zie 22) en Engelina Salomons WURMS (zie 23). Bij het huwelijk erkent Abraham een kind: Eliazer Aandagt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliazer Abrahams BAS, sigarenmaker, geboren op 23-05-1858 te Amsterdam, overleden op 10-09-1942 te Auschwitz op 84-jarige leeftijd.
   2.  Hartog Abrahams BAS, geboren ca. 1865 te Amsterdam.
Gehuwd < 23021916 te Zaandam ? Echtgenote is Sientje PEPERWORTEL, overleden < 23021916 te Zaandam ?
   3.  Grietje Abrahams BAS (zie 5).
   4.  Simon Abrahams BAS, diamantversteller, geboren ca. 1870 te Amsterdam.
   5.  Salomon Abrahams BAS, geboren op 17-06-1872 te Amsterdam, overleden op 10-09-1942 te Auschwitz op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-03-1895 te Zaandam met Rachel Abrahams WATERMAN, 23 jaar oud, geboren op 25-02-1872 te Amsterdam, overleden op 10-09-1942 te Auschwitz op 70-jarige leeftijd, dochter van Abraham WATERMAN en Margaretha BAARS.

12    Benjamin Abraham, Calmers LEVIT, koopman, geboren op 10-09-1839 te Groningen, overleden op 28-01-1912 te Groningen op 72-jarige leeftijd. Uiteindelijk werd hij begraven op plaatsnr. 030613, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan aldaar, waar zijn laatste rustplaats nog steeds is te vinden. De eerste drie kinderen werden gewettigd bij huwelijk. Heeft 'tot op het tijdstip der huwelijksaangifte zijne pligten ten aanzien van de Militie voldaan'. Zoon van Calmer Benjamins LEVIT (Karel Benjamins Leviet) (zie 24) en Rebekka Salomons TROMPETTER (zie 25).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-03-1868 te Groningen (getuige(n): Abraham Salomon Trompetter 50 jr.oom echtgen., Salomon Hartog Nort 59 jr., Izak Salomon Nort 28 jr., Jonas Drukker 45 jr koopman, aanverwanten van de echtgenote, allen wonende te Groningen.) met de 29-jarige
13    Racheltje Machiels BLINDEMAN, koopvrouw, geboren op 02-02-1839 te Leeuwarden, overleden op 03-01-1911 te Groningen op 71-jarige leeftijd. In de overlijdensadvertentie: "Heden overleed, in den ouderdom van bijna 72 jaar, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Rachel Levit, geb. Blindeman. Groningen, 3 Jan. 1911. Uit aller naam B. Levit". Zij ligt begraven op plaatsnr. 030516, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan aldaar. Haar drie eerste kinderen stierven binnen 5 dagen in december 1868. Hoogstwaarschijnlijk was een besmettelijke ziekte daar de oorzaak van. Dochter van Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie 26) en Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila) (zie 27). Bij het huwelijk werden certificaten van onvermogen afgegeven door de Burgemeesters van Leeuwarden en Groningen. Uit dit huwelijk:
   1.  Rebecca Benjamins LEVIT (Rebecca Blindeman), geboren op 27-02-1864 te Leeuwarden. Kind erkend bij huwelijk ouders op 22 maart 1868 in de gemeente Groningen. Overleden op 07-12-1868 te Groningen op 4-jarige leeftijd.
   2.  Fytje Benjamins LEVIT (Pytje Blindeman), geboren op 28-11-1865 te Groningen. Geëcht bij het huwelijk van haar moeder. Overleden op 03-12-1868 te Groningen op 3-jarige leeftijd.
   3.  Karel Benjamins Benjaminsz. LEVIT, geboren op 19-11-1867 te Groningen. Geëcht bij het huwelijk van zijn moeder. Overleden op 11-12-1868 te Groningen op 1-jarige leeftijd. Vlgs. CVO: 'ongehuwd, vroeger overleden, verdere gegevens ontbreken'. Achternaam sinds huwelijk moeder met Benjamin Levit.
   4.  Michiel Benjamin, Benjamins LEVIT (zie 6).
   5.  Betje Benjamins LEVIT, geboren op 04-02-1872 te Groningen, overleden op 16-01-1940 te Groningen op 67-jarige leeftijd, 'Normaal overleden' vlgs. brief Comm. voor Oorlogspleegkinderen. Begraven te Groningen, op plaatsnr. 071720, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan aldaar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-06-1895 te Groningen met Philippus Mauritsz. van DAM, 20 jaar oud, koopman, geboren op 14-06-1875 te Groningen, overleden op 11-12-1942 te Auschwitz op 67-jarige leeftijd, zoon van Maurits Levies van DAM, koopman, en Saartje Israels ROZEVELT. Met aanvullingen betreffende een aantal (schoon)kinderen via http://members.home.nl/n.mulder.
   6.  Carel Benjamins LEVIT (Karel Benjamin Levit), koopman, geboren op 27-12-1873 te Groningen, overleden op 18-08-1932 te Zuidwolde (gem. Bedum) op 58-jarige leeftijd. Carel is begraven op plaatsnr. 070906, op de Joodse Begraafplaats aan de Iepenlaan in Groningen.
   7.  Izaäc Benjamins LEVIT (Izak), koopman, geboren op 14-01-1876 te Groningen, overleden op 23-11-1942 te Auschwitz op 66-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-07-1903 te Groningen met Johanna Hartogs SMILDE, 24 jaar oud, geboren op 10-01-1879 te Groningen, overleden op 23-11-1942 te Auschwitz op 63-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, dochter van Hartog Benjamins SMILDE, koopman, en Mietje Hiskia's de POOL (de Poel). Met zijn vrouw en kinderen in juni 1941 woonachtig aan de Coehoornsingel 34 in Groningen. (www.joodsmonument.nl).
   8.  Leentje Benjamins LEVIT, geboren op 09-11-1877 te Groningen, overleden op 25-05-1940 op 62-jarige leeftijd. Vlgs. CVO: Normaal overleden, begraven te Rotterdam, "Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Rotterdam is bekend dat Lientje Levit aldaar is begraven". (bron 20).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1900 te Groningen. Komen voor in de brieven van de Comm. voor Oorlogspleegkinderen. Echtgenoot is Abraham Mozes POLAK, 24 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 16-10-1876 te Leeuwarden, overleden op 19-10-1942 te Auschwitz op 66-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, zoon van Mozes Abrahams POLAK, koopman, en Henderina Salomons BOERS (Henderika).
   9.  Eliazer Benjamins LEVIT (Elias/Eli), koopman, geboren op 29-10-1879 te Groningen, overleden op 15-10-1942 te Auschwitz op 62-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1901 te Groningen met Bertha Machiels NOORT (Bettie van Noord), 19 jaar oud, geboren op 08-06-1881 te Groningen, overleden op 15-10-1942 te Auschwitz op 61-jarige leeftijd. Gedeporteerd vlgs. CVO, http://shum.huji.ac.il geeft als geboortedatum 18-06-1881. Dochter van Machiel Hartogs NOORT, behanger, en Henderine Mozesdr. SIMMEREN. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen, ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, numer 7465/17023). Bron: 20.
   10.  Salomon Benjamins LEVIT, geboren op 16-01-1883 te Groningen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-06-1913 te Rotterdam met Hendrina Jozephs DENNEBOOM, geboren ca. 1884 te Zwolle, dochter van Jozeph Mozes DENNEBOOM en Ester BOLLEGRAAF.

14    Mozes Hartogs van HASSELT (Moshe), vleeschhouwer, slager, geboren op 03-04-1846 te 't Zand (arr. Appingedam), overleden op 10-10-1875 te Groningen op 29-jarige leeftijd, begraven te Groningen, plaatsnr. 110723, op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat in Groningen. Woonde ten tijde van zijn huwelijk te Groningen. Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat hij voor de Nationale Militie voor de lichting 1866 werd uitgeloot (lotingsnummer 82) wegens broederdienst. Zoon van Hartog Heimans van HASSELT (van Hasfelt) (zie 28) en Judikje Mozesdr. BAMBERGER (Juudje) (zie 29).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-03-1870 te Groningen (getuige(n): Joseph Joosten - 38 jaar, Salomon Joosten - 36 jaar, broers van Hinderika, Hartog Bamberger - 41 jaar, alle drie vleeschhouwers en Meijer Wijnberg - 47 jaar, koopman. Laatste geen familie.) met de 30-jarige
15    Henderika Izaks JOOSTEN (Hinderika, Hendrina, Hendle), Z.b. Geboren op 30-09-1839 te Groningen, overleden op 04-03-1911 te Groningen op 71-jarige leeftijd, begraven te Groningen, plaatsnr. 030520, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan te Groningen. Dochter van Izak Hessels JOOSTEN (Itzchok Arie) (zie 30) en Jantje Mozesdr. SLAP (zie 31). Bij de huwelijksbijlagen zijn voor zowel bruid als bruidegom certificaten van onvermogen bijgevoegd. Als hun zoon sterft staan zij op de grafsteen vermeld als Moshe en Hendle.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantje Mozesdr. van HASSELT, geboren op 06-03-1872 te Groningen. Dutchjewry vermeld als geboortedatum echter 07-03-1872 Groningen. Overleden op 20-03-1943 te Sobibor op 71-jarige leeftijd. Deportatiedatum 17-03-1943 naar Sobibor. Vlgs. Commissie voor Oorlogspleegkinderen. Vlgs. CVO brief 26-09-1946: Ongehuwd, enigszins zenuwpatiënte.
Werd verpleegd in het oude-liedenhuis, Schoolholm, Groningen.
   2.  Judicje Mozesdr. van HASSELT (zie 7).
   3.  Mozes Mozesz. van HASSELT, overleden op 25-03-1930 te Parnas (Smilde). Vlgs. CVO: Man tengevolge van een auto-ongeluk overleden, vermoedelijk 1938/1939. Begraven te Groningen, plaatsnr. 070603, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan in Groningen.
Gehuwd met Sientje POLAK, overleden 1938<>1942 te Groningen ? Commissie voor oorlogspleegkinderen. Brief CVO 26-09-1946.

Generatie V

 
16    Jesaja Samuels DRESDEN (Isaias Samuel, Jesjajahoe), sjouwer, venter, geboren op 23-03-1796 te Amsterdam. GAA: Besnijdenisregister 1330 bl. 32, regel 232: Jesaja (Jesjajahoe) Dreesen, besneden "op vrijdag voor Sjabb. 16 Chesjwan 5559 = 26-10-1798".
Samuel (Sjemo'el) is zijn vader. Overleden op 04-05-1875 om 23.00 uur te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden werd gedaan door Samson Jesaja Dresden/Sjouwer 35 jaar, zoon van overledene en Marcus Zwart, zonder beroep 84 jaar, bekende van de overledene. Zij geven te kennen dat op Marken, kanton 1 buurt S no. 172 is overleden Jesaja Samuel Dresden, 76 jaar, geboren te Amsterdam, echtgenoot van Racheltje Vos. Bron: GAA akte 3495. De indruk bestaat dat de juiste geboortedatum niet duidelijk is, ook niet voor Jesaja zelf. Bij zijn huwelijk in 1824 geeft hij 28 jaar op, wat in zou houden: geboren in 1796. Ook 7 getuigen verklaren dat hij in 1796 geboren is (GAA huw. bijlagen, film 357). Zijn besnijdenis, die meestal zo'n 8 dagen na de geboorte plaatsvond, was echter in 1798.

Om de verwarring compleet te maken: Bij zijn overlijden in 1875 wordt weer opgegeven 77 jaar. Dan maakte zowel het geboorte- als besnijdenisjaar weer wel ca. 1798. Ook staat hij als geboren in 1798 in het bevolkingsregister vermeld. Men noemt hem Isaia, hij woont (tussen 1851-1853) op de Koehoudersgang en is venter. Omdat bij de huwelijksbijlagen (film 357 GAA) een verklaring van de Nationale Militie zit met als datum 23-03-1796, heb ik die voor waar aangenomen. Hij was toen nog jong en kon het het beste weten, net als zijn getuigen!

Verder te lezen in het op 18-02-1823 afgegeven 'Paspoort van het Koningrijk der Nederlanden': Jesaja werd bij de lichting 1818 ingedeeld bij de 2e afd., 3e bataillon no. 3 als Fuselier (schutter), onder nummer 70. Zijn signalement: "Lang: een el, zes palmen, 4 duimen en agt strepen, aangezigt ovaal, voorhoofd Hoog, oogen bruin, neus plat, mond ordinair (note: nee, we gaan niet schelden. In deze Napoleontische en nog helemaal op Frankrijk gerichte tijd betekent dat gewoon: gewoon!), kin breed, haar zwart, wenkbrauwen zwart." Tenslotte vindt men het vermelden waard dat hij als 'merkbaar teken' een pokdalige huid had. Zoon van Samuel Kalmans DREZEN (Shemo'el/Samuel ben Kalman) (zie 32) en Beletje/Mietje Abrahams REGENSBURG (zie 33).
Ondertrouwd op 26-08-1824 te Amsterdam, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-09-1824 te Amsterdam (getuige(n): Isaac Eliaser Schoenlapper (schoenlapper, 60 jaar), Daniël Abraham DeSevilla (51 jaar), Wolf David Schrijver (kruier, 27 jaar), Mosje Abraham Brander (42 jaar), allen te Amsterdam.). Zeven getuigen geven bij ondertrouw te kennen dat Jesaja in 1796 in Amsterdam geboren is en 28 jaar oud. Ook bevestigen zij bij deze gelegenheid dat hij geen acte kan overleggen, omdat de Israëlitische Gemeente haar Registers niet op orde heeft. (Bron: GAA huw. bijlagen, film 357.)

De getuigen:
1) Isaak Eleazer Schoenlapper, van beroep schoenlapper
2) Meijer Eleazer Gans
3) Rebecca Abraham, huisvrouw van de 1e getuige
4) Hanna Stoek (?), huisvrouw van Joseph van Sesteren
5) Sara Bamberg, huisvrouw van Isaak Peper
6) Hijntje Bamberg, naaister
7) Israël Isak Salomons, venter met
17    Rachel Jozephs VOS, ventster met groenten, geboren ca. 1804 te Amsterdam, overleden op 31-05-1886 om 15.00 uur te Amsterdam. Aangifte van het overlijden werd gedaan door Abraham Dresden, werkman 44 jaar, wonende Valkenburgerstraat 185 te Amsterdam, zoon van de overledene en door Lene Swart zonder beroep, 65 jaar, bekende van de overledene.
Rachel overleed in het huis staande op Rapenburg kanton 1 no. 73, maar woonde op de Valkenburgerstraat 148. Bij haar huwelijk in 1824 is zij 19 jaar. Haar geboortejaar zou dan ca. 1805 zijn. Het bevolkingsregister vermeldt als geboortejaar 1804 bij inschrijving van de Joodse inwoners tussen 1851 en 1853, als zij op de Koehoudersgang woonbt. Bij haar overlijden in 1886 wordt echter 85 jaar als leeftijd opgegeven. Dan zou zij geboren zijn ca. 1801. Meeste stemmen gelden: 1804. Dochter van Jozeph Samson VOS (zie 34) en Duifje Isaacs de BOER (zie 35). Bij het huwelijk wordt hun zoon Samuel Jesaias geëcht, die geboren was op 30-06-1823 op de Marken 127 te Amsterdam. Zij waren ook de biologische ouders, want zij verklaren hem 'bij elkander verwekt' te hebben. Er waren voldoende redenen aanwezig om het huwelijk Pro Deo voor het Vreedegeregt in Amsterdam te laten plaatsvinden. Uit dit huwelijk:
   1.  Samuel Jesaias, Jesajas DRESDEN, sjouwer, kruier, geboren op 30-06-1823 te Amsterdam. Samuel wordt geëcht als zijn ouders trouwen. Zij onderschrijven dat zij Samuel "bij elkander verwekt" hebben. Samuel werd volgens het bevolkingsregister ingeschreven als woonachtig in de Valkenburgerstraat op 18-11-1851 en uitgeschreven op 27-08-1854. Dan op de Koehoudersgang en weer terug naar de Valkenburgerstraat op 27-09-1854.
   2.  Samson Jesajas DRESDEN (zie 8).
   3.  Abraham Jesajas DRESDEN, werkman, geboren ca. 1842 te Amsterdam, overleden > 01061886 te Amsterdam ? Tussen 1851 en 1853 woonde hij op de Koehoudersgang. Op 01-06-1886 wonende op de Valkenburgerstraat 185 te Amsterdam.

