Fodoc

Via FODOC is het mogelijk foto’s en documenten te bekijken. Als onderverdeling is gekozen voor dezelfde als die op de homepage. Is een persoon in genealogisch opzicht terug te vinden onder de button DE KOE, DRESDEN of VAN ALTENA, zijn de eventuele visuele verrassingen eveneens op te sporen via die buttons:

FODOC/De Koe
FODOC/Dresden
FODOC/Van Altena
FODOC/Plaatjes van Plaatsen

Voor alle gegevens op www.genpage.nl (foto’s, documenten, verhalen, etc.) – in welke vorm dan ook - geldt dat zij vallen onder het auteursrecht voor websites zoals duidelijk omschreven op www.auteursrecht.nl. Dit geldt ook voor de via een link door ons buiten deze site geplaatste foto's, documenten, etc.

Deze pagina is onderdeel van www.genpage.nl.

Terug naar homepage.