Genhobby

Heeft u nog even ? Dan nodig ik u met veel plezier uit verder te lezen, want wie vertelt er nu niet graag over z'n hobby ?

Na de eerste pogingen wat families aan het verleden te onttrekken, sloeg het genealogisch virus onherstelbaar toe. Een heerlijke hobby, absoluut, maar klaar ben je d'r nooit mee en fouten en gebreken kunnen niet uitblijven.

Heeft u dus gegevens die bij die van mij aansluiten ? Dan zou ik het fantastisch vinden als u die met mij zou willen delen. Zo blijft deze site een plaats waar niet alleen uit geput wordt, maar waar ook regelmatig nieuwe dingen op zijn te vinden !

Voor als u nog niet zo thuis bent in deze materie, een kleine uitleg:

Genealogie : Weergave van de mannelijke nakomelingen van een voorvader
Parenteel: Weergave van de mannelijke èn vrouwelijke nakomelingen
Kwartierstaat : Weergave van de voorouders van een persoon, zowel van vaders- als moederskant, de "boom"vorm
Stamreeks : Weergave van de voorvaders in rechte lijn van zoon naar vader naar grootvader etc. of v.v.

Natuurlijk geven die gevonden data vorm aan de genealogische gegevens. Maar nog leuker is het de mensen weer in beeld te brengen door herinneringen op te halen, gegevens te achterhalen en de omstandigheden te schetsen waaronder ze leefden.

De "verhalende" stamreeks van Hessel Hiddesz. de Koe in de familie De Koe I is daar een voorbeeld van. U vindt er o.a. achtergrondgegevens in over Woudsend (Fr.) en over de Oostzeevaart in de 17e en 18e eeuw.

Voorlopig zijn alle genoemde personen in deze database i.v.m. het veelvuldig voorkomen van dezelfde voornaam vermeld met de vadersnaam (het patroniem). Dit om het zoeken wat makkelijker te maken.

Als de gezochte een achternaam heeft, kunt u toevoegingen als "Jansz." eenvoudig weglaten.
Ook de eenvormigheid hierin is een bewuste keuze, omdat je anders ook nog eens te maken krijgt met diverse schrijfwijzen zoals Klaas, Klaases, Klazes, Claas, Claes, etc. etc.

De zoektocht is nog in volle gang. Op deze site kunt u de ontwikkelingen op de voet volgen en ik nodig u nogmaals van harte uit er aan bij te dragen! naar perfectie wordt gestreefd, maar ongetwijfeld bevat de hier te vinden informatie ook fouten, aannames en veronderstellingen. Daarom is gebruikmaking van de op deze site genoemde gegevens voor uw eigen verantwoording.

 

Terug naar Homepage