18    Barend Jacobs GOUDSMIT (Berend), sjouwer, geboren op 13-10-1817 te Amsterdam, overleden op 09-06-1858 om 14.00 uur te Amsterdam op 40-jarige leeftijd. Aangifte van het overlijden werd gedaan op 10 juni 1858 door Mozes van Duren, bode 34 jaar, bekende van de overledene en Willem Barends, zonder beroep 77 jaar, bekende van de overledene. Barend woonde toen hij stierf op de Keizersgracht, Kanton 1, Buurt W, no. 408. Of was dit een bejaardenhuis/ziekenhuis ? Eleazer Bas woonde hier (toevallig ?) ook. Barend woonde met zijn vrouw op de Valkenburgerstraat in Amsterdam. (Bev. Reg. 1851-1853). Zoon van Jacob Abrahams GOUDSMIT (zie 36) en Mietje Emanuels WATERMAN (zie 37).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-12-1844 te Amsterdam (getuige(n): Levie Isaac Loeza (venter, 32 jaar), Nathan Isaac Brander (sjouwer 25 jaar), Lambertus Hartog Post (venter 51 jaar), Hartog Simon Korper (venter 35 jaar), allen te Amsterdam) met de 26-jarige
19    Judicje Barends KNOOP, werkster, geboren op 09-08-1818 om 11.00 uur te Amsterdam, overleden op 08-07-1906 om 21.30 uur te Amsterdam op 87-jarige leeftijd. Haar overlijden werd aangegeven door Alexander Davidson, oud 78 jaar en Marcus Nieuwendijk, oud 78 jaren. Dochter van Barend Hartog, Hartogs Hartogsz. KNOOP (zie 38) en Engeltje Mosesdr. PEUL (Peel) (zie 39).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelina Barends GOUDSMIT (Engelina Knoop) (zie 9).

20    Eleazer Isaacs BAS, venter/kruier/schoenpoetser, geboren op 14-11-1794 te Amsterdam, overleden op 27-06-1873 om 07.00 uur te Amsterdam op 78-jarige leeftijd. Eleazer woonde bij zijn overlijden op de Keizersgracht 408 te Amnsterdam. Was dit een bejaardenhuis/ziekenhuis ? Barend Goudsmit zat hier ook. Hij woonde o.a. in de Batavierstraat. Werd ingeschreven als inwoner Uilenburgerstraat Amsterdam op 00-10-1861, uitgeschreven 00-10-1862. Zoon van Isaac Eleasers BAS (Itsak benEl'azar) (zie 40) en Rebekka Simons GEDALYA (Rivka) (zie 41).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1824 te Amsterdam met
21    Mietje Hartogs KLARENBURG (Mietje Clarenburg), zonder beroep, geboren ca. 1799 te Amsterdam, overleden op 02-04-1866 om 14.00 uur te Amsterdam. Overlijden werd aangegeven door: Simon Coopman, zonder beroep, 52 jar, bekende/Mozes Hartog Root, zonder beroep, 57 jaar, bekende. Dochter van Hartog KLARENBURG (zie 42) en Heintje Wolfs POLAK (zie 43). Op hun trouwdag werd hun dochter Heintje geëcht, die door hen samen verwekt was. Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Eleazers BAS (zie 10).

22    Hartog Levie, Arons AANDAGT (Hartog Levie Hartogsz., Hartog Hartog Levie), venter/kruier, geboren ca. 1798 te Amsterdam, overleden op 25-10-1882 om 05.30 uur te Amsterdam. Overlijden werd aangegeven door: Abraham Logger, Bode, 25 jaar, Weesperstraat, bekende en Abraham Stoppelman, suppoost, 25 jaar, wonende in het sterfhuis. Woont met zijn vrouw in 1849 in de Uilenburgerstraat 26 te Amsterdam, later op 24-04-1854 ingeschreven in het Zonnehofje, uitgeschreven 18-09-1854. Hartog geeft als geboortejaar 1800 (m.z. ca. 1798) op en Engeltje staat genoteerd als geboren in 1811 (m.z. ca. 1799). Met die geboortejaren en data sjoemelde men kennelijk maar wat! Zoon van Aron Levies AANDAGT (Hartog Levy Aron) (zie 44) en Hanna Hartogs (Naatje) de GROEN (Hanna Hartog Hartog/Groen) (zie 45).
Gehuwd op 07-08-1822 te Amsterdam (getuige(n): Hartog Levie Hartog (vader, 52 jaar), Levie Hartog Groen (koopman, 29 jaar), Homan ? Hartog Groen (kruijer, 23 jaar), NathanGabes (muzikant, 24 jaar).) met
23    Engelina Salomons WURMS, schoonmaakster, geboren ca. 1799 te Amsterdam, overleden op 05-04-1872 om 05.30 uur te Amsterdam. Overlijden aangegeven door: Hartog Hartogs Levie Aandagt, zonder beroep, 74 jaar, en M. Appel, zonder beroep, 44 jaar,, dochter van Salomon Marcusz. WURMS (Zalman benMeijer Wermz) (zie 46) en Sara Benjamins WOLF (Sara de Wolf) (zie 47).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Hartogs AANDAGT (zie 11).

24    Calmer Benjamins LEVIT (Karel Benjamins Leviet), vleeschhouwer, slager, koopman, geboren op 06-07-1818 om 18.00 uur te Oude Pekela, op een maandag. Overleden op 27-12-1886 om 15.00 uur te Groningen op 68-jarige leeftijd. Begraven op plaatsnr. 110905, op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat in Groningen. Op de grafsteen van zijn dochter werd hij omschreven als Klonimus (bron: www.vissel.nl). Zoon van Benjamin Abrahams LEVIT (Benjamin Leviet/Bieman) (zie 48) en Helena Calmersdr. Levi van GOOR (Helena Levi/Leentje Levij/Hendel Heimans) (zie 49).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-12-1843 te Groningen met de 27-jarige
25    Rebekka Salomons TROMPETTER, koopvrouw, geboren op 14-02-1816 om 06.00 uur te Groningen, overleden op 06-07-1887 om 21.00 uur te Groningen op 71-jarige leeftijd. In de overlijdensadvertentie: " Nog treurende over het verlies van onzen dierbaren Vader trof ons weder een gevoelige slag door het afsterven onzer veel geliefde Moeder. Hoe zwaar ons dat verlies treft, zullen allen beseffen, die haar van nabij hebben gekend. Namens Broeders en Zusters, K. Levit. Groningen, 8 Juli 1887". Zij ligt begraven op plaatsnr. 110912, op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat in Groningen. Rebekka werd geboren ten huize van Jantje Zuidema, vroedvrouw, woonachtig op de Zwanengang in Groningen.

Als die op 20-02-1816 de geboorte aangeeft, wordt zij bijgestaan door twee getuigen: Frederik Walbach, 50 jaar en Hendrik van den Wijsoud, 26 jaar, beiden kleermaker in Groningen. Zij verklaren dat Rebekka's moeder SARA - 'Ehevrouw' van Salomon Trompetter - zes maanden geleden van haar man uit 'Braband' is teruggekomen. En zo was 't gekomen. Zeer goed mogelijk dat haar man, Salomon, trompetter in het leger was. Dochter van Salomon Nathans TROMPETTER (Salomon Nachem) (zie 50) en Sara Abrahams (Saartje) (zie 51). Bij het huwelijk worden twee kinderen gewettigd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin Abraham, Calmers LEVIT (zie 12).
   2.  Kalmer Calmers LEVIT, geboren op 01-01-1841 te Groningen.
   3.  Salomon Calmers LEVIT (Salomon Trompetter), geboren op 06-06-1842 te Groningen.
   4.  Helena Calmers LEVIT, geboren op 23-11-1844 te Groningen, overleden op 02-12-1846 te Groningen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Sara Calmers LEVIT, geboren op 10-01-1847 te Groningen, overleden op 21-10-1851 te Groningen op 4-jarige leeftijd.
   6.  Helena Calmers LEVIT, geboren op 21-05-1849 te Groningen, overleden op 05-12-1923 te Warffum op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1871 te Groningen met Jacob Josephs VISSEL (Jaakov), 29 jaar oud, koopman, geboren op 01-02-1842 te Groningen, overleden op 16-01-1922 te Warffum op 79-jarige leeftijd. Een aanzienlijk deel van de gegevens over de direkte nakomelingen en aangehuwden via de site www.vissel.nl, waarop nog meer nazaten zijn te vinden. Zoon van Joseph Mozesz. VISSEL, borstelmaker, koopman, en Keetje Benjamins KOEKOEK, koopvrouw.
   7.  Rachel Calmers LEVIT (Rachil), geboren op 28-01-1851 te Groningen, overleden op 16-05-1915 te Groningen op 64-jarige leeftijd, begraven op plaatsnr. 030917, op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan in Groningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-09-1876 te Groningen met Jacob Mozes NIJVEEN (Jacob Mozes Mozes), 22 jaar oud, koopman, slager, paardenslager, vleeschhouwer, geboren op 04-10-1853 te Martenshoek (gem. Hoogezand), overleden op 19-01-1921 te Groningen op 67-jarige leeftijd, zoon van Mozes Samuels NIJVEEN (Mozes Samuels Mozes), koopman, en Hendel Israels de BEHR (de Beer).
   8.  Lina Calmers LEVIT (Leviet), geboren op 15-11-1852 te Groningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1878 te Groningen met Mozes Filippusz. VALK, 25 jaar oud, koopman, vleeshouwer, geboren op 10-09-1853 te Wildervank, zoon van Filippus Jonas VALK, vleeschhouwer, koopman, en Roosje Jacobs van DELFT.
   9.  Izak Calmers LEVIT, koopman, geboren op 25-08-1854 te Groningen, overleden op 28-02-1896 te Groningen op 41-jarige leeftijd, laatste rustplaats op plaatsnr. 140816, op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat in Groningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1882 te Wildervank met Geertruida Filippusdr. VALK, 23 jaar oud, koopvrouw, geboren op 29-12-1858 te Wildervank, overleden op 24-09-1943 te Auschwitz op 84-jarige leeftijd. In juni 1941 woonde zij samen met haar dochter Roosje in de Molukkenstraat 12A in Groningen. (bron 20), dochter van Filippus Jonas VALK, vleeschhouwer, koopman, en Roosje Jacobs van DELFT.
   10.  Elsje Calmers LEVIT, geboren op 28-11-1856 te Groningen, overleden op 14-05-1943 te Sobibor op 86-jarige leeftijd. Op 2 juli 1903 komt Elsje vanuit Wieringen aan in Amsterdam, waar zij samen met haar 8 kinderen o.a. woont op de Weesperstraat 62 2 hoog en de Nieuwekerkstraat 99, eveneens op de 2e etage. Op 29 januari 1913 verhuist zij naar de Veerstraat 15B in Bussum, samen met haar kinderen Wolf, Hermine en Helena. Het laatste adres waar Elsje woonde was de Professor Poelsstraat 31 in Hilversum. (bron 20).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-02-1878 te Groningen met Abraham Alexanders VELLEMAN, 28 jaar oud, constabel, geboren op 31-07-1849 te Zierikzee, overleden op 25-02-1901 te Wieringen op 51-jarige leeftijd, begraven te Den Helder, zoon van Alexander Hartog VELLEMAN, koopman, en Roosje Aarons FRENK, particuliere, koopvrouw. Bijna al hun nakomelingen getraceerd dankzij Arno Rijpma.
   11.  Abraham Calmers LEVIT, geboren op 17-02-1859 te Groningen, overleden op 30-07-1860 te Groningen op 1-jarige leeftijd.

26    Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael), koopman, kleerkoper, geboren op 12-02-1795 te Amsterdam (gezindte: Israëlitische Godsdienst), overleden op 25-04-1861 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, dinsdag 17 tamuz 5621. Begraven te Leeuwarden. In 1809 komt hij - dan 14 jaar - samen met zijn vader voor op de lijst van gealimenteerde hoogduitse joden in Amsterdam. Machiel werd later als dienstplichtige opgeroepen en kreeg bij loting voor de Nationale Militie nummer 26 toegewezen. Tot het moment van zijn huwelijk werd hij niet opgeroepen. Op het Certificaat van de Gouverneur van Noord-Holland ontbreekt zijn handtekening omdat hij - zoals velen met hem - niet kon schrijven. Wel vond ik daar zijn signalement:

Lengte 1 El. 5 Pm. 5 Dm. 5 St.
Aangezigt: Ovaal
Voorhoofd: Hoog
Oogen: Blaauw
Neus: Ordinair
Kin: Plat
Haar en Wenkbraauwen: Bruin.

Voor alle duidelijkheid: in deze Napoleontische en op Frankrijk gerichte tijd betekent 'ordinair' gewoon 'gewoon'. Na zijn huwelijk woont Machiel volgens het Leeuwarder Bevolkings Register 1848-1859 blad 337 met zijn gezin in Wijk I, Wabbewissesdwinger nr. 241 A te Leeuwarden. Hij staat in Leeuwarden als stemgerechtigde vermeld in 1824. Een en ander werd ingeschreven in 1825. Zijn beroep is dan koopman, met als adres K 292*. Zijn huisbaas is Lourens Harskamp en de huurwaarde van zijn woning bedraagt fl. 45,25. LBN-koh, 1825 (www.gemeentearchief.nl). Zoon van Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor) (zie 52) en Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks) (zie 53).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-05-1830 te Leeuwarden (getuige(n): Hendrik Smeding, oude 59 jaar, Hette Heins van Dijk, oud 31 jaren, Klerken ten Stadssecretarij, Wijbe Bolman, oud 59 jaren en Jacobus Doekes Smeding, 53 jaren, stadsboden.). In de trouwakte: "huwelijk waarvan afkondiging voor de deur van ons huis der gemeente zijn geschied ten eerste op den 3e zondag en de tweede op den 4e zondag van february deses jaars, telkens ten twaalf uren des middags."
Direkt na de huwelijksvoltrekking verklaarden Machiel en Feikje "dat van hun twee kinderen zijn geboren in 1825 en 1827, welke zij voor hunne Dochters erkennen. Bij ondertekening hebben de "Bruidegom, de Bruid en hare Moeder verklaard niet te kunnen schrijven." Hij trouwde met de 22-jarige
27    Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila), koopvrouw, baker, geboren op 08-10-1807 te Leeuwarden (gezindte: Israelische Godsdienst), overleden op 01-05-1899 om 02.00 uur te Leeuwarden op 91-jarige leeftijd, 21 ijar 5659. Haar overlijden werd gemeld door Emanuel van der Kaars 59 jaar en Nathan Velleman 53 jaar, beiden in Leeuwarden woonachtig. Soms werd de achternaam van Feikje als "Speelman" aangegeven. Zo werd ook haar vader genoemd, die mogelijk betrokken was bij het verjagen van de troepen van Napoleon. Wellicht als speelman (trompetter/trommelaar etc.). Hij stierf in 1813 op de Citadel, een bolwerk bij Antwerpen waar druk is gevochten. Dochter van Mozes Wolf SPEELMAN (Mozes Wolf) (zie 54) en Zwaantje Salomons TURKSMA (Schoontje Turksma, Zwaantje Friksma, Swaantje) (zie 55). Uit: Notariële archieven Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn, Inv. nr. 078016 repertoire nr. 111 d.d. 19 april 1830. Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Machiel Elias Blindeman, koopman te Leeuwarden, zoon van Rachel Izaaks, weduwe van Elias Blindeman, bruidegom; moeder woonachtig te Amsterdam.
- Feike Mozes Wolf, koopvrouw te Leeuwarden, bruid.

Op vertoon van een bewijs van onvermogen, afgegeven te Leeuwarden werd de acte van bekendheid aangaande hun huwelijk gratis gepasseerd. Omdat zij "van Israelitische Godsdienst zijnde gevolgelijk bij hunne geboorte niet gedoopt zijn, noch een geboorteacte kunnen produceren" moesten een aantal oude bekenden verklaren dat zij zich de moeder van de bruidegom nog wel konden herinneren en dat zij wisten dat hij uit deze moeder geboren was. Zelfs de datum wist men zich nog te herinneren.

