Sara Dresden

Op zoek naar de onderduikers van Spoorsingel 28
DELFT - Margreet Chardon zoekt contact met of inlichtingen over mensen die tijdens de oorlog zijn geholpen door de Delftse verzetsstrijder Kees - schuilnaam Paul - Chardon. In de de jaren '40-'45 zaten er zo'n 1500 à 2000 mensen ondergedoken in Delft Dat waren niet allemaal joden, en zeker geen Delftse joden. De joodse gemeenschap in Delft was zo groot niet, in die jaren, nog geen tweehonderd. Volgens Marianka van Lunteren, die onderzoek deed naar het joodse leven in Delft, zijn van de 165 Delftse joden er 104 op transport gesteld naar de vernietingskampen. Van hen zijn er 96 omgekomen. De overige 68 hebben de oorlog overleefd. Daarvan hadden er 32 een onderduikadres in of buiten Delft. Het vermoeden bestaat dat de overige joden al in een vroeg stadium van de oorlog een veilig heenkomen hebben gezocht. De jodentransporten kwamen in Delft namelijk relatief laat op gang, pas in maart 1943. Tegen die tijd was wel duidelijk geworden dat een enkele reis Westerbork weinig goed beloofde.
Volgens Van Lunteren hielp Chardon vooral joden van buiten Delft. Hij was ook een belangrijke helper van Waldemar Nods en Rika van der Lands, die in de Tweede Wereldoorlog (joodse) onderduikers opvingen in de Pijnboomstraat 63 in Scheveningen. Hun levensverhaal - en de rol die Kees Chardon hierin speelde - is terug te vinden in het boek Sonny Boy van Annejet van Zijl. Bij de Duitse inval in de Pijnboomstraat, in januari 1944, werd Chardons
naam genoemd door een van 'zijn' onderduikers, een gedeserteerde Nederlandse SS'er. Dezelfde dag nog werd een inval gedaan aan de Spoorsingel. In totaal werden die dag vijftien van Chardons mensen opgepakt.
Margreet Chardon realiseert zich dat ze bezig is met een bijna onmogelijke speurtocht. Veel betrokkenen zijn overleden, hoog bejaard, dement of onvindbaar. Toch hoopt ze, al is het maar via-via, te horen hoe het is afgelopen met al die honderden mensen die het doorgangshuis aan de Spoorsingel gebruikten. Men kan haar bellen: tel. 0318-685443 of contact opnemen met Delftsche Courantredacteur Trudy van der Wees, tel. 015-2514064. Email: redactie@delftschecourant.nl
zie verder pagina B3: Zoeken naar een speld in een hooiberg
#
© Wegener.NV 2005