Van Altena - Visser en andere Marker families

Zoeken in de gegevens van het voormalige eiland Marken, betekent zoeken op relatief klein gebied. Niet dat dat het gemakkelijker maakt. Een grote variŽteit aan namen werd niet gebruikt, waardoor dezelfde namen nogal vaak opduiken. Voor je het weet volg je het verkeerde spoor.

Daarnaast was er in de Franse tijd op Marken een Maire (Burgemeester), die een eigen interpretatie hanteerde van de Bijbelse tekst ''Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden'' . Hij verbrandde daarop blijmoedig stapels onvervangbare archiefstukken en stortte ze daarmee in de eeuwige vergetelheid.

Er wordt gewerkt aan meer, maar hieronder treft u aan wat wij hiervan inmiddels terug vonden.

Kwartierstaat Van Altena - Visser

Parenteel Pieter Heijnsz van Altena

Verhaal Klaasje van Altena

Parentelen De Vissers van Marken

Foto's Marken in beeld

Kwartierstaat Klaasje Karina van Altena in tekst