Enkele namen van hun vrienden, allen koopman- of vrouw: Menkus Levi Frank, Marcus Salomon Kleef, Chrisje Mozes Bouman, Simon Matthijs Keizer, Zipporah Joel, Baardina Elias Keizer en Feikje Machiels voor de kant van FEIKJE. En voor MACHIEL getuigden: Menkus Levi Frank, Levi Meijer de Groot, Chrisje Mozes Bouman, Heijman Barends Cohen, Abraham Hartog, Hendrikje Izaak Cohen en Feikje Machiels, "allen van genoegzamen ouderdom en te Leeuwarden wonende, gevende voor redenen van wetenschap, dat zij allen te Amsterdam gewoond hadden en zich requirants geboorte wel herinnerden".
Uit dit huwelijk:
   1.  Elias Machiels BLINDEMAN, geboren op 17-07-1824 te Leeuwarden. Elias was een buitenechtelijk kind. Overleden < 04081830 te Leeuwarden. Zijn moeder staat hier vermeld als Feikje Mozes SPEELMAN.
   2.  Schoontje Machiels BLINDEMAN (Sjeina), geboren op 14-12-1825 te Leeuwarden. Direkt na het huwelijk van haar ouders staat vermeld: "...... en hebben terstond verklaard dat van hen twee kinderen zijn geboren, welke zij voor hunne dochters erkennen". Overleden op 10-12-1911 te Harlingen op 85-jarige leeftijd, zondag 19 kislev 5672. Begraven te Harlingen, grafschrift nr. 14.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-07-1849 te Harlingen met Aron Elkans SPEIJER (Arend), 24 jaar oud, koopman, geboren op 19-06-1825 te Harlingen. Werd bij huwelijk ouders in 1835 erkend. Overleden op 03-01-1902 te Harlingen op 76-jarige leeftijd, sabbat 25 tevet 5662. Begraven te Harlingen, grafschrift nr. 28. Zoon van Elkan Arons SPEIJER (Spijer), koopman, en Judith Jacobs of Jans de BOER (Judickje Jans). Woonden in wijk G, Landwandersteeg, nr. 40.
   3.  Grietje Machiels BLINDEMAN, geboren op 02-01-1827 te Leeuwarden. Direkt na het huwelijk van haar ouders staat vermeld: "....en hebben de voorzeide Gehuwden terstond daarop verklaard dat van hen twee kinderen zijn geboren, welke zij voor hunne Dochters erkennen.", overleden op 18-11-1903 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1852 te Harlingen met Jacob Elkans SPEIJER (Spijer), 24 jaar oud, koopman, geboren op 28-06-1828 te Harlingen. Hij werd bij het huwelijk van zijn ouders in 1835 erkend. Overleden op 27-06-1863 te Harlingen op 34-jarige leeftijd, zoon van Elkan Arons SPEIJER (Spijer), koopman, en Judith Jacobs of Jans de BOER (Judickje Jans). Jacob en Grietje woonden 1851-1859 in Harlingen, wijk G, (Typelstegen), huisnummer 135.
   4.  Elias Machiels Machielsz. BLINDEMAN (Eliahoe), taxateur, koopman, geboren op 04-08-1830 te Leeuwarden, overleden op 18-01-1880 te Harlingen op 49-jarige leeftijd. Grafschriftnr. 57. Hebreeuwse datum 05sj 5640. Begraven te Harlingen. Elias woonde volgens het Harlinger Bevolkings Reg. 1848 bldz. 156 in Wijk B (Liemerdijk) huisnummer 150. Hij was daar vanuit Leeuwarden gearriveerd op 14 september 1857.

Notariële akte 1874 Harlingen, notaris J.A.Z. Stroband: Inv. nr. 049072 repertoire nr. 59 d.d. 8 april 1874, betreft Inventaris
- Heinrich Franz Wehberg te Harlingen, voor zich in kwaliteit
- Hermanus Bernardus Hoogmolen te Harlingen, in kwaliteit
- Elias Blindeman te Harlingen, taxateur.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1857 te Harlingen met Pietje Benjamins de VRIES, 29 jaar oud, geboren op 15-09-1827 te Harlingen, overleden >>18011880, dochter van Benjamin Wolf Liepman de VRIES en Jansje Izaaks van der SLUIS.
   5.  Izak Machiels BLINDEMAN (Isaak), koopman, geboren op 26-08-1832 te Leeuwarden, overleden op 26-02-1906 te Groningen op 73-jarige leeftijd. Volgens Leeuwarder Bevolkings Register 1848-1859 bladzijde 517, woonde hij op de Wabbewissersdwinger nr. 241a met zijn vrouw.

Hij kwam van Groningen op 28 mei 1854 en vertrok daar weer heen op 21-10-1855.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-05-1854 te Groningen met Lea Levies de VRIES, 31 jaar oud, koopvrouw, geboren op 15-09-1822 te Groningen, overleden op 03-01-1894 te Groningen op 71-jarige leeftijd, begraven te Groningen, plaatsnr. 120661, op de Joodse begraafplaats aan de Mpesstraat te Groningen. Dochter van Levie Levie de VRIES (Levi Levi), koopman, en Sara ISRAELS (Saartje). Uit: Notariële archieven, notaris J. Albarda Hzn.Inv. nr. 078064 repertoire nr. 95 d.d. 29 april 1854. Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Izakje Blindeman te Groningen, dochter van Macgiel Elias Blindeman en Feikje Mozes Wolf; ouders woonachtig te Leeuwarden.

(Ik denk dat het hier handelt om IZAK, zoon van Machiel en Feikje en niet - zoals in de papieren werd vermeld - IZAKJE, dochter van dit ouderpaar. Een maand later trouwt hij te Groningen met Lea de Vries.)

Wel bijzonder dat kort daarna weer een akte werd opgemaakt, nu onder Inv. nr. 078064, repertoire nr. 147 d.d. 16 mei 1854. Het gaat hier nogmaals om een Huwelijkstoestemming.
   6.  Heiman Machiels BLINDEMAN (Hijman, Heijman), koopman, inlands kramer, geboren op 04-10-1834 te Leeuwarden, overleden op 04-04-1866 te Hoorn op 31-jarige leeftijd. Heiman vertrekt 23 augustus 1858 naar Harlingen en komt op 26 september 1859 weer retour naar Leeuwarden. (Bron: Bev. Reg. Leeuwarden).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-09-1862 te Hoorn met Rozetje Philips BOSMAN, 20 jaar oud, geboren op 30-06-1842 te Hoorn, overleden op 19-07-1915 te Hoorn op 73-jarige leeftijd, dochter van Philip Jacobs BOSMAN, vleeschhouwer, staatsloterijdebitant, en Rijntje Abrahams du MOSCH (Reintje).
   7.  Salomon Machiels BLINDEMAN, koopman, geboren op 03-11-1836 te Leeuwarden, overleden op 01-12-1895 te Sneek op 59-jarige leeftijd. Was lid van Gmilut Chassadim. (Bron: RAL jdb), begraven te Sneek. Salomon vertrekt 1 december 1860 naar Sneek. Bron: RAL Bev. Reg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-11-1860 te Sneek met Mietje Marcusdr. MENDELS, 29 jaar oud, geboren op 29-05-1831 te Lemmer, overleden op 05-12-1897 te Sneek op 66-jarige leeftijd, begraven te Sneek. Zij woonde met haar eerste man Salomon Velleman op de Pol 947 te Sneek. Bij hen woonden in: Salomon Blindeman (*1836 Leeuwarden) en zijn vrouw Feikje Blindeman (*1861 te Sneek). Na de dood van Salomon Velleman, zou Salomon Blindeman Mietjes man worden. Dochter van Marcus Emanuels MENDELS, venter, en Froukjen Mozes BLOG (Vroukje Moses), koopmansvrouw.
   8.  Racheltje Machiels BLINDEMAN (zie 13).
   9.  Markus Machiels BLINDEMAN, geboren op 03-05-1841 te Leeuwarden, overleden op 05-11-1843 te Leeuwarden op 2-jarige leeftijd.
   10.  Aaltje Machiels BLINDEMAN, geboren op 18-08-1843 te Leeuwarden, overleden op 10-09-1843 te Leeuwarden, 23 dagen oud.
   11.  Johanna Machiels BLINDEMAN (Channa), geboren op 09-10-1844 te Leeuwarden, overleden op 27-11-1909 te Franeker op 65-jarige leeftijd. Mede aangifte gedaan te Leeuwarden (haar woonplaats) onder aktenr. 541, begraven te Harlingen. Ongehuwd bij overlijden.
   12.  Marcus Machiels BLINDEMAN, geboren op 09-10-1844 te Leeuwarden.
   13.  Levy Machiels BLINDEMAN (Levi), geboren op 05-06-1847 te Leeuwarden, overleden op 03-09-1865 te Sneek op 18-jarige leeftijd. Ongehuwd overleden.
   14.  Levenloos zoontje BLINDEMAN, geboren op 19-06-1850 te Leeuwarden, overleden op 19-06-1850 te Leeuwarden, 0 dagen oud. Bij de geboorte van deze zoon staat als moeder: Feitje Mozes SPEELMAN, dus geen Wolf.
   15.  Betje Machiels BLINDEMAN, dienstmeid, geboren op 16-02-1852 te Leeuwarden, overleden op 26-08-1911 te Groningen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1877 te Groningen met Mozes Eliazer, Elkans FRANK, 27 jaar oud, koopman, geboren op 02-03-1850 te Amsterdam, overleden op 17-02-1937 te Assen op 86-jarige leeftijd, begraven te Groningen, en ligt begraven op plaatsnr. 071410 op de Joodse begraafplaats aan de Iepenlaan te Groningen. Zoon van Elkan Isaak FRANK (Elchanan/Elkau), wetschrijver, en Ester Roosje van MINDEN (Ester Reisje/Deischa).

28    Hartog Heimans van HASSELT (van Hasfelt), vleeschhouwer, geboren op 19-09-1822 om 06.00 uur te Ten Post (Gem. Ten Boer). Hartog werd geboren op een vrijdag, overleden op 22-02-1869 om 23.30 uur te Groningen op 46-jarige leeftijd. Bij overlijden woonde hij op het Zuiderdiep, letter R, nummer 489. In de overlijdensaangifte: Laatst gewoond hebbende aan het Zuiderdiep, Letter R, nummer vierhonderdnegentachtig, zoon van Heiman Heimans Hartog, Philipsz. van HASSELT (Heiman Heimans) (zie 56) en Sara Hartogs (Saartje) van STEDUM (Betje van Stedam) (zie 57).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-04-1843 te Loppersum met de 17-jarige
29    Judikje Mozesdr. BAMBERGER (Juudje), koopvrouw, geboren op 30-03-1826 te Loppersum. In overlijdensakte staat dat zij in Sappeldam is geboren en geen 52, maar 53 jaar oud zou zijn bij overlijden, wat ook op 1 maand na klopt. Overleden op 20-02-1879 om 13.00 uur te Groningen op 52-jarige leeftijd, dochter van Mozes Hartogs BAMBERGER (zie 58) en Hindrikje Meijers COHEN (Henderkje) (zie 59).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes Hartogs van HASSELT (Moshe) (zie 14).
   2.  Hinderkje van HASSELT (van Hasfelt), geboren op 24-11-1865 te Groningen, overleden op 07-01-1906 te Groningen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-05-1899 te Zuidlaren met Israel Mozesz. JOOSTEN, 24 jaar oud, koopman, geboren op 11-12-1874 te Zuidlaren, overleden op 19-11-1942 te Auschwitz op 67-jarige leeftijd. Overlijdensakte werd ingeschreven op 19 februari 1951 te Zuidlaren. Zoon van Mozes Izaks JOOSTEN (Moris), vleeschhouwer, slager, slagter, koopman, en Siena Izaaks WIJNBERG (Sina, Zientje), koopvrouw.

30    Izak Hessels JOOSTEN (Itzchok Arie), vleeschhouwer, geboren op 10-03-1799 te Appingedam, gedoopt (Joods) op 24-03-1799 te Appingedam. Het betreft hier de datum van besnijdenis. Overleden op 29-02-1852 om 13.00 uur te Groningen op 52-jarige leeftijd. Overleden in de Raamstraat letter S, nummer 139. "Uit het besnijdenis register van den besnijder Izak Kisch geschreven in het Hebreeuwze en op last van de regering dezer stad in het Nederduitsch overgezet is geëxtraheerd dat (It?)Hzchok Arie, zoon van Levie Hirsch Levie op den 24-03-1799 is besneden te Appingedam."

Gaat het hier over 'onze' Izak (indachtig de verschillen die kunnen ontstaan in de naam bij besnijdenis en eventuele vernoemingen die later gegeven kunnen zijn door b.v. ziekte of overlijden van geliefde personen) ?
Bovengenoemd besnijdenisregister was namelijk wel bij zijn huwelijksbijlagen gevoegd !

Nationale Militie Groningen, reg. nr. 1037: Ingeschreven voor het jaar 1818, met lotingsnummer 14. Hij heeft een ander kunnen strikken om zijn dienstplicht te vervullen.

Bovenstaande dokumenten allen te vinden in de Huwelijksbijlagen van Izak, ter gelegenheid van zijn huwelijk overlegd bij de "Regtbank van eersten aanleg". Zoon van Hessel Joosts JOOSTEN (Levie Hirsch Levie/Hershel Joosten) (zie 60) en Maria Izaäks LEVIE (Marijke Isaaks) (zie 61).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-09-1826 te Leek met de 26-jarige
31    Jantje Mozesdr. SLAP, vleeschhouwersche, geboren op 23-12-1799 te Veendam, arr. Winschoten, "Geen doopacte omdat zij uit Joodsche ouders is geboren.", overleden op 04-01-1875 om 12.00 uur te Groningen op 75-jarige leeftijd. Jansje Mozesdr. wonende op de Leek op 10-07-1826. Dochter van Mozes Salomons SLAP (zie 62) en Hinderika Hartogs ELKAN (Hendel/Henderiken/Henderina/Hinderkien) (zie 63). Huwelijksbijlagen Akte 18: "In naam des Konings etc. ":
"Op heden den 2 augustus 1826 bij den Vrederegter van het kanton Leek ten verzoeke van Jantje Slap, wonende te Leek aan wien op den 10den july 1826 door den Heer Burgemeester een certificaat van onvermogen werd gegeven, in het bijzijn van (o.a.) Hinderika Hartog Elkan , weduwe van Mozes Salomonsz. Slap, hertrouwd met Philippus van der Reis, koopman op de Leek en Bloemke Gizon, huisvrouw van Izak Berends Levi Joosten, schoolonderwijzer" etc.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel Izaks JOOSTEN, geboren op 25-06-1827 te Groningen.
Gehuwd (1) < 31121868 met Piene VOS, overleden < 31121868.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 31-12-1868 te Eenrum (Gr.) met Mariane Benjamins BENNINGA, geboren ca. 1827, dochter van Benjamin Simons BENNINGA en Rebekka Davids VRINKEL.
   2.  Mozes Izaks JOOSTEN (Moris), vleeschhouwer, slager, slagter, koopman, geboren op 19-07-1829 te Groningen, overleden op 31-12-1916 te Zuidlaren op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-05-1857 te Smilde (Dr.) met Siena Izaaks WIJNBERG (Sina, Zientje), 24 jaar oud, koopvrouw, geboren op 09-02-1833 te Winschoten, overleden op 01-05-1908 te Zuidlaren op 75-jarige leeftijd, dochter van Izak Philippus WIJNBERG, vleeschhouwer, inlandsche kramer, koopman, en Margien Philippus FRANK (Marchje Filippus/Martha), inlandsche kramer.
   3.  Joseph Izaks JOOSTEN, geboren ca. 1832 te Leek ? Groningen?
   4.  Salomon Izaks JOOSTEN, geboren ca. 1834 te Leek ? Groningen ?
   5.  Mietje Izaks JOOSTEN, geboren ca. 1836 te Groningen, overleden op 30-05-1922 te Schoonoord (Sleen, Dr.).
Gehuwd met Simon Arons MOSIS, koopman, geboren op 27-09-1828 te Borger, overleden op 03-12-1886 te Schoonoord (Sleen, Dr.) op 58-jarige leeftijd.
   6.  Henderika Izaks JOOSTEN (Hinderika, Hendrina, Hendle) (zie 15).

Generatie VI

 
32    Samuel Kalmans DREZEN (Shemo'el/Samuel ben Kalman), geboren 1765 te Amsterdam, overleden < 03061812 te Amsterdam. Bij zijn huwelijk in 1790 woont Samuel: "op Marken op de hoek van de Steenwerf" in Amsterdam. Zoon van Kalman Samuel DREZEN/DANZIGER (Salomon Samuels/Kalman ben Samuel) (zie 64) en Theresia/Drezi JUDA/LEIB (Dreza) (zie 65).
Ondertrouwd op 08-10-1790 te Amsterdam (getuige(n): voor de bruidegom zijn vader Kalman Samuel en voor de bruid haar moeder Rebecca.). De tekst in het ondertrouwboek van Amsterdam luidt:

Compareerden-als vooren Samuel Calmen van Amsterdam, Jood, oud 25 jaar op Marken op de Hoek van de Steenwerf geadsisteerd met zijn vader Calmen Samuel en Beletje Abrahams van Amsterdam Jodin Oud 22 Jaar op Marken opt Watergrachtje Geadsisteerd met haar moeder Rebecka Abrahams als boven,
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz. trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheid verklaaren, dat sy vrye Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn hun hare geboden verwilliget.

[Was getekend]

Samuel Calmen

Op 8 october 1780 wordt de ondertrouw van Samuel en Beletje opgehangen aan de Pui. Gehuwd 1790 te Amsterdam met
33    Beletje/Mietje Abrahams REGENSBURG, geboren 1768 te Amsterdam, overleden 1800 te Amsterdam, in het kraambed. Begraven op 21-03-1800 te Muiderberg. Als Beletje trouwt in 1790 woont zij "op de Marken op 't Watergrachtje" in de Amsterdamse Jodenbuurt. Dochter van Abraham Alexander/Jesaya REGENSBURG (Abraham ben mhor" Jesaya) (zie 66) en Rebekka/Bessie/Pes MEYER (zie 67).
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham Samuels DRESDEN (Abraham Samuel Vischschoonmaker), vischschoonmaker, geboren op 18-09-1793 te Amsterdam. Besneden dd. 26-09-1793 te Amsterdam. Omdat Napoleon iedereen verplichtte een achternaam te kiezen, staat Abraham op 3 juni 1812 voor de Adjunct Maire. Hij woont dan "op Marken in de wijde gang, t laatste huisje". Bij die gelegenheid geeft hij aan dat hij de familienaam DRESDEN al langer draagt en verder wenst te blijven gebruiken. Normaal gesproken werd opgave door de vader van een gezin gedaan. Hieruit zou je kunnen conluderen dat die toen al was overleden.

Als Abraham in 1817 trouwt, woont hij op het Weesperveld 86 te Amsterdam. In de huwelijksbijlagen staat te lezen: "Bevorens genaamd geweest Abraham Samuel Vischschoonmaker". Hij is vrijgesteld van dienstplicht, omdat hij "als Kostwinner van weezen van den Dienst is vrijgesteld". Ook staat hierop zijn signalement vermeld:
Lengte : 5 Vt., 3 Duim, 2 Streek
Aangezigt : Ovaal
Voorhoofd : rond
Oogen : Bruin
Neus : Ordinair
Mond : idem
Kin : Spits
Haar : Bruin
Wenkbraauwen: idem
.
Ondertrouwd op 30-11-1817 te Amsterdam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-12-1817 te Amsterdam met Engel Salomons BLITZ, koopvrouw, ventster met groente, geboren ca. 1795 te Amsterdam ? In 1817 woonde zij op het Weesperveld 45 te Amsterdam, dochter van Salomon Coenraads BLITZ (Zelig ben Yekuthiel Blits-Tilfenburg), koper van gebruikte waren, en Engeltje Abrahams van HAAGEN.
   2.  Jesaja Samuels DRESDEN (Isaias Samuel, Jesjajahoe) (zie 16).
   3.  Kind van Samuel DREZEN, geboren ca. 1800 te Amsterdam. De moeder sterft in maart 1800 in het kraambed.
   4.  Kind van Samuel Kalman DREZEN, overleden 1799 te Amsterdam, begraven op 10-03-1799 te Amsterdam, op de Joodse begraafplaats van Zeeburg.

34    Jozeph Samson VOS, geboren < 1786 te Amsterdam, overleden < 1819 te Amsterdam ?
Gehuwd te Amsterdam ? Echtgenote is
35    Duifje Isaacs de BOER, zonder beroep, geboren < 1786 te Amsterdam, overleden > 15091824 te Amsterdam.
Gehuwd (1) 1818 te Amsterdam met Samuel Nathan BAMBERG.
Gehuwd (2) te Amsterdam ? Echtgenoot is Jozeph Samson VOS (zie 34). GAA 1818 Reg. 3/94 'Bruiden' staat: Duifje Isaac de Boer trouwt Samuel Nathan Bamberg. Uit het tweede huwelijk:
   1.  Rachel Jozephs VOS (zie 17).

36    Jacob Abrahams GOUDSMIT, ossendrijver, veedrijver, sjouwer, geboren op 04-08-1791 te Amsterdam, overleden op 07-10-1859 om 22.30 uur te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, wonachtig op Marken S 424. Jacob woont met zijn vrouw in de Ververstraat in Amsterdam. Zoon van Abraham Barends GOUDSMIT (zie 72) en Sara Emanuels GOBETS (Saartje) (zie 73).
Ondertrouwd op 13-08-1815 te Amsterdam. De tweede aankondiging van hun huwelijk hangt op 20 augustus 1815 aan de pui. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-09-1815 te Amsterdam met
37    Mietje Emanuels WATERMAN, werkster, geboren 1792 te Amsterdam, overleden op 29-03-1867 om 05.00 uur te Amsterdam, dochter van Emanuel Hartogs WATERMAN (zie 74) en Mietje POLAK (zie 75). Ze trouwen des middags om 12 uren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barend Jacobs GOUDSMIT (Berend) (zie 18).
   2.  Saartje Jacobs GOUDSMIT, geboren op 23-11-1832 te Amsterdam.

38    Barend Hartog, Hartogs Hartogsz. KNOOP, groenteventer/sjouwer/kruier/koopman, geboren op 26-06-1784 te Amsterdam, overleden op 08-11-1879 om 10.30 uur te Amsterdam op 95-jarige leeftijd. Barend stierf in het huis staande op de Nieuwe Keizersgracht no. 40 te Amsterdam. Bij zijn huwelijk in 1818 wordt er een verklaring overlegd van het Departement van Oorlog. Daarin verklaart een Luitenant Kolonel, dat Barend gediend heeft bij de 3e Compagnie Bataillon en dat hij de Nationale Militie (zeg maar: dienstplicht), onder nummer 12, 'kompletelijk' heeft voldaan.
Op 11 maart 1814 was hij daartoe bij het korps opgeroepen (lotingsnummer 266) bij het korps als Fuselier, schutter dus.

Barend werd volgens deze verklaring geboren te Amsterdam, als zoon van SARA VOGELTJE, wat het aantal namen van zijn moeder op 3 brengt: Engeltje Jesajas, Vogeltje Goudsmit en Sara Vogeltje.

Zijn signalement luidde:
"Lang 5 voet, 2 duim, 3 streep, ovaal aangezigt, breed voorhoofd, bruine oogen, dikke neus, groote mond, ronde kin, zwart haar, zwarte wenkbraauwe."

Onder het kopje "Bekomende wonden, gedane veldtogten en bijzondere daden" staat nog genoteerd dat zijn Bataillon in 1814 gelegerd was voor Bergen op Zoom. Barend woonde in de Valkenburgerstraat in Amsterdam. Zoon van Hartog Levie KNOOP (zie 76) en Engeltje Jesajas (zie 77).
Ondertrouwd (1) op 03-12-1818 te Amsterdam (getuige(n): 1) Meijer Abraham Wolkaarter, koopman, 2) Jacob Isaac de Vries, 3) Mietje Eliazer Ossedrijver, huisvrouw, 4) Branka Jacobs Locher, huisvrouw van Coenraad Rapehl Ziekenoppasser, Duifie Samuel Levie, huisvrouw van Meijer Benjamin Raap, 6) Aiora Meijer, huisvrouw van Hartog Levie Naaten, 7) Hester Hartog, weduwe van Hartog Samuel Breebaart.), gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-12-1818 te Amsterdam. Het huwelijk wordt voltrokken om 10 uur 's-morgens. Volgens decreet dd. 9 maart 1815 van Zijne Majesteit waren er voldoende gronden aanwezig om dit Pro Deo te doen en wel voor het Vreedegeregt Kanton 1 in Amsterdam.

De genoemde getuigen verklaren "dat het hun bekent is dat requirant op 26 juni 1784 geboren is te Amsterdam en niet in staat is een geboorteacte te overleggen". Echtgenote is Engeltje Mosesdr. PEUL (Peel) (zie 39). Bij hun huwelijk verklaart Barend een kind te erkennen: Engelina Knoop.
Barend woonde toen op Marken (Valkenburgerstraat te Amsterdam).
Gehuwd (2) te Amsterdam ? Echtgenote is Vogeltje BEDDEKOOPER, overleden < 08111879 te Amsterdam ?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Judicje Barends KNOOP (zie 19).
39    Engeltje Mosesdr. PEUL (Peel), oude kleren ventster, geboren ca. 1786 te Amsterdam, overleden < 18121844 te Amsterdam ? Dochter van Moses Eliazer PEUL (zie 78) en Judic ELIASERI (zie 79). Bij hun huwelijk verklaart Barend een kind te erkennen: Engelina Knoop.
Barend woonde toen op Marken (Valkenburgerstraat te Amsterdam).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 38).
 
40    Isaac Eleasers BAS (Itsak benEl'azar), geboren 1764 te Amsterdam, overleden < 12051824 te Amsterdam, zoon van Eliaser Salomons BAS (El'azar Zalman) (zie 80) en Judith Isaacs SHOCHET (zie 81).
Gehuwd 1793 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: om Aron Isaac, voor de bruid: Simon Eliaser) met
41    Rebekka Simons GEDALYA (Rivka), zonder beroep, geboren 1759 te Nieuwkerk, overleden > 12051824 te Amsterdam, dochter van Simon Eliaser GEDALYA (Simon Leizer/hak'Moshe Simon) (zie 82) en Judith LEVIE (Gitche bat Leib) (zie 83).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eleazer Isaacs BAS (zie 20).

42    Hartog KLARENBURG, Venter, geboren ? 1766 te Amsterdam ? Overleden > 12051824 te Amsterdam.
Gehuwd met
43    Heintje Wolfs POLAK, geboren < 1784 te Amsterdam ? Overleden < 12051824 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje Hartogs KLARENBURG (Mietje Clarenburg) (zie 21).
   2.  Heintje Eleazer, Hartogs BAS, geboren op 20-05-1823 te Amsterdam.

44    Aron Levies AANDAGT (Hartog Levy Aron), kruier, schoenpoetser, schoensmeerder, geboren 1770 te Schekelhause bij Wurzburg. Op huwelijksakte staat: geboren te Schiekelhous bij Wiersburg. Overleden op 11-06-1849 om 16.00 uur te Amsterdam. Hij woont als hij sterft op de Batavierstraat 2 en is dan 78 jaar. Aron kiest deze voor- en achternaam op 13 januari 1812, als hij met zijn gezin in de Batavierstraat 39 onder in Amsterdam woont. Tevens stond hij beken als Hartog Levie Aron, als Hartog Hartog Levie en als Hartog Hartog Aandagt. Ook bij zijn tweede huwelijk en bij zijn overlijden staat hij weer als HARTOG en niet als ARON vermeld. De achternaam AANDAGT droeg zijn familie niet van oudsher, maar koos hij bij deze gelegenheid. Zoon van Levie Aron AANDAGT (zie 88) en Hanna WOLF (zie 89).
Gehuwd (1) 1793 1794 te Amsterdam. In het Huwelijksboek van Hoogduitse Joden [nr. 19, Film 6601 nr. 40 GAA] staat in het Hebreeuws: Hartog Levy Aron en Hanna Hartog Hartog trouwen in 5554. Echtgenote is Hanna Hartogs (Naatje) de GROEN (Hanna Hartog Hartog/Groen) (zie 45).
Ondertrouwd (2) op 13-01-1833, gehuwd op 30-01-1833 te Amsterdam. Het huwelijk wordt Pro Deo gesloten na overleg van een attest van onvermogen, gedateerd 02-11-1832 no. 452. Bij die gelegenheid verklaren de getuigen "welke uit liefde voor de waarheid hebben verklaard bewust te zijn dat de persoon van Hartog Levie Aandagt in 1770 geboren is te Schekelhause bij Wursburg". Echtgenote is Ester Levies WINNIK (Esther/Hester/Essie), borduurster, geboren 1797 te Amsterdam, overleden > 11061849 te Amsterdam ? Dochter van Levie Benjamin WINNIK (Zie info) en Hanna Isaacs KEIZER (Zie info).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hartog Levie, Arons AANDAGT (Hartog Levie Hartogsz., Hartog Hartog Levie) (zie 22).
   2.  Mozes Levie, Arons AANDAGT (Moses Hartogsz.), geboren ca. 1805 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-03-1827 te Amsterdam met Matje Isaaks SPRINGER, geboren ca. 1803 te Amsterdam.
   3.  Israël Hartog Levie, Arons AANDAGT (Israël Hartogsz.), geboren ca. 1809 te Amsterdam.
   4.  Belia Arons AANDAGT (Belie Hartogsdr.), geboren op 08-05-1812 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-02-1832 te Amsterdam met Levie Philips DAVIDS, geboren ?? 1812 te Amsterdam ?
45    Hanna Hartogs (Naatje) de GROEN (Hanna Hartog Hartog/Groen), geboren ca. 1779 te Amsterdam, overleden op 26-05-1827 om 13.00 uur te Amsterdam. Verklaring van overlijden wordt aangegeven door Asser Israël Groen, neef van de overledene en Nathan Gobes 51 jaar, muzikant, zwager van de overledene. Dochter van Hartog de GROEN (zie 90).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 44).
 
46    Salomon Marcusz. WURMS (Zalman benMeijer Wermz), geboren 1761 te Amsterdam, overleden < 07081822 te Amsterdam ? Zoon van Marcus Salomons WORMS (Meyer benZalman Wermz) (zie 92) en Bele Salomons COHEN (Beile bat Shlomo Kats) (zie 93).
Gehuwd 1783 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Marcus Salomon, voor de bruid: Wolf Salomon). Tnaim acharonim in act 5544/12 on 5 Kislev 5544. Echtgenote is
47    Sara Benjamins WOLF (Sara de Wolf), zonder beroep, geboren 1764 te Amsterdam, overleden > 07081822 te Amsterdam, dochter van Benjamin Samuels WOLF (Wolf benZalman) (zie 94) en Sara ZELIGMANSDR. (Sera bat Zeligman) (zie 95).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel Salomons WERMZ (Reichele Zalman Wermz), geboren ca. 1785 te Amsterdam.
   2.  Engelina Salomons WURMS (zie 23).

48    Benjamin Abrahams LEVIT (Benjamin Leviet/Bieman), koopman, handelsman, slaapstedehouder, geboren ..-04-1788 te Oude Pekela. Als geboortejaar wordt ook 1787 aangegeven (http://shum.huji.ac.il). In BS bij huwelijk wordt als 'doopdatum' 00 04 1788 aangegeven. Overleden op 24-02-1849 te Oude Pekela. Kennelijk biedt Benjamin ook onderdak aan betalende slapers. In een ingekomen stuk gedateerd 30 november 1815 wordt hij als volgt omschreven "Slaapstedehouder Benjamin Abrahams Levit alias Bieman te Oude Pekela". Zoon van Abraham Hartogs LEVIT (Leviet) (zie 96) en Eddeltje Heimans (zie 97).
Gehuwd (1) ca. 1812, gehuwd voor de kerk te Oude Pekela ? Echtgenote is Helena Calmersdr. Levi van GOOR (Helena Levi/Leentje Levij/Hendel Heimans) (zie 49).
Gehuwd (2) op 03-04-1827 te Oude Pekela met Sara Benjamins de LEVIE (Sara Benjamins de Vries bij overlijden), koopvrouw, geboren ..-01-1800 te Oude Pekela. In BS wordt bij huwelijk als 'doopdatum' 00 01-1800 aangegeven. Overleden op 08-10-1871 te Oude Pekela, dochter van Benjamin Heimans de LEVIE (Haimans) en Roosje Izaaks LEVIET (Roosien/Roossien Izaks).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Abraham Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 22-03-1813 te Oude Pekela, overleden op 10-11-1813 te Oude Pekela, 233 dagen oud.
   2.  Elsien Benjamins LEVIT (Eltje), geboren op 07-09-1814 te Oude Pekela, overleden op 18-06-1815 te Oude Pekala, 284 dagen oud.
   3.  Hartog Benjamin, Benjamins LEVIT (Leviet), koopman, handelsman, geboren op 27-11-1815 te Oude Pekela, overleden op 27-02-1889 om 06.00 uur te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, in het huis, staande Wagenaarstraat, Kanton 1, no. 91.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-11-1840 te Groningen met Racheltje Salomons TROMPETTER (Rachel Abrahams), 20 jaar oud, koopvrouw, geboren op 08-05-1820 te Groningen, overleden op 23-01-1849 te Oude Pekela op 28-jarige leeftijd, dochter van Salomon Nathans TROMPETTER (Salomon Nachem) (zie 50) en Sara Abrahams (Saartje) (zie 51).
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 04-11-1849 te Groningen met Lea Salomons ABRAHAM (Leentje Trompetter/Lea Abrahams), 21 jaar oud, ventersche, geboren op 16-01-1828 te Groningen. Gezinskaart Amsterdam geeft 01-01-1828 als datum. Overleden op 11-04-1913 om 22.30 uur te Amsterdam op 85-jarige leeftijd. Haar zonen Benjamin en Karel doen de aangifte en verklaren "wegens hunne sabbath niet te mogen teekenen". Dochter van Salomon Nathans TROMPETTER (Salomon Nachem) (zie 50) en Sara Abrahams (Saartje) (zie 51).
   4.  Calmer Benjamins LEVIT (Karel Benjamins Leviet) (zie 24).
   5.  Eddeliena Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 04-11-1819 te Oude Pekela.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-10-1844 te Nieuwe Pekela met Philip David, Philips SUSMAN, 26 jaar oud, muzikant, geboren op 24-07-1818 te Lödingworts (Dld.), zoon van Philip SUSMAN, koopman, en Rachel Davids.
   6.  Elsien Benjamins (Elsie) LEVIT (Elsje Leviet, Telts), voddenkoopster, geboren op 31-10-1821 te Oude Pekela.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-12-1850 te Hoogezand met Jacob Samuels NIJVEEN (Jacob Mozes Nieveen), 27 jaar oud, voddenkoper, koopman, geboren op 26-12-1822 te Foxhol, zoon van Samuel Mozes NIJVEEN, voddenkoper, en Rebekka Samsons LEVIE. Bij het huwelijk wordt er 1 kind gewettigd.
   7.  Frederika Benjamins LEVIT (Rika Leviet), geboren op 27-01-1823 te Oude Pekela, overleden op 08-02-1904 te Winschoten op 81-jarige leeftijd, begraven te Winschoten. Steen 156.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-12-1849 te Winschoten met David Abrahams BARGEBOER, 32 jaar oud, vleeschhouwer, geboren op 18-12-1816 te Winschoten, overleden op 05-04-1904 te Winschoten op 87-jarige leeftijd, begraven te Winschoten. Steen 320, zoon van Abraham Davids BARGEBOER en Wilhelmina Salomons de JONGE.
   8.  Frouke Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 27-01-1823 te Oude Pekela.
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Hendel Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 26-05-1827 te Oude Pekela.
   10.  Roossien Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 14-01-1830 te Oude Pekela, overleden op 18-08-1910 te Muntendam op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 24-08-1882 te Nieuwe Pekela met Jakob Levies LEVITUS (Jacob), 47 jaar oud, geboren op 25-06-1835 te Veendam, overleden op 29-05-1897 te Muntendam op 61-jarige leeftijd, zoon van Levie Koppels LEVITUS en Hindrikje Samuels COHEN (Heintje).
   11.  Maria Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 13-07-1833 te Oude Pekela.
   12.  Rebekka Benjamins LEVIT (Leviet), koopvrouw, geboren op 26-09-1835 te Oude Pekela, overleden op 28-02-1903 te Vlagtwedde op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18-10-1863 te Zijpe met Jan Klaasz. ZEEDIJK, arbeider, geboren ca. 1825 te Middelharnis, overleden < 1865 te Oude Pekela ? Zoon van Klaas ZEEDIJK en Jannetje de WOLF.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 27-05-1865 te Oude Pekela met Johannes Pieters d'HAAN, arbeider, polderwerker, geboren ca. 1838 te Boschkapelle (Zl.). Geboorteplaats ook genoemd als Boscapelle en Capelle. Overleden op 28-03-1908 te Vlagtwedde, zoon van Pieter d'HAAN, arbeider, en Genoveva Antonetta van LEUVEN (Genoveva Antoinetta).
   13.  Jantje Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 31-10-1837 te Oude Pekela, overleden op 09-10-1918 te Stadskanaal (gem. Onstwedde) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-11-1869 te Oude Pekela met Marcus Mozesz. GUDEMA, 25 jaar oud, koopman, vleeschhouwer, slager, geboren op 28-10-1844 te Kalkwijk (Gem. Hoogezand), overleden op 30-06-1918 te Stadskanaal (gem. Onstwedde) op 73-jarige leeftijd, zoon van Mozes Arends GUDEMA, vleeschhouwer en koopman, en Brantje Jacobs van DAM.
   14.  Rachel Benjamins LEVIT (Leviet), geboren op 07-08-1841 te Oude Pekela.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-06-1869 te Steenwijk met Hartog Salomon NORT, rijksveldwachter, geboren ca. 1831 te Groningen, zoon van Salomon Hartog NORT, koopman, en Hester Samson COHEN, koopvrouw.
49    Helena Calmersdr. Levi van GOOR (Helena Levi/Leentje Levij/Hendel Heimans), geboren op 14-04-1790 te Goor (Ov.), overleden op 23-02-1825 te Groningen op 34-jarige leeftijd, in het Nosocomium Academicum aldaar. Dochter van Calmer van GOOR (zie 98) en Elsje (zie 99).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 48).
 
50    Salomon Nathans TROMPETTER (Salomon Nachem), koopman, handelsman, geboren 1788 te Amsterdam, overleden op 26-11-1851 te Groningen. In 1816 bevalt zijn echtgenote Sara in Groningen van een dochter: Rebekka.

Sara, omschreven als zijn 'ehevrouw', is zes maanden voor die datum kennelijk zwanger teruggekeerd van een bezoek aan Salomon, die op dat moment soldaat was in 'Braband'. Twee personen getuigen hiervan te weten. Goeie kans dat Salomon militair "trompetter" was toen hij gelegerd was in Brabant.

Dit ZOU de verklaring voor zijn achternaam kunnen zijn. Sinds 1811 had men volgens keizerlijk decreet (Napoleon) in Nederland de plicht een familienaam te kiezen. Die verplichting is later nog een keer "op herhaling" gegaan, omdat nog niet iedereen aan die voorwaarde voldeed. Zoon van Nathan TROMPETTER (zie 100) en Reina MOZESDR. (zie 101).
Gehuwd met
51    Sara Abrahams (Saartje), koopvrouw, geboren 1786 te Bunderheide Pruissen, overleden op 24-01-1869 te Groningen. Het echtpaar werd bij het overlijden van hun dochter Lea in Amsterdam Salomon Abrahams en Saartje Trompetter genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebekka Salomons TROMPETTER (zie 25).
   2.  Abraham Salomons TROMPETTER, koopmansknecht, koopman, geboren op 17-01-1818 te Groningen, overleden op 17-03-1888 te Groningen op 70-jarige leeftijd, plaatsnr. 110922, op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat in Groningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1840 te Groningen met Vogeltje Heimans van der HOVE, 23 jaar oud, koopvrouw, geboren op 24-01-1817 te Slochteren, overleden op 25-03-1876 te Groningen op 59-jarige leeftijd, dochter van Heiman Mozesz. van der HOVE, koopman, en Eva Nathans KUIT.
   3.  Racheltje Salomons TROMPETTER (Rachel Abrahams), koopvrouw, geboren op 08-05-1820 te Groningen, overleden op 23-01-1849 te Oude Pekela op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-11-1840 te Groningen met Hartog Benjamin, Benjamins LEVIT (Leviet), 24 jaar oud, koopman, handelsman, geboren op 27-11-1815 te Oude Pekela, overleden op 27-02-1889 om 06.00 uur te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, in het huis, staande Wagenaarstraat, Kanton 1, no. 91. Zoon van Benjamin Abrahams LEVIT (Benjamin Leviet/Bieman) (zie 48) en Helena Calmersdr. Levi van GOOR (Helena Levi/Leentje Levij/Hendel Heimans) (zie 49).
   4.  Lea Salomons TROMPETTER, geboren op 29-10-1824 te Groningen, overleden <<16011828 te Groningen.
   5.  Levenloos dochtertje ABRAHAMS (Trompetter), geboren op 04-12-1826 te Groningen, overleden op 04-12-1826 te Groningen, 0 dagen oud.
   6.  Lea Salomons ABRAHAM (Leentje Trompetter/Lea Abrahams), ventersche, geboren op 16-01-1828 te Groningen. Gezinskaart Amsterdam geeft 01-01-1828 als datum. Overleden op 11-04-1913 om 22.30 uur te Amsterdam op 85-jarige leeftijd. Haar zonen Benjamin en Karel doen de aangifte en verklaren "wegens hunne sabbath niet te mogen teekenen".
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-11-1849 te Groningen met Hartog Benjamin, Benjamins LEVIT (Leviet), 33 jaar oud, koopman, handelsman, geboren op 27-11-1815 te Oude Pekela, overleden op 27-02-1889 om 06.00 uur te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, in het huis, staande Wagenaarstraat, Kanton 1, no. 91. Zoon van Benjamin Abrahams LEVIT (Benjamin Leviet/Bieman) (zie 48) en Helena Calmersdr. Levi van GOOR (Helena Levi/Leentje Levij/Hendel Heimans) (zie 49).
   7.  Reine Salomons ABRAHAMS (Trompetter), geboren op 11-05-1830 te Groningen, overleden op 22-08-1830 te Groningen, 103 dagen oud.
   8.  Reine Salomons TROMPETTER, geboren ca.mei1831 te Groningen, overleden op 22-08-1831 te Groningen.
   9.  Bloema Salomons ABRAHAMS (Trompetter), geboren op 13-02-1833 te Groningen, overleden op 18-02-1833 te Groningen, 5 dagen oud.
   10.  Nathan Salomons ABRAHAMS (Trompetter), koopman, kastelein, geboren op 01-10-1834 te Groningen, overleden op 18-09-1894 te Groningen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1859 te Groningen met Hendel Josephs VISSEL, 24 jaar oud, koopvrouw, geboren op 29-09-1835 te Hoogezand, overleden op 08-12-1919 te Groningen op 84-jarige leeftijd, dochter van Joseph Mozesz. VISSEL, borstelmaker, koopman, en Keetje Benjamins KOEKOEK, koopvrouw.

52    Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor), geboren 1759<>1766 te Amsterdam. Het parenteel van Elias Blindeman is samengesteld door Lydia Hoogland en wordt getoond op www.genpage.nl. Het ongevraagd overnemen of importeren en elders presenteren hiervan is a) een typisch geval van pronken met andermans veren, b) onrechtmatig (zie www.auteursrecht.nl, websites).

Als Elias in 1821 sterft, meldt de aangifte een leeftijd van 55 jaar. Dan zou je zeggen: geboren in 1766. (Bron: GAA overlijdensakte). Maar op de lijst van gealimenteerde hoogduitse joden van 1809 in Amsterdam staat dat hij dan 50 jaar is. Dat doet het geboortejaar 1759 vermoeden. (Bron: Moshe Mossel). Vooralsnog is het antwoord op de vraag wanneer hij geboren is dus nog onduidelijk! Overleden op 20-03-1821 te Amsterdam. Hij is een voorvader van MOEDERSzijde en zijn overlijden wordt aangegeven door zijn goede buur Jesajas Dresden. De nakomelingen van Jesajas zouden zich grotendeels blijvend in Amsterdam vestigen, terwijl de kinderen van Elias meer toekomst zagen in Friesland. Grappig detail daarbij is, dat meer dan 200 jaar later een nazaat van zowel Elias als een nakomeling van Jesajas elkaar toch weer zouden vinden en in Amsterdam zouden trouwen, namelijk Sem Dresden en Racheltje Levit. In de vernoeming van de kinderen van Elias Blindeman zit lichte twijfel opgesloten omtrent de juiste vader- en grootvader connectie tussen Elias en zijn voorvaderen. Vooral de naamgeving van oudste zoon Machiel zorgt voor onzekerheid.

In 1809 behoort Elias tot de gealimenteerde hoogduitse joden, genoemd onder nr. 42.13 (Bron: Moshe Mossel). In de aktes van naamsaanneming staat dat hij in 1812 op Marken 22 (later Valkenburgerstraat geheten) in Amsterdam woont.

Als Elias de geboorte van zijn dochter Judith/Grietje aangeeft staat er als bijzonderheid bij: Sagi nahor (=de blinde), de Blinde en Blinder. (Bron: Gaa). Moshe Mossel (mossel_gen@iname.com) vertelde dat Sagi-Nahor een eufemisme is voor blinde.

Waar de naam Blindeman vandaan komt is daarmee nog niet duidelijk. Juist de mogelijkheid van een diepere betekenis creëert vragen. Was hij - of was één van zijn voorvaders - werkelijk blind? Of heeft het te maken met een ander optie: de naam Sagi-Nahor wordt namelijk ook in verband gebracht met een vervloeking die tegelijkertijd een zegening inhoudt. Achter de juiste interpretatie hiervan ben ik nog niet, of het zou gezocht moeten worden in de joodse gewoonte - om het lot niet te tarten! - het tegenovergestelde te wensen. Zoiets als iemand met de beste bedoelingen 'Hals und Beinbruch' toewensen.

Een derde optie - een beknopte vertaling uit het engels - volgt hier: "Sagi-Nahor, een uitdrukking in het Aramees die letterlijk 'groot licht' betekent, is verrassend genoeg in feite een uitdrukking voor iemand die niet kan zien, een blinde dus. Echter (referend aan deze uitdrukking, maar dan uit andere bron) kan het ook betekenen: iemand die slechts eenzijdig blind is. Sagi-Nahor kan dus in meerdere betekenissen gebruikt worden: voor iemand die totaal blind is, of juist voor iemand die blind is aan één oog. Door iemand die blind is te presenteren als een 'groot licht' wil men voorkomen te hard of pijnlijk over te komen." (bron: www.jafi.org.il)

Ook las ik een vertaling van Sagi-Nahor als "Veel Licht" en "Vol van Licht", waarin verondersteld werd dat de persoon teveel (innerlijk) licht zou hebben voor deze wereld en daarom blind is. Tegelijkertijd werd de gewoonte aangehaald tijdens een gebed de ogen te sluiten om als het ware God beter te kunnen zien, anders gezegd 'het grote licht te zoeken'.

Ten slotte: Er komt in de 13e eeuw in Girona (ten noorden van Barcelona) een Rabbi Yithchak Sagi Nahor voor (Posquiers, 1160-1234), die blind werd geboren. Hij had vele briljante studenten en men noemde hem ook wel "Yossi Sagi-Nahor", wat vertaald werd als "Rabbi Yossi, vol van licht"; aan zijn woorden hoefde niemand te twijfelen. Yithchak, zoon van Abraham van Posquires (Ravad III), was de meest vooraanstaande Kabbalist van de Provence en Spanje en schreef het eerste commentaar op Sefer Yetsirah. Door zijn tijdgenoten werd hij de "Vader van de Kabbalah genoemd". (bron: Roel Blindeman).

Of iedereen met de vernederlandste naam Blindeman deze zeer geziene Rabbi tot z'n voorouders mag rekenen of dat één van de andere opties aan de naam ten grondslag ligt staat nog te bezien. Zoon van Chaim Wolf SAGI-NAHOR (Hijman/Chaim ben Wolf Sagi-Nahor) (zie 104) en Vrouw van HIJMAN WOLF SG"N (zie 105).
Gehuwd 1791 te Amsterdam met
53    Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks), koopvrouw, geboren voor 1776 te Amsterdam ? Overleden > 09051830 te Amsterdam ? Dochter van Jacob IZAAKS (zie 106). Napoleon, die het in deze periode in Nederland voor het zeggen heeft, bedacht dat iedereen een achternaam moest laten vastleggen. Op 28 januari 1812 verklaart Elias officieel de naam Blindeman te voeren. Het gezin woont dan op Marken 22.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doodgeboren kindje BLINDEMAN, geboren 1790 te Amsterdam, overleden 1790 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Zijn of haar vader staat hier vermeld als Eli' Hijman SG"N[=Sagi-Nahor].
   2.  Kaatje Eliasdr. BLINDEMAN (Klaartje), dienstbaar, geboren ca. 1791 te Amsterdam, overleden te Leeuwarden ? Harlingen ? Woont bij de geboorte van haar dochter op 02-02-1814 op de Marken, op Steenwerf 2. Getuigen bij die gelegenheid waren haar huisgenoten Levie Wolf (22 jaar) en Mozes Jasajas Root (24 jaar).
   3.  Machiel Eliasz. BLINDEMAN (Michael) (zie 26).
   4.  Jacob Eliasz. BLINDEMAN, geboren ca. 1803 te Amsterdam, overleden op 05-07-1812 te Amsterdam. Gegevens betreffende Jacob kreeg ik via Moshe Mossel, mossel_gen@iname.com.
   5.  Judith/Grietje, Eliasdr. BLINDEMAN, geboren 1806 te Amsterdam, overleden te Leeuwarden ?
Gehuwd op 31-01-1827 te Amsterdam met Mozes Zadock de WIT (Zadok/Sadok).
   6.  Izaäk Eliasz. BLINDEMAN (Itzik), geboren op 18-07-1809 te Amsterdam. Vader staat hier vermeld als Eli Blinder (de Blinde).
   7.  Boele/Beletje, Eliasdr. BLINDEMAN, geboren op 28-03-1811 te Amsterdam. Ouders staan hier vermeld als "de Blinde de Heiman (Chajjiem) en Rachel dochter van Izaäk (Jitschak)".
   8.  Kindje van Elias BLINDEMAN, overleden 1800 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Gegevens via Moshe Mossel.
   9.  Kindje van Elias BLINDEMAN, overleden 1805 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Gegevens via Moshe Mossel.
   10.  Kindje van Elias BLINDEMAN, overleden 1810 te Amsterdam, begraven te Zeeburg. Gegevens via Moshe Mossel.

54    Mozes Wolf SPEELMAN (Mozes Wolf), geboren ca. 1776, overleden op 23-02-1813 om 01.00 uur te Antwerpen. De aangifte van zijn overlijden werd pas 1,5 maand later gedaan, namelijk op 08-04-1813. Hij was gestorven in de Citadel van Antwerpen, een stervormig verdedigings bolwerk bij Antwerpen aan de Schelde (zie afbeelding in map Algemeen).

Zou Mozes betrokken geweest zijn bij de verjaging van de Franse troepen uit de Nederlanden, nadat Napoleon werd verslagen tijdens de Volkerenslag bij Leipzig ? In Holland trokken toen namelijk de geallieerde troepen op en de Fransen werden zodoende gedwongen zich terug te trekken.

Mozes zou als als soldaat of als Speelman bij de troepenbewegingen betrokken geweest kunnen zijn.
Zoon van Wolf SPEELMAN (zie 108).
Gehuwd ca. 1803 te Leeuwarden ? Echtgenote is
55    Zwaantje Salomons TURKSMA (Schoontje Turksma, Zwaantje Friksma, Swaantje), koopvrouw, geboren op 10-07-1784 te Leeuwarden, overleden op 11-01-1872 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden. Na het overlijden van haar eerste man Mozes Wolf, hertrouwde zij hoogstwaarschijnlijk met Izaak de Groot. In het Bevolkingsregister van Leeuwarden staat vermeld dat zij met hem in Wijk I woonde, in de Groote Kerkstraat nr. 106.

Als 'inwoners' hebben zij dan : Marcus Aron Turksma (geb. 1843 in Leeuwarden), Roosie Mozes Speelman (ge. 1813 Leeuwarden) Zwaantje Izaak de Haan geboren in 1844 te Amsterdam en vertrokken naar Hollum - Ameland - in 1850. Dochter van Salomon Nathans TURKSMA (Samuel/Zamwil) (zie 110) en Johanna Izaaks ROSENDAL (Izaks/Izaas/Yzaks) (zie 111).
Gehuwd (1) ca. 1803 te Leeuwarden ? Echtgenoot is Mozes Wolf SPEELMAN (Mozes Wolf) (zie 54).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 08-09-1816 te Leeuwarden met Izaak Meijer de GROOT, koopman, geboren ca. 1780 te Hindeloopen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Judikje Mozesdr. WOLF (Jaaike), koopvrouw, geboren ca. 1803 te Leeuwarden, overleden op 01-07-1860 te Leeuwarden. Judikje trouwt in Leeuwarden op 06-07-1834 Akte 16. Is zij de Judikje SPEELMAN die op 01-07-1860 sterft in Leeuwarden ? Zij is dan 57 jaar en nog gehuwd.
Gehuwd op 06-07-1834 te Leeuwarden met Aron Marcusz. TURKSMA, 32 jaar oud, koopman, geboren op 01-01-1802 te Leeuwarden, zoon van Marcus Salomons TURKSMA en Hester Heimans de JONG.
   2.  Johanna Mozesdr. WOLF (Henna), geboren ca. 1804 te Leeuwarden, overleden op 29-09-1889 te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden. Grafschriftnr. 467.
Gehuwd op 01-05-1825 te Leeuwarden met Machiel Noach de VRIES, koopman, geboren ca. 1800 te Amsterdam, overleden op 11-04-1854 te Leeuwarden. Woonde Wijk K Nieuwebure 229 te Leeuwarden.
   3.  Feikje Mozesdr. WOLF (Foekje Mozes Speelman, Fytje Mozes Wolf, Feitje Mozes Speelman/Feila) (zie 27).
   4.  Dina Mozesdr. WOLF (Dina Speelman), geboren op 10-08-1810 te Leeuwarden.
Gehuwd met Isaac Philippus de HAAN, Koopman, geboren op 31-12-1813 te Haarlem. RAL jdb: Op zeker moment woonachtog in Harlingen wijk D Nieuwstraat 147. Zij kregen echter ook twee kinderen in Amsterdam.
   5.  Roosje Mozesdr. WOLF (Reizche, Roosje Speelman), geboren ca. 1813 te Leeuwarden. In de index op grafschriften staat vermeld dat zij geboren zou zijn rond 1815. Overleden op 25-12-1887 te Leeuwarden. Bij haar overlijden staat vermeld "ook wel genoemd Speelman". Zij is dan weduwe. Begraven te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 04-05-1851 te Leeuwarden met Abraham FRANSMAN, geboren te Leeuwarden ? Overleden te Leeuwarden ?
Gehuwd (2) op 07-09-1851 te Leeuwarden ? Echtgenoot is Elias Abrahams FRANSMAN (Eliahu), overleden > 25121887 te Leeuwarden ?

56    Heiman Heimans Hartog, Philipsz. van HASSELT (Heiman Heimans), vleeschhouwer/koopman, geboren ca. 1790 te Hasselt (Ov), overleden op 24-06-1830 te Boertange (Gem. Vlagtwedde). In 1822 wonende te Ten Post (Gem. Ten Boer). Zoon van Philip Filippus Heimans van HASSELT (zie 112) en Betje Machiels (zie 113).
Gehuwd op 01-03-1812 te Haren met
57    Sara Hartogs (Saartje) van STEDUM (Betje van Stedam), z.b. Geboren ca. 1789 te Ten Post (Gem. Ten Boer) ? Overleden op 03-12-1829 te Boertange (Gem. Vlagtwedde). Voor eventueel voorgeslacht: zie klad. Dochter van Hartog Mozesz. van STEDUM (zie 114) en Rebekka Assers de JONG (zie 115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinderientje Heimans van HASSELT, geboren op 28-01-1818 te Ten Boer, overleden op 19-04-1911 te Assen (Dr.) op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-05-1838 te Assen met Samuel Meijers van ZUIDEN, 27 jaar oud, geboren op 01-03-1811 te Hoogeveen (Dr.), overleden < 19041911 te Assen ? Zoon van Meijer Marcus van ZUIDEN (Meijer Godschalk) en Vrougjen GOMPERS.
   2.  Hartog Heimans van HASSELT (van Hasfelt) (zie 28).
   3.  Bartha Heimans van HASSELT, geboren op 26-05-1826 te Den Boer, overleden op 13-02-1897 te Beilen (Dr.) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-06-1847 te Beilen (Dr.). Voogd van de bruid: Joseph Meijer, toeziend voogd: Lazarus Odewald. Echtgenoot is Heiman Mozes DENNEBOOM, 29 jaar oud, geboren op 06-10-1817 te Beilen (Dr.), overleden > 13021897 te Beilen (Dr.) ? Zoon van N.N. en Rada Israëls DENNEBOOM.

58    Mozes Hartogs BAMBERGER, vleeschhouwer, geboren op 29-09-1798 te Loppersum, overleden op 20-07-1879 te Sappeldam op 80-jarige leeftijd, zoon van Hartog Mozes BAMBERGER (zie 116) en Judikje Benjamins VELLEMAN (zie 117).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1825 te Loppersum met de 22-jarige
59    Hindrikje Meijers COHEN (Henderkje), z.b. Geboren op 01-06-1802 te Winschoten, overleden op 15-01-1880 te Loppersum op 77-jarige leeftijd, dochter van Meijer Jozefs COHEN (zie 118) en Sara Izaks ENGERS (Sara Isaacs) (zie 119).
Uit dit huwelijk:
   1.  Judikje Mozesdr. BAMBERGER (Juudje) (zie 29).
   2.  Hartog Mozesz. BAMBERGER, geboren ca. 1829 te Loppersum.
Gehuwd op 19-01-1850 te Loppersum met Betje Izaacs HAAG, geboren te Amsterdam, dochter van Izaac Abraham HAAG en NN BLOK.

60    Hessel Joosts JOOSTEN (Levie Hirsch Levie/Hershel Joosten), vleeschhouwer, geboren ca. 1759 te Appingedam ? Overleden op 23-04-1811 te Appingedam, "Nalatende 2 kinderen" staat in de huwelijksbijlagen van zijn zoon in 1826. Hessel was: Levi; board member. (bron: http://shum.huji.ac.il), zoon van Joost Hessels (Jozli) (zie 120) en Roosje ISAAKS (zie 121).
Gehuwd met
61    Maria Izaäks LEVIE (Marijke Isaaks), geboren te Appingedam ? Overleden op 14-04-1804 te Appingedam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Izak Hessels JOOSTEN (Itzchok Arie) (zie 30).
   2.  Joost Hessels JOOSTEN, geboren te Appingedam, overleden op 28-10-1872 te Groningen, begraven te Groningen, plaatsnr. 120525, op de Joodse begraafplaats aan de Moesstraat te Groningen.

62    Mozes Salomons SLAP, onderwijzer/koopman, geboren < 1785, overleden < 05031820 te Veendam.
Gehuwd < 1799 te Veendam ? Echtgenote is
63    Hinderika Hartogs ELKAN (Hendel/Henderiken/Henderina/Hinderkien), z.b. Geboren 1767 te Veendam, overleden op 14-02-1847 te Groningen. Woonde in 1820 te Leek. Dochter van Hartog ELKAN (zie 126) en Duifke/Rebecca Salomons JOSEPH (zie 127).
Gehuwd (1) < 1799 te Veendam ? Echtgenoot is Mozes Salomons SLAP (zie 62).
Gehuwd (2) op 17-09-1809 te Veendam met Victor Abrahams Philippus van der REIS (ook: Philippus, Awigdor), geboren < 1794.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Mozesdr. SLAP (zie 31).
   2.  Frouke Mozesdr. SLAP, dienstmeid, geboren ca. 1802, overleden op 05-03-1820 te Veendam. Zij stierf op een zondag. Bij leven wonende te Leek.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Samuel Victors van der REIS, geboren op 12-08-1800, overleden op 13-03-1888 te Leek op 87-jarige leeftijd, begraven te Leek, plaatsnr. 200206, op de Joodse begraafplaats te Leek.
   4.  Elkan Philippusz. van der REIS, geboren te Leek.
Gehuwd te Middelstum met Rebecca Josephs van HAREN, geboren te Middelstum, dochter van Joseph van HAREN en Leentje Izaks SMIT.
   5.  Abraham Victors van der REIS, borstelmaker, overleden op 28-12-1871 te Leek. Staat alszodanig op de grafsteen. Overlijdensakte vermeld echter 29 december. Begraven te Leek, plaatsnr. 200210, op de Joodse begraafplaats in Leek.
Gehuwd met Duifje Jakobs ELKAN, borstelmaker.

Generatie VII

 
64    Kalman Samuel DREZEN/DANZIGER (Salomon Samuels/Kalman ben Samuel), geboren 1744 te Amsterdam, overleden 1808<>1825 te Amsterdam. Ergens in 1809 komt hij nog voor en op 15 september 1824 was hij al overleden. Het Joodse volk heeft zich ooit vanuit Palestina over de wereld verspreid. Er waren er die via de route Spanje of Portugal in Nederland terecht kwamen. Zij worden de Sefardische Joden genoemd en dragen namen die herinneren aan die trektocht: Cordez, Vaz Diaz, etc.

Ashkenazische joden kozen voor een andere route en trokken vanuit Palestina via landen als Rusland, Hongarije en Duitsland naar o.a. Nederland. Ook zij namen hun naam mee, vaak gekozen op basis van waar men vandaan kwam. Verhuisde je naar een andere plaats, veranderde ook de naam. Deze familie is een goed voorbeeld van deze geografisch gekozen namen. Kalmans vader noemde zich nog DANZIGER (nu Gdansk in Polen). Hij zal daarna in DRESDEN beland zijn, waarna zijn nazaten zich met die naam tooiden. Deze naam "versteende" toen in de Napoleontische tijd de mensen verplicht werden een vaste achternaam te kiezen. In Amsterdam kom je ook vormen tegen die aan de naam verwant zijn, of zouden kunnen zijn, zoals Dresoi, Dressou, Dressouwer, Dreese en Drezen.

De naam Salomon tref je in vele vormen aan, zoals b.v. Zalman en Zalsman. Mijn veronderstelling is dat je de namen Calman, Kalman, Kalmen en Kalmer daar ook bij kunt voegen. In het Russisch spreekt men de C uit als een S, terwijl die bij ons aan het begin van een woord wordt uitgesproken als een K. Dus Calman zou in Oost-Europa als Salman (Salomon) worden uitgesproken, maar hier als Kalman. Vandaar.

Eenmaal hier aangekomen was het in de 17e, 18e en 19e eeuw gebruikelijk om de Hebreeuwse en Jiddische namen een Nederlandse draai te geven. Zo werd Henoch Hendrik, Ezechiël en Jechiel werden Michiel, Aron werd Arend, Chaim werd Hijman, etc.

Kalman Drezen/Dantziger is in 1797 aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter Judith, waar hij als bruidsschat fl. 200,-- doneert. In 1809 komt hij voor in de lijst onder 43.33: Calman Samuel = Kalman ben Samuel Dresen, 68 jaar. Dergelijke 'schrijffoutjes' in leeftijd kwamen met grote regelmaat voor. Kalman deed in oude kleding en heeft dan de volgende kleinkinderen: 1 kleinzoon van 10 jaar en 3 kleindochters van resp. 13, 10 en 10 jaar oud. (bron:shum.huji.ac.il)

Bij het huwelijk van zijn kleinzoon Jesajas staat dat zowel hij als zijn vrouw voor 15-09-1824 zijn overleden. Zoon van Salomon/Samuel Abraham DANZIGER (Samuel ben Abraham) (zie 128) en Judith/Jetta LEVIE/LEIB (Jetta bat Judaleib) (zie 129).
Gehuwd voor de kerk (1) 1763 te Amsterdam (getuige(n): voor de bruidegom zijn moeder Judith en voor de bruidegom haar vader Juda.). Verloofden zich in 1762 Tnaim rishonim in akte 5522/82 op 3 Ijar 5522. "Dreza" wordt dan begeleid door haar vader en heeft als getuige Naaleh khr"r Wolf ben k"h Yechiel Fischel Hamburger. Voor Kalman getuigd Itsak ben Abraham Boas, zijn zwager. Echtgenote is Theresia/Drezi JUDA/LEIB (Dreza) (zie 65).
Gehuwd (2) op 20-05-1798 te Amsterdam. De bruid is weduwe van Joseph Aron. Echtgenote is Jannetje Barend LEVIE, geboren te Den Haag, overleden op 13-03-1806 te Amsterdam, op de begraafplats van Zeeburg, met als vermelding: vrouw van Kalman Samuel Drezen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Samuel Kalmans DREZEN (Shemo'el/Samuel ben Kalman) (zie 32).
   2.  Feijtje Kalman DREZEN, geboren 1765 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk 1785 te Amsterdam (getuige(n): voor de bruidegom zijn vader Isaac Jacob, voor de bruid haal vader Kalman.) met Jacob Isaac, geboren 1759 te Amsterdam.
   3.  Hanna Kalman DREZEN (Naatje), geboren 1772 te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk 1794 te Amsterdam (getuige(n): voor de bruidegom zijn vader Salomon, voor de bruid haar vader Kalman). Van de vader van Hanna krijgen ze fl.100,-- als bruidsschat mee. Echtgenoot is Mozes Salomon GLOGE (LATER SALOMONS) (Moshe ben Shlomo), geboren 1763 te Amsterdam, overleden 1822 te Amsterdam. Bij akte van naamsaanneming van 13 december 1812 neemt hij de achternaam SALOMONS aan. Hij woont dan op het Weesperveld 54, met 2 zoons en een dochter. Zoon van Hijman/Chaim Perl/Berl GLOGE (Chaim ben Ber Gloge Leitsan) en Rachel Israel.
   4.  Judith Kalman DREESE (Jetche), geboren 1775 te Amsterdam, overleden op 03-03-1843 te Amsterdam, op de Joodse begraafplaats van Muiderberg: Judic/Jetche Salomon Dreese, vrouw van Abraham Salomons Gogol (Kogel?).
Gehuwd voor de kerk 1797 te Amsterdam (getuige(n): voor de bruidegom zijn vader Salomon Michiel, voor de bruid haar vader Kalman Samuel.). Tnaim acharonim in akte 5558/18 op 12 Teveth 5558. De broers van de bruidegom die aanwezig waren: Moshe en Joseph. Moshe staat vermeld men als "hak' Moshe shamash vene'eman dikehila hana"l (bewaarder en vertrouwensman van deze gemeenschap). Echtgenoot is Abraham Salomon/Zekli Salomons KOGEL (Abraham ben Zekli), geboren 1773 te Amsterdam, overleden 1834 te Amsterdam, op de begraafplaats van Muiderberg op 9 Shevat 1834 als Abraham Zekle Salomons. Akte van naamsaanneming op 9 januari 1812 vermeld, als hij woont op de Hoogstraat 3 in Amsterdam en de achternaam SALOMONS aanneemt.
65    Theresia/Drezi JUDA/LEIB (Dreza), geboren 1741 te Amsterdam, overleden <<20051798 te Amsterdam, dochter van Juda Levie/Nechemya (Judaleib ben khr"r Nechemya) (zie 130).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 64).
 
66    Abraham Alexander/Jesaya REGENSBURG (Abraham ben mhor" Jesaya), geboren 1733 te Amsterdam, overleden op 08-07-1790 te Amsterdam. Maar volgens de huwelijksgegevens van zijn kinderen zou hij al voor 1785 zijn overleden! hij werd begraven op de Joodse begraafplaats van Muiderberg.
Gehuwd voor de kerk 1756 te Amsterdam. Getuige voor de bruidegom is Daniel Ruben en voor de bruid is dat Anna David. De vader van de bruid - Meyer ben mhor"r Abraham - schenkt fl. 100,- als bruidsschat. Echtgenote is
67    Rebekka/Bessie/Pes MEYER, geboren 1736 te Amsterdam, overleden op 21-03-1811 te Amsterdam, op de Joodse begraafplaats van Zeeburg. Dochter van Meyer Abraham (zie 134) en Anna/Channa David COHEN (zie 135).
Uit dit huwelijk:
   1.  Beletje/Mietje Abrahams REGENSBURG (zie 33).

72    Abraham Barends GOUDSMIT, ossendrijver, geboren 1760 te Amsterdam, overleden op 11-02-1834 om 19.00 uur te Amsterdam, wonende op de Marken no. 80, kanton 1 te Amsterdam.
Gehuwd met
73    Sara Emanuels GOBETS (Saartje), geboren < 1776 te Amsterdam ? Overleden >>11021834 te Amsterdam ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Abrahams GOUDSMIT (zie 36).

74    Emanuel Hartogs WATERMAN, groenteverkoper, overleden > 06091815 te Amsterdam.
Gehuwd < 1792 te Amsterdam met
75    Mietje POLAK, overleden > 06091815 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mietje Emanuels WATERMAN (zie 37).

76    Hartog Levie KNOOP, overleden op 14-03-1806 te Hoorn. Volgens een Extract uit "Het Register binnen de stad Hoorn", blijkt dat Hartog Levie "op den 14e maart 1806 op de Westerpoortsdijk, even buiten de stad, dood is gevonden." Het Extract was getekend op 21 september 1818.
Gehuwd voor de kerk (1) << 1783 te Amsterdam ? Echtgenote is Vogeltje GOUDSMIT, overleden < 08111879 te Amsterdam ? Zelfde als 252 ??
Gehuwd voor de kerk (2) << 1784 te Amsterdam ? Echtgenote is Engeltje Jesajas (zie 77).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Barend Hartog, Hartogs Hartogsz. KNOOP (zie 38).
77    Engeltje Jesajas, geboren ca. 1754 te Amsterdam ? Overleden te Amsterdam, begraven op 08-01-1790 te Zeeburg (Amsterdam).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder 76).
 
78    Moses Eliazer PEUL, overleden < 16121818 te Amsterdam ?
Gehuwd voor de kerk te Amsterdam ? Echtgenote is
79    Judic ELIASERI, overleden te Amsterdam, begraven op 10-01-1800 te Zeeburg (Amsterdam).
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Mosesdr. PEUL (Peel) (zie 39).

80    Eliaser Salomons BAS (El'azar Zalman), geboren 1737 te Amsterdam, overleden 1784 te Amsterdam, begraven te Amsterdam - Zeeburg. On 14 Adar 5544 - El'azar Salomon Bas. Zoon van Salomon Eliaser BAS (Zalman El'azar) (zie 160).
Gehuwd 1760 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Salomon Eliaser (z'n vader, voor de bruid: Rachel Nathan (haar moeder).) met
81    Judith Isaacs SHOCHET, geboren 1736 te Amsterdam, overleden 1773 te Amsterdam, begraven te Amsterdam - Zeeburg. On 9 Shevat 5533, dochter van Isaac Michiel SHOCHET (Itsak Shochet) (zie 162) en Rachel Nathan (Nissan Cohen) (zie 163).
Uit dit huwelijk:
   1.  Isaac Eleasers BAS (Itsak benEl'azar) (zie 40).

82    Simon Eliaser GEDALYA (Simon Leizer/hak'Moshe Simon), geboren te Nieuwkerk, overleden te Amsterdam ? Als z'n dochter Rebecca trouwt staat er hak'Moshe Simon van Amsterdam.
Gehuwd 1755 te Nieuwkerk ? Nijkerk ? Echtgenote is
83    Judith LEVIE (Gitche bat Leib), geboren te Nieuwkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliaser Simons NIJKERK, geboren 1755 te Nieuwkerk. Trouwt in 1788 te Amsterdam dtb 757/74 met de dochter van Simon Mozes de Pool.
   2.  Rebekka Simons GEDALYA (Rivka) (zie 41).

88    Levie Aron AANDAGT, geboren < 1755 te Duitsland ? Overleden < 30011833 te Wurzburg ? In de huwelijksbijlagen, als zijn zoon voor de tweede keer trouwt, staat dat z'n ouders waarschijnlijk al in Duitsland zijn overleden maar dat het zoeken naar doodsactes vruchtelooos is gebleken. Wat z'n grootouders betreft meldt hij dat zij "reeds vele jaren gestorven zijn".
Gehuwd < 1770 te Duitsland ? Echtgenote is
89    Hanna WOLF, geboren < 1755 te Duitsland ? Overleden < 30011833 te Wurzburg ? Als haar zoon voor der tweede keer trouwt, staat er in de huwelijksbijlagen dat zowel zijn moeder, als zijn grootouders waarschijnlijk zijn overleden. Uit dit huwelijk:
   1.  Aron Levies AANDAGT (Hartog Levy Aron) (zie 44).

90    Hartog de GROEN. Hartog geeft zijn achternaam aan op 13 januari 1812 en woont dan in de Batavierstraat 86.
Kinderen:
   1.  Hanna Hartogs (Naatje) de GROEN (Hanna Hartog Hartog/Groen) (zie 45).
   2.  Vrouwtje Hartogs de GROEN, geboren ca. 1784.
   3.  Schoontje Hartogs de GROEN, geboren ca. 1788.
   4.  Mozes Hartogs de GROEN, geboren ca. 1788.
   5.  Gerrit Hartogs de GROEN, geboren ca. 1789.
   6.  Levie Hartogs de GROEN, geboren ca. 1793.
   7.  Lena Hartogs de GROEN, geboren ca. 1794.
   8.  Hijman Hartogs de GROEN, geboren ca. 1800.

92    Marcus Salomons WORMS (Meyer benZalman Wermz), geboren 1727 te Amsterdam, overleden 1784 te Amsterdam, begraven 1784 te Amsterdam - Zeeburg. On 27 Nissan 5544 - Meyer Salomon Wermz. Zoon van Salomon Hartog WERMZ (Zalman Hartog Wermz) (zie 184) en Clara Meyers COHEN [KATS] (Gelle Meyer Cohen/Gelle batMeyer Kats/ Gelle bat pum Meyer hakohen) (zie 185).
Gehuwd 1756 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Clara Salomon, voor de bruid: Rachel Aron). Tnaim acharonim in act 5516/68 on 11 Sivan 5516. DTB Amsterdam 734/461 met
93    Bele Salomons COHEN (Beile bat Shlomo Kats), geboren 1733 te Amsterdam, overleden op 22-12-1800 te Amsterdam, begraven 1800 te Amsterdam - Zeeburg, "weduwe van Meyer Salomon Wermz.", dochter van Salomon COHEN (Shlomo Cohen) (zie 186) en Rachel Arons LEVIE (Reichele bat Aron halevi) (zie 187).
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Marcusz. WURMS (Zalman benMeijer Wermz) (zie 46).
   2.  Aaltje Marcusdr. WORMS (Aaltje Marcus Wermz), geboren 1770 te Amsterdam.
Gehuwd 1800 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruid: Bele Salomon) met Koppel Hendrik HARINGKUIT (Koppel Henoch), geboren 1760 te Amsterdam.
   3.  Hirsch Marcusz. WURMS, geboren te Amsterdam ?

94    Benjamin Samuels WOLF (Wolf benZalman), geboren 1731 te Amsterdam.
Gehuwd 1763 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Samuel Benedictus, voor de bruid Eliaser Hartog) met
95    Sara ZELIGMANSDR. (Sera bat Zeligman), geboren 1737 te Koblenz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Benjamins WOLF (Sara de Wolf) (zie 47).

96    Abraham Hartogs LEVIT (Leviet), koopman, geboren ca. 1733 te Oude Pekela ? Overleden op 29-03-1807 te Oude Pekela. In 1683 vestigden de eerste joden zich in de Pekela's. Het ging hier om een tabakshandelaar en zijn zonen. Het besluit uit 1710 van Gedeputeerde Staten van Groningen om alle joden uit de provincie te verbannen is door de Pekela's niet uitgevoerd. De begraafplaats aan de Haanswijk, een van de oudste in de provincie Groningen, werd in 1693 aangekocht en was ook bij de bevolking van de stad Groningen in gebruik. De meeste joodse inwoners van Oude Pekela waren in de 18e eeuw werkzaam als slager, leerlooier of handelaar in manufacturen. (Bron: www.jhm.nl)

Het merendeel van hen was afkomstig uit het nabijgelegen Oostfriesland en Polen. In 1805 telden de beide dorpen (Oude- en Nieuwe Pekela) 248 joodse inwoners, waarvan het leeuwendeel in Oude Pekela rond de buurt "De Kamers" woonde. De belangrijkste bron van bestaan vormde voor hen de handel in vee, vlees, textiel en ongeregelde goederen. Verder waren er veel joodse slagers in beide dorpen werkzaam. Namen als "Van Huiden" en "Velleman" herinneren aan deze beroepen. De joodse gemeenschap telde in de tweede helft van de 18e eeuw veel armen. (Bron: www.martinistad.net). Zoon van Hartog Abrahams LEVIT (Naphtalie/van Biema) (zie 192) en Sara Hindriksd. (zie 193).
Gehuwd met
97    Eddeltje Heimans, geboren ca. 1727 te Oude Pekela ? Overleden op 22-01-1826 te Emden, dochter van Heiman (zie 194) en Abigail JACOBS (zie 195).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Abrahams LEVIT (Leviet), geboren op 12-01-1772 te Oude Pekela, overleden op 06-05-1855 te Oude Pekela op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Izak Heimans SCHAAP (Isac), koopman, geboren op 14-03-1761, overleden op 24-03-1820 te Oude Pekela op 59-jarige leeftijd.
   2.  Benjamin Abrahams LEVIT (Benjamin Leviet/Bieman) (zie 48).

98    Calmer van GOOR, koopman.
Gehuwd te Goor (Ov.) ? Echtgenote is
99    Elsje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Calmersdr. Levi van GOOR (Helena Levi/Leentje Levij/Hendel Heimans) (zie 49).

100    Nathan TROMPETTER, overleden <<26111837.
Gehuwd met
101    Reina MOZESDR. Geboren ca. 1764 te Amsterdam, overleden op 26-11-1837 te Groningen, dochter van Mozes N.N. (zie 202) en Sara N.N. (zie 203), http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Nathans TROMPETTER (Salomon Nachem) (zie 50).

104    Chaim Wolf SAGI-NAHOR (Hijman/Chaim ben Wolf Sagi-Nahor), kleermaker, geboren ca. 1739. In de joodse database in Leeuwarden staat hij vermeld als Hijman Levy Blindeman. In 1809 komt Chaim voor op de lijst van gealimenteerd Hoogduitse joden, onder nummer 19.03 onder de naam Hijman Wolff. Hij is dan 70 jaar. Zoon van Wolf SAGI-NAHOR (zie 208).
Gehuwd met
105    Vrouw van HIJMAN WOLF SG"N, overleden op 15-06-1808 te Amsterdam, begraven te Zeeburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elias Hijman/Chajjiem BLINDEMAN (Eli Blinder/de Blinde, Elias Hijman Levie, Eli'ben Chaim Sagi-Nahor) (zie 52).

106    Jacob IZAAKS.
Kind:
   1.  Rachel Betje IZAAKS (Rachel Jitschak/Rachel Izaaks) (zie 53).

108    Wolf SPEELMAN.
Kind:
   1.  Mozes Wolf SPEELMAN (Mozes Wolf) (zie 54).

110    Salomon Nathans TURKSMA (Samuel/Zamwil), geboren ca. 1740 te Lemmer, overleden op 19-02-1820 te Leeuwarden, zoon van Nathan Salomons TURKSMA (zie 220) en Zwaantje MEIJERSDR. (zie 221).
Gehuwd ca. 1770 te Leeuwarden ? Echtgenote is
111    Johanna Izaaks ROSENDAL (Izaks/Izaas/Yzaks), geboren 1752 te Frankfurt am Main (Dld.), overleden op 25-09-1839 te Leeuwarden, dochter van Izaak Isaacs MARCUS (zie 222) en Aaltje MANUELSDR. (zie 223).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes Salomons TURKSMA, geboren 1769<>1773 te Leeuwarden, overleden op 19-07-1846 te Leeuwarden. Trouwde Johanna (Jent) de Vries, dochter van Philip de Vries en Feitje Meppel. Johanna werd geboren in 1787 en stierf op 17-12-1829.

Kinderen in 1811: Levi, Johanna en Aaltje.

Gehuwd op 05-11-1802 te Leeuwarden met Johanna Philipusdr. de VRIES (Jent de Klein), geboren ca. 1787 te Leeuwarden, overleden op 17-12-1829, dochter van Philippus Abrahams de VRIES/KLEIN en Feikje Salomons MEPPEL (Feitje).
   2.  Marcus Salomons TURKSMA, geboren ca. 1780 te Leeuwarden ? In 1811 woonachtig te Lemmer.
Gehuwd met Hester Heimans de JONG.
   3.  Claes Salomons TURKSMA, colporteur, geboren 1782.
   4.  Isaak Salomons TURKSMA, geboren ca. 1784 te Leeuwarden.
   5.  Zwaantje Salomons TURKSMA (Schoontje Turksma, Zwaantje Friksma, Swaantje) (zie 55).
   6.  Nathan Salomons TURKSMA, geboren ca. 1785 te Leeuwarden.
   7.  Levi Salomons TURKSMA, geboren ca. 1786 te Leeuwarden, overleden << 1795.
   8.  Aaltje Salomons TURKSMA, geboren ca. 1789 te Leeuwarden.
Gehuwd op 10-09-1815 te Leeuwarden met Marcus Meijer de GROOT.
   9.  David Salomons TURKSMA, geboren ca. 1791 te Leeuwarden.
   10.  Levi Salomons TURKSMA, geboren ca. 1794 te Leeuwarden.

112    Philip Filippus Heimans van HASSELT, geboren ca. 1752 te Hasselt, overleden op 14-04-1817 te Hasselt, zoon van Heiman van HASSELT (zie 224) en Hanna (zie 225).
Gehuwd met
113    Betje Machiels, geboren te Hasselt ? Overleden op 03-03-1819 te Hasselt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heiman Heimans Hartog, Philipsz. van HASSELT (Heiman Heimans) (zie 56).

114    Hartog Mozesz. van STEDUM, geboren op 12-08-1746 te Bamberg (Dld.), overleden op 21-10-1840 te Rolde op 94-jarige leeftijd, zoon van Mozes van STEDUM (zie 228) en Geertje Meijers (zie 229).
Gehuwd met
115    Rebekka Assers de JONG, geboren 1754 te Termunten, overleden op 06-07-1826 te Warffum, dochter van Asser Abrahams COHEN (zie 230) en Sara FILIPSDR. (zie 231), http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Hartogs (Saartje) van STEDUM (Betje van Stedam) (zie 57).
   2.  Betje Hartogs van STEDUM, geboren op 10-09-1806 te Appingedam, overleden op 13-02-1847 te Assen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd te Appingedam ? Assen ? Echtgenoot is Lezer Mozesz. LEZER.

116    Hartog Mozes BAMBERGER, geboren 1759 te Bamberg, Beieren (Dld.), overleden op 04-05-1827 te Loppersum.
Gehuwd met
117    Judikje Benjamins VELLEMAN, geboren 1759 te Groningen, overleden op 15-05-1828 te Loppersum, dochter van Benjamin Mozes VELLEMAN (zie 234) en Lea (zie 235).
Uit dit huwelijk:
   1.  Mozes Hartogs BAMBERGER (zie 58).

118    Meijer Jozefs COHEN, geboren 1763 te Winschoten, overleden op 11-11-1844 te Winschoten, zoon van Jozef COHEN (zie 236) en Hendrikje WORMS (zie 237).
Gehuwd met
119    Sara Izaks ENGERS (Sara Isaacs), geboren 1761 te Winschoten, overleden op 29-11-1853 te Winschoten, dochter van Izak ENGERS (zie 238) en Frouwkje SALOMONSDR. (zie 239).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hindrikje Meijers COHEN (Henderkje) (zie 59).

120    Joost Hessels (Jozli), geboren ca. 1722, overleden 1791. Zijn kinderen noemen zich "Joosten" en "Leenen". Zoon van Hessel Michiels (zie 240) en Hester Lazarus (zie 241).
Gehuwd met
121    Roosje ISAAKS, geboren 1721, overleden 1808.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel Joosts JOOSTEN (Levie Hirsch Levie/Hershel Joosten) (zie 60).

126    Hartog ELKAN.
Gehuwd met
127    Duifke/Rebecca Salomons JOSEPH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hinderika Hartogs ELKAN (Hendel/Henderiken/Henderina/Hinderkien) (zie 63).

Generatie VIII

 
128    Salomon/Samuel Abraham DANZIGER (Samuel ben Abraham), geboren < 1718, overleden < 1763 te Amsterdam.
Gehuwd ca. 1733 met
129    Judith/Jetta LEVIE/LEIB (Jetta bat Judaleib), geboren < 1718.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje/Edil Salomon/Samuel, geboren 1733 te Amsterdam, overleden op 08-03-1797 te Amsterdam, vond plaats op de begraafplaats van Zeeburg.
Gehuwd voor de kerk 1753 te Amsterdam (getuige(n): voor de bruidegom zijn moeder Anna, voor de bruid haar vader Salomon). Tnaim acharonim in akte 5514/12 op 14 Marchesvan 5514. Echtgenoot is Isaac Abrahams BOAS (Itsak ben Abraham), geboren 1733 te Amsterdam, overleden ..-02-1783 te Amsterdam, zoon van Abraham BOAS en Anna Benjamin.
   2.  Kalman Samuel DREZEN/DANZIGER (Salomon Samuels/Kalman ben Samuel) (zie 64).

130    Juda Levie/Nechemya (Judaleib ben khr"r Nechemya).
Kind:
   1.  Theresia/Drezi JUDA/LEIB (Dreza) (zie 65).

134    Meyer Abraham.
Gehuwd met
135    Anna/Channa David COHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebekka/Bessie/Pes MEYER (zie 67).

160    Salomon Eliaser BAS (Zalman El'azar), geboren < 1722 te Amsterdam ?
Kind:
   1.  Eliaser Salomons BAS (El'azar Zalman) (zie 80).

162    Isaac Michiel SHOCHET (Itsak Shochet), geboren < 1721 te Amsterdam ?
Gehuwd met
163    Rachel Nathan (Nissan Cohen), geboren < 1721 te Amsterdam ?
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Isaacs SHOCHET (zie 81).

184    Salomon Hartog WERMZ (Zalman Hartog Wermz), geboren ca. 1700 te Amsterdam ? Overleden 1740 te Amsterdam, begraven 1740 te Amsterdam - Zeeburg. On 15 Shevat 5500 - Salomon Hartog Wermz.
Gehuwd < 1723 te Amsterdam ? Echtgenote is
185    Clara Meyers COHEN [KATS] (Gelle Meyer Cohen/Gelle batMeyer Kats/ Gelle bat pum Meyer hakohen), geboren ca. 1700 te Amsterdam ? Overleden 1772 te Amsterdam, begraven 1772 te Amsterdam - Zeeburg. On 16 Nissan 5532 - vrouw van Salomon Hartog Wermz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikje SALOMONSDR. (Hindele bat Shlomo Zalman), geboren 1723 te Amsterdam, overleden op 18-02-1800 te Amsterdam, begraven 1800 te Amsterdam - Zeeburg, "Weduwe van Ezechiel Juda Ochum".
Gehuwd 1751 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Isaac, voor de bruid: Clara Salomon). Tnaim acharonim in act 5511/45 on 26 Nissan 5511. Echtgenoot is Ezechiel Jacob Ochem, Jacobs COHEN-DESSAU (Yecheskel benJuda [hakohen?]), geboren 1721 te kille kodesh Dessau, overleden op 19-11-1790 te Amsterdam, begraven 1790 te Amsterdam - Zeeburg. Yecheskel ben Juda, schoonzoon van Salomon [?], zoon van Jacob OCHEM (Juda Ochem) en N.N.
   2.  Marcus Salomons WORMS (Meyer benZalman Wermz) (zie 92).
   3.  Hartog Salomons WORMS (Hirsch Wermz), geboren 1728 te Amsterdam, overleden 1775 te Amsterdam, begraven 1775 te Amsterdam - Zeeburg. On 10 Cheshvan 5536 - Hartog Salomon Wermz.
Gehuwd 1748 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Clara Salomon, voor de bruid Clara Marcus) met Vrouwtje Isaacs ISAAC (Fraadche Itsak), geboren 1728 te Amsterdam, overleden op 09-02-1806 te Amsterdam, begraven 1806 te Amsterdam - Zeeburg. Weduwe van Hartog Salomon Wermz. Dochter van Isaac Jacob FUCHS en Clara MARCUSDR. (Keile Meyer).
   4.  Vrouwtje SALOMONSDR. (Freidche Zalman), geboren 1731 te Amsterdam, overleden 1755 te Amsterdam, begraven 1755 te Amsterdam - Muiderberg. On 5 Tammuz 5515 - vrouw van Hirsch Roter, bij de geboorte van haar kind, of: Amsterdam - Zeeburg: op 3 Kislev 5515 - vrouw van Hartog Roter.
Gehuwd 1753 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Michiel Hartog de Koster, voor de bruid: Clara Meyer.). Tnaim acharonim in act 5514/31 on 8 Teveth 5514 met Hartog Michiels de COSTER [ROITER] (Zwi Hirsch ben Michiel Roter), geboren 1730 te Amsterdam, overleden 1779 te Amsterdam, begraven 1779 te Amsterdam - Muiderberg. Op 15 Adar 5539 - Hirsch ben Michel Roter. Zoon van Michiel Hartog de COSTER [ROITER] (Jechiel/Michel Hartog/Zwi-Hirsch de Coster/Roiter) en Marianne ISAACSDR. (Mirjam Isaac).
   5.  Abraham Salomons WERMZ (Abraham ben Zalman Wermz), geboren 1734 te Amsterdam, overleden op 28-02-1802 te Amsterdam, begraven 1802 te Amsterdam - Muiderberg. Abraham ben Zalman Wermz.
Gehuwd 1765 te Amsterdam (getuige(n): Voor de bruidegom: Clara Marcus, voor de bruid Aron Benedictus.) met Jannetje Arons WIENEK [WINNIG] (Jent Aron Wienek), geboren 1742 te Amsterdam, overleden op 06-02-1797 te Amsterdam, begraven 1797 te Amsterdam - Muiderberg, "Vrouw van Abraham ben Zalman Wermz.", dochter van Aron Benjamin WINNIK (Aron Benedictus Winnig) en Anna EMANUELSDR. (Channa Mendele).
   6.  Schoontje SALOMONSDR. Geboren 1736 te Amsterdam, overleden 1759 te Amsterdam, begraven 1759 te Amsterdam - Muiderberg. Op 2 Tammuz 5519 - vrouw van Hirsch ben MichelRoiter - bij de geboorte van een kind.
Gehuwd 1755 te Amsterdam. Hij weduwnaar van Vrouwtje Salomon, getuige voor de bruid: Clara Meyer. Echtgenoot is Hartog Michiels de COSTER [ROITER] (Zwi Hirsch ben Michiel Roter), geboren 1730 te Amsterdam, overleden 1779 te Amsterdam, begraven 1779 te Amsterdam - Muiderberg. Op 15 Adar 5539 - Hirsch ben Michel Roter. Zoon van Michiel Hartog de COSTER [ROITER] (Jechiel/Michel Hartog/Zwi-Hirsch de Coster/Roiter) en Marianne ISAACSDR. (Mirjam Isaac).

186    Salomon COHEN (Shlomo Cohen).
Gehuwd < 1734 te Amsterdam ? Echtgenote is
187    Rachel Arons LEVIE (Reichele bat Aron halevi), geboren ca. 1713 te Amsterdam ? Dochter van Aron LEVIE (Aron halevi) (zie 374).
Uit dit huwelijk:
   1.  Bele Salomons COHEN (Beile bat Shlomo Kats) (zie 93).

192    Hartog Abrahams LEVIT (Naphtalie/van Biema), geboren ca. 1699, overleden > 1732 te Oude Pekela ? Het parenteel van Hartog Levit is samengesteld door Lydia Hoogland en wordt getoond op www.genpage.nl. Het ongevraagd overnemen of importeren en elders presenteren hiervan is a) een typisch geval van pronken met andermans veren, b) onrechtmatig (zie www.auteursrecht.nl, websites).

Uit de ENCARTA '98 Encyclopedie: LEVIET (Oude Testament) lid van de stam van Levi; tempeldienaar. "Iemand de levieten lezen" = hem streng berispen.
LEVIETEN: in de bijbel de benaming voor een klasse van tempeldienaren met een genealogie die teruggaat tot de derde zoon van Jakob en Lea (Gen. 46:11; Ex. 6:16-25; Num. 26:57-60, maar het meest uitvoerig in 1 Kron. 6). De traditie onderstreepte het belang van de klasse door ook Mozes tot haar genealogie te rekenen (Ex. 2:1). Volgens de jongste berichten van het Oude Testament namen de Levieten in de tempel te Jeruzalem een belangrijke plaats in. Hier moet de oorsprong van de naam van de familie LEVIT gezocht worden. Dit geldt mede voor de namen Levi, Levie, Levy, Leviticus, Levit, Leviet, de Levie, Halevie en misschien nog wel meer.
Gehuwd (1) met Sara Hindriksd. (zie 193), http://shum.huji.ac.il.
Gehuwd (2) met Roosje Mozesdr. Geboren 1720 te Oude Pekela.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendel Hartogs LEVIT (Leviet), geboren ca. 1727, overleden op 09-08-1813 te Oude Pekela.
Gehuwd met Izak Mozes van HUIDEN (Wijnberg), overleden 1790.
   2.  Hester Hartogs LEVIT (Leviet), geboren ca. 1730 te Oude Pekela, overleden 1803.
Gehuwd (1) << 1798 met Daniël Nochums, overleden << 1798.
Gehuwd (2) ca. 1798 met Josef Moses.
   3.  Abraham Hartogs LEVIT (Leviet) (zie 96).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Mozes Hartogs LEVIET, geboren 1747 te Pekela. Mozes werd te Pekela besneden op 2 nisan 5507 (=in 1747) door Philippus Jacobs Goudsmit.
   5.  Benjamin Hartogs van BIEMA (Bima Naphtalie Levie), koopman, besnijder, geboren oct. 1748 te Oude Pekela. Hij werd besneden onder de naam Bima (voornaam) Naphtalie (voornaam vader) Levi (toenaam) te Pekela, door Philippus Jacobs Goudsmit, op 13 tisjrie 5510 (=1749). Overleden op 02-04-1819 te Oude Pekela. Is "Bima" de afkorting voor "Benjamin", of heeft de naam wellicht iets van doen met wat er te lezen valt in een artikel over een Joodse Synagoge. Gelezen in artikel betreffende de synagoge van Leeuwarden (www.gemeentearchief.nl): "In 1935 werd het 125-jarig bestaan van de synagoge gevierd. De ochtenddienst op zaterdag 1 maart begon een uur vroeger dan gebruikelijk. Onder koorzang werden drie wetsrollen uit de Heilige Arke gehaald en naar de BIEMA gedragen, waarna er uit de thora werd voorgelezen". Ergo: had Benjamin iets te maken met de gang van zaken in een synagoge? Het laatste is in elk geval ook aan de orde: hij werd meerdere malen aangetroffen als besnijder in o.a. Winschoten.
Gehuwd met Sipora Mozesdr. (Sephora Samuels/Sipora Salomons), geboren ca. 1755, overleden op 30-07-1811 te Oude Pekela, dochter van Mozes Samuels.
193    Sara Hindriksd. Overleden ca. 1734 te Oude Pekela ? http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 192).
 
194    Heiman.
Gehuwd met
195    Abigail JACOBS, geboren te Emden ? Overleden te Emden ? http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eddeltje Heimans (zie 97).

202    Mozes N.N. Koopman.
Gehuwd met
203    Sara N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reina MOZESDR. (zie 101).

208    Wolf SAGI-NAHOR.
Kinderen:
   1.  Marcus/Meijer Wolf SAGI-NAHOR (Meijer ben Wolf Sagi-Nahor), groenteman, geboren ca. 1733 te Amsterdam, overleden << 1761.
Gehuwd ca. 1766 te Amsterdam met Gola Pieters AVIGDOR WALLIG (Marianne/Margalioth bat Avigdor), geboren ca. 1724 te Amsterdam, dochter van Pieter Salomon/Zalman AVIGDOR WALLIG/KNEPCHE en Marianna/Mata David.
   2.  Chaim Wolf SAGI-NAHOR (Hijman/Chaim ben Wolf Sagi-Nahor) (zie 104).

220    Nathan Salomons TURKSMA, geboren ca. 1715 te Pruissen, overleden te Leeuwarden, zoon van Salomon Nathans TURKSMA (zie 440) en N.N. (zie 441).
Gehuwd ca. 1740 te wrsch. Friesland met
221    Zwaantje MEIJERSDR. Overleden ca. 1720.
Uit dit huwelijk:
   1.  Salomon Nathans TURKSMA (Samuel/Zamwil) (zie 110).

222    Izaak Isaacs MARCUS, geboren te Frankfurt am Main ? Overleden te Frankfurt am Main ?
Gehuwd met
223    Aaltje MANUELSDR. Geboren te Frankfurt am Main ? Overleden te Frankfurt am Main ? http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Izaaks ROSENDAL (Izaks/Izaas/Yzaks) (zie 111).

224    Heiman van HASSELT.
Gehuwd met
225    Hanna, http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philip Filippus Heimans van HASSELT (zie 112).
   2.  Branco Heimans van HASSELT, geboren ca. 1753, overleden op 19-01-1833 te Hasselt.
Gehuwd met Mozes Hartog Benedictus van HASSELT, geboren ca. 1753, overleden op 02-04-1813 te Zwolle.

228    Mozes van STEDUM.
Gehuwd met
229    Geertje Meijers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hartog Mozesz. van STEDUM (zie 114).

230    Asser Abrahams COHEN.
Gehuwd met
231    Sara FILIPSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rebekka Assers de JONG (zie 115).

234    Benjamin Mozes VELLEMAN.
Gehuwd met
235    Lea.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judikje Benjamins VELLEMAN (zie 117).
   2.  Saartje Benjamins VELLEMAN, geboren 1760 te Groningen, overleden op 01-07-1829 te Groningen.
   3.  Jacob Benjamins VELLEMAN, geboren ca. 1765.

236    Jozef COHEN.
Gehuwd met
237    Hendrikje WORMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meijer Jozefs COHEN (zie 118).

238    Izak ENGERS.
Gehuwd met
239    Frouwkje SALOMONSDR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sara Izaks ENGERS (Sara Isaacs) (zie 119).

240    Hessel Michiels, geboren ca. 1703, overleden 1743<>1753 te Appingedam, zoon van Michiel Hessels (zie 480) en Jantje Nathans (zie 481).
Gehuwd met
241    Hester Lazarus, overleden << 1753 te Appingedam, http://shum.huji.ac.il.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Hessels (Jozli) (zie 120).

Generatie IX

 
374    Aron LEVIE (Aron halevi).
Kind:
   1.  Rachel Arons LEVIE (Reichele bat Aron halevi) (zie 187).

440    Salomon Nathans TURKSMA, geboren ca. 1690 te wrsch.West Pruissen in Rijnland, overleden ca. 1715.
Gehuwd ca. 1710 te wrsch. West Pruissen in Rijnland met
441    N.N. Overleden ca. 1720.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathan Salomons TURKSMA (zie 220).

480    Michiel Hessels, zoon van Hessel Isaaks (zie 960).
Gehuwd met
481    Jantje Nathans, geboren << 1703, overleden ca. 1750 te Appingedam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hessel Michiels (zie 240).

Generatie X

 
960    Hessel Isaaks, geboren ca. 1665.
Kind:
   1.  Michiel Hessels (zie 480).